Horváth Péter László Dr.

Adjunktus

Gyógypedagógus-képző Intézet

Telefon: + 3662546309

E-mail: horvath.peter.laszlo@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10030602

HorvathPeterMini

dr. Horváth Péter László adjunktus, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet munkatársa. Oligofrénpedagógia - szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanári diplomáját 1993-ban szerezte a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán, majd 1996-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus egyetemi oklevelet szerzett. Doktori fokozatot 2020-ban szerzett az egri Eszterházi Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában. (A doktori dolgozat címe: A könnyen érthető kommunikációs képzési programok képzésfejlesztésének története Magyarországon a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény tükrében). Rendelkezik közigazgatási alap- és szakvizsgával, nevelőszülői és örökbefogadó szülői tanfolyami, krízistanácsadói végzettséggel. Több mint 85 publikáció szerzője, s több mint 100 előadást tartott hazai és külföldi konferenciákon, szimpóziumokon, valamint meghívott előadóként. Fő kutatási területe a könnyen érthető kommunikáció értelmi sérült személyekkel, illetve a különleges szükségletű gyermekek örökbeadása és örökbefogadása. Számos alap- (pl. gyógypedagógia), mesterképzési szak (pl. gyógypedagógia-tanár, fogyatékosságtudomány), illetve szakirányú továbbképzési szak (pl. foglalkozási rehabilitáció, gyógypedagógus szakvizsga) létesítési és indítási dokumentációjának előkészítésében vett részt. Szerkesztőbizottsági tagja a Fogyatékosság és Társadalom c. folyóiratnak. Tagja a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének, a Magyar Szociológiai Társaság Fogyatékosságtudományi Szakosztályának és az European Network on Independent Living szervezetnek.