Magonyné Varga Emőke Dr. habil.

Tanszékvezető főiskolai tanár

Alkalmazott Pedagógiai Intézet

Óvodapedagógus-képző Tanszék

Telefon: +3662546286

E-mail: magonyne.varga.emoke@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10026883

magonyneMagonyné Varga Emőke a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző Karának habilitált főiskolai tanára, az Óvodapedagógus-képző
Tanszék vezetője. Magyar – ének-zene szakos általános és magyar szakos
középiskolai tanári diplomáit a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, valamint az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte. Több, mint
100 publikáció szerzője és több, mint 70 előadást tartott hazai és külföldi
konferenciákon, meghívott előadóként és ösztöndíjas vendégoktatóként
(Université de Picardie Jules Verne, Amiens; Constantine the Philosopher
University in Nitra). Fő kutatási területei: szöveg-kép viszonyok,
illusztrációelmélet, interaktív könyv; valamint Németh László, Kondor Béla [vö.
Versek és szó-kép viszonyok Kondor Béla életművében, PhD-disszertáció (2001)]
és Kass János munkássága [vö. Kalitka és korona. Kass János illusztrációi
(2007)]. Illusztrációelméleti monográfiáját több hazai és határon túli
művészeti és pedagógusképző egyetemen használják [vö. Az illusztráció a
teóriában, a kritikában, az oktatásban (2012)]. Kutatja az interaktív könyv,
mint a digitális irodalom új műfaja mediális kérdéseit. Elméleti eredményeit [vö.
Az interaktív könyv. Teóriák és példák (2020)] Az interaktív könyv
pedagógus-továbbképzési tanfolyam vezetőjeként és a téma első magyarországi
monográfiájának szerkesztőjeként hasznosította [vö. A könyvek életre kelnek
(2018)]. Több tudományos társaság tagja, jelenleg a Madách Irodalmi Társaság
titkára és a SZTE JGYPK Művészettel az Oktatásért Kutatócsoportjának vezetője.
A SZTE BTK Málnási Bartók György Filozófiai Doktori Iskolájában témakiíró.