Magonyné Varga Emőke Dr. habil.

Főiskolai tanár

Alkalmazott Pedagógiai Intézet

Óvodapedagógus-képző Tanszék

Telefon: +3662546286

E-mail: vargaemoke@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10026883

magonyneMagonyné Varga Emőke a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának habilitált főiskolai tanára. Magyar – ének-zene szakos általános és magyar szakos középiskolai tanári diplomáit a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte. Több, mint 100 publikáció szerzője és több, mint 70 előadást tartott hazai és külföldi konferenciákon, meghívott előadóként és ösztöndíjas vendégoktatóként (Université de Picardie Jules Verne, Amiens; Constantine the Philosopher University in Nitra). Fő kutatási területei: szöveg-kép viszonyok, illusztrációelmélet, interaktív könyv; valamint Németh László, Kondor Béla [vö. Versek és szó-kép viszonyok Kondor Béla életművében, PhD-disszertáció (2001)] és Kass János munkássága [vö. Kalitka és korona. Kass János illusztrációi (2007)]. Illusztrációelméleti monográfiáját több hazai és határon túli művészeti és pedagógusképző egyetemen használják [vö. Az illusztráció a teóriában, a kritikában, az oktatásban (2012)]. Kutatja az interaktív könyv mint a digitális irodalom új műfaja mediális kérdéseit. Elméleti eredményeit Az interaktív könyv pedagógus-továbbképzési tanfolyam vezetőjeként és a téma első magyarországi monográfiájának szerkesztőjeként hasznosította [vö. A könyvek életre kelnek (2018)]. Több tudományos társaság tagja, jelenleg a Madách Irodalmi Társaság titkára és a SZTE JGYPK Művészettel az Oktatásért Kutatócsoportjának vezetője. A SZTE BTK Málnási Bartók György Filozófiai Doktori Iskolájában témakiíró.