Magonyné Varga Emőke Dr. habil.

Tanszékvezető főiskolai tanár

Alkalmazott Pedagógiai Intézet

Óvodapedagógus-képző Tanszék

Telefon: +3662546286

E-mail: magonyne.varga.emoke@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10026883

magonyne

Magonyné Varga Emőke a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának habilitált főiskolai tanára. Magyar – ének-zene szakos általános és magyar szakos középiskolai tanári diplomáit a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte. 2001-ben a Szegedi Tudományegyetemen PhD fokozatot szerzett, 2016-ban a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen habilitált [vö. Mediális átfedések a szinekdotikus illusztrációkban]. 1990 óta oktat a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, majd a SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karán, irodalom-, valamint művészetelméleti és -történeti előadásokat és szemináriumokat vezet, az óvodapedagógus alapszak, a gyakorlatvezető mentortanár és -tanító szakirányú továbbképzések szakfelelőse, a SZTE BTK Málnási Bartók György Filozófiai Doktori Iskola témakiírója, 2019 óta az Óvodapedagógus-képző Tanszék vezetője.

Közel 150 publikáció szerzője és több, mint 80 előadást tartott hazai és külföldi konferenciákon, meghívott előadóként és ösztöndíjas vendégoktatóként (Université de Picardie Jules Verne, Amiens; Constantine the Philosopher University in Nitra). Fő kutatási területei: szöveg-kép viszonyok, illusztrációelmélet, interaktív könyv; valamint Németh László, Kondor Béla [vö. Versek és szó-kép viszonyok Kondor Béla életművében, PhD-disszertáció (2001)] és Kass János munkássága [vö. Kalitka és korona. Kass János illusztrációi (2007)]. Illusztrációelméleti monográfiáját több hazai és határon túli művészeti és pedagógusképző egyetemen használják [vö. Az illusztráció a teóriában, a kritikában, az oktatásban (2012)]. Kutatja az interaktív könyv mint a digitális irodalom új műfaja mediális kérdéseit. Elméleti eredményeit Az interaktív könyv pedagógus-továbbképzési tanfolyam vezetőjeként, a téma első magyarországi monográfiájának szerkesztőjeként [vö. A könyvek életre kelnek (2018)] és első elméleti szakkönyvének szerzőjeként [vö. Az interaktív könyv. Teóriák és példák (2020)], valamint egy országos hatókörű felmérés eredményeiből készült könyv társszerzőjeként [vö. Az interaktív könyv az olvasási és szövegértési készség fejlesztésében: esettanulmány a BOOKR Suli-szoftver interaktív könyveinek tanórai implementációjáról (2021)] hasznosította. Francia és orosz nyelvből középfokú nyelvvizsgát szerzett.

Több tudományos társaság tagja, jelenleg a Madách Irodalmi Társaság titkára, a SZTE JGYPK Művészettel az Oktatásért Kutatócsoportjának vezetője, a JGYPK Taláros Testület tagja. Több alkalommal vett részt kortárs gyermekkönyveket minősítő bizottságok munkájában (többek közt a Pagony Kiadóval, az International Board on Books for Young People HUBBY-val, a Magyar Gyermekirodalmi Intézettel együttműködésben). A Madách Szimpózium-kötetek szerkesztője, a Módszertani Közlemények szerkesztőségének tagja.


Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *