Korom Annamária Dr.

Egyetemi adjunktus

Alkalmazott Természettudományi Intézet

Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék

Tel.: +3662544762

E-mail: korom.annamaria@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10026863

KoromAnnamariaMini

Diplomáját a Szegedi Tudományegyetem geográfus szakán szerezte, terület- és településfejlesztő szakirányon. 20032004 ERASMUS ösztöndíjjal a Paris IV.-Sorbonne Egyetemen tanult. 2010 óta francia és angol nyelven is tart kurzusokat Erasmus hallgatóknak.

Kutatásaiban foglalkozik a vidéki és a városi terek változásaival és tipizálási lehetőségeivel, a vidéki települések helyzetével és jövőjével, valamint a kistérségi szint értelmezési lehetőségeivel. Tagja a tanszéki táj- és környezetesztétikai kutatócsoportnak és részt vesz a tanszék turizmus-földrajzi kutatásaiban. Kiemelten érdekli a civil aktorok szerepe és lehetőségei a településfejlesztésben és jelenlegi kutatási témájának is ez az egyik fókuszpontja. Ennek kapcsán a dél-alföldi települések belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszereinek klímaadaptációban betöltött szerepüket vizsgálja, valamint a lakosság ehhez kapcsolható lehetséges szerepeit és bevonhatóságát. 2016 óta tagja a Magyar Földrajzi Társaságnak és a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének. Fontosabb publikációk:

Korom A. – Hornyák S. – Korom P. 2018: A zöld és kék mikrohálózatok szerepe a dél-alföldi települések élhetőségében Szentes és Szeged példáján. In: Fazekas I. – Kiss E. – Lázár I. (szerk.): Földrajzi tanulmányok 2018. MTA DAB Földtudományi Szakbizottság, Debrecen, pp. 345-348.

Korom A. – Csatári B. 2016: A franciaországi kistérségi együttműködések szerepe a terület- és vidékfejlesztés rendszerében. In: Unger J. – Pál-Molnár E. (szerk.) Geoszférák 2015. SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport. Szeged. pp. 159-182.

Korom A. – Hornyák S. 2014: A városi és a vidéki terek lehatárolásának statisztikai alapjai Franciaországban. Területi Statisztika 54 (4): 360-375.

Korom A. 2014: The Role of Micro-Regional Cooperation in Spatial Planning. The Case of France. Journal of Settlements and Spatial Planning 5 (2.): 99-106.