Lékáné Szalóky Anett

Gyakorlati oktató munkát segítő munkatárs

Alkalmazott Pedagógiai Intézet

Óvodapedagógus-képző Tanszék

Telefon: +3662546206

E-mail: szaloky@jgypk.szte.hu

Lékáné Szalóky Anett a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán, a Tanító- és Óvóképző Intézet Óvóképző Szakcsoportjának gyakorlati oktató munkát segítő munkatársaként vesz részt az óvodapedagógus szakos hallgatók képzésében. Óvodapedagógusi diplomáját 1998-ban az Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultásán, Baján vette át. 2003-ban gyógytestnevelés szakirányon pedagógus szakvizsgát tett a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karán, Szekszárdon. 1998-tól 2019-ig óvodapedagógusként dolgozott, hat éven át prevenciós és gyógytestnevelés foglalkozásokat szervezett óvodás gyermekek részére. 2010-től 2019-ig az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodájában szakvezetőként kapcsolódott be az óvodapedagógus hallgatók gyakorlati képzésébe. Ebben az időszakban aktívan részt vett az intézmény minőségirányítási és innovációs tevékenységeiben. 2017-ben, a pedagógus minősítési eljárás keretében sikeresen teljesítette a Pedagógus II. fokozat követelményeit. Tudását szakmai képzéseken bővítette, ismereteket szerzett a fejlesztő grafológia, az írás- és rajzelemzési alapok, a tanulásmódszertan elveinek óvodában történő alkalmazása, valamint az integráló, inkluzív szemléletmód óvodai megvalósítása terén. Jelenleg gyakorlati, módszertani tantárgyak oktatójaként adja át az óvodapedagógusként eltöltött évek tapasztalatait az óvodapedagógus szakos hallgatóknak. Szakmai folyóiratokban megjelenő publikációi szorosan kapcsolódnak munkatapasztalataihoz, elsősorban gyakorlati megközelítésűek: Játék a tanulás. Oroszlány Péter tanulásmódszertanának megalapozása óvodáskorban (2013), Angyalváró - ötletek az adventi készülődéshez (2013), Rajtunk a sor, ne hárítsunk! (2009).