Krémer András Dr.

Főiskolai tanár

Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet

Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék

Telefon: +3662544751

E-mail: kremera@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10028497

Dr. Krémer András főiskolai tanár, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék oktatója 2006 óta. Egyetemi oktatóként 1985 óta több egyetemen is oktatott (BME /címzetes egy. doc./, Corvinus /címzetes egy. doc./, NKE /címzetes egy. doc./, NyME, Pannon Egyetem, ELTE TáTK, Budapesti Metropolitan Egyetem). A Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola témavezető tanára. Meghirdetett témája, egyben fő kutatási területe az alternatív vitarendezés, konfliktuskezelés, társadalmi részvétel (participáció), mediáció (A mediáció alapkérdései 2012). E téma oktatása és kutatása mellett, gyakorló szakemberként aktív vitarendező tevékenységet végez, jelentős szerepet vállal a terület szakmai szervezeteiben, tevékenysége kiterjed a vitarendezési intézmények működési feltételeinek, társadalmi hatásainak vizsgálatára, fejlesztésére. Részt vett a hazai munkaügyi vitarendezés kialakításában (Kutatás az MKDSZ hasznosságáról, 2008), tíz éven keresztül oktatásügyi vitákban közvetítő szolgálatot vezetett (Alternatív vitarendezés és resztoratív eljárások az oktatásügyben, 2008). Települési és önkormányzati viták feloldásában vett részt (Települési, környezeti és közösségi konfliktusok kezelése alternatív vitarendezési módszerekkel, 2011), szerepet vállalt a bírósági közvetítői rendszer kialakításában (A bírósági közvetítésről - Mindenkinek: Kézikönyv a jogviták békés rendezéséhez, 2016). Oktatóként szociológiai tárgyak mellett közigazgatási, menedzsment és készségfejlesztés tárgyakat oktat (társadalmi szerkezet, társadalmi folyamatok, alternatív vitarendezés, konfliktuselemzés, konfliktuskezelés, szociológia, településszociológia (angolul is, Építész Kar, angol nyelvű képzésében), üzemszociológia, mediáció szakmai tárgyak, önkormányzatok, civil szervezetek, közszolgálati etika, integritás menedzsment (készségfejlesztő tárgyak: konfliktuskezelés, kommunikáció, együttműködés) társadalomtudományi, szociális, menedzsment és pedagógus képzési területeken.