Győriné Süle Emese

Gyakorlati oktató munkát segítő munkatárs

Alkalmazott Pedagógiai Intézet

Óvodapedagógus-képző Tanszék

Telefon: 546-340

Email: gyorine.sule.emese@szte.hu

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

2022 SZTE JGYPK API Óvodapedagógus-képző Tanszék, gyakorlati oktató munkát segítő

munkatárs

2018-2021 Tagóvoda-vezető Szegedi ÓVI Szerb utcai Óvodája

2013-2018 Tagóvoda-vezető Szegedi ÓVI Tisza-parti Óvodája

2004-2013 Fejlesztő munkaközösség vezető Szeged város óvodáiban

2002-2013 Fejlesztő Óvodapedagógus -SZMJVŐ Óvodák Igazgatósága

1980- 2002 Óvodapedagógus, Fő fasori Óvoda


TANULMÁNYOK

2014 OFI Szaktanácsadó, óvodapedagógusok fejlesztő célú támogatására,

2014 Oktatási Hivatal Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre,

2014 Oktatási Hivatal Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai-szakmai ellenőrzésre

2014 Oktatási Hivatal Mesterpedagógus

2011 SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga

2011 SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Az óvoda-iskola átmenet rendszerszemléletű

megközelítése

2005 ELTE A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága

2009 Logo-Ped KM Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására

DIFER mérőeszköz elmélete, és használata az óvodában

2002-2005 ELTE Tanító és Óvóképző Kar Óvodapedagógus fejlesztő pedagógus szakirány

2001 - 2002 Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Óvodáskorú

gyermekeket fejlesztő/differenciáló pedagógus

1996 Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Úszás sportoktató

1984-1986 Szarvasi Óvónőképző Intézet Óvónő szak


BA- ÉS MA- KURZUSOK

Óvodapedagógus képzésben

Természetismeret és természetvédelem alapjai, fenntartható fejlődési alapismertetek

Óvodai intézményi kapcsolatrendszerek

Környezeti nevelés és módszertana

Pedagógiai-pszichológiai szintetizáló szeminárium, esetelemzés

Óvodai területi gyakorlat

Óvodai gyakorlat II, IV.

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *