Győri-Dani Dóra

Egyetemi tanársegéd

Alkalmazott Pedagógiai Intézet

Szociálpedagógus-képző Tanszék

Telefon: +3662546213

E-mail: doragy.d@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10045666

Győri-Dani Dóra 2012-ben végzett az SZTE Bölcsészettudományi Karán, pszichológia szakon. Elnyerte az SZTE TALENT Ösztöndíj arany (2012), ezüst (2015) és bronz (2016, 2014) fokozatú minősítését, kétszer (2011, 2012) részesült a Sófi József ösztöndíj kiemelt kuratóriumi dicséretében, valamint 2011-ben OTDK első és második helyezett volt. Angol felsőfokú (2006), és spanyol középfokú (2012) nyelvvizsgát szerzett. Doktori tanulmányait az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában folytatja, ahol 2016-ban abszolutóriumot szerzett. Kutatási témája a végrehajtó funkciók fejlődésének vizsgálata kéttannyelvű oktatásban részesülő serdülőknél. Ezen kívül számos más területen jelentek meg publikációi (készségtanulás, kategorizációs folyamatok fejlődése, oktatási forma és személyiség kapcsolata, gyászfeldolgozás, érzékenyítés pedagógiája), melyek között négy angol nyelvű, lektorált folyóiratcikk, egy magyar nyelvű folyóiratcikk és egy könyvrészlet is szerepel. Tudományos eredményeit szerzőtársaival 2010 óta 41 alkalommal mutatta be konferenciákon (pl. Magyar Pszichológiai Társaság Országos Tudományos Nagygyűlése, Országos Neveléstudományi Konferencia, Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése, Conference of the International Brain Research Organization, Dubrovnik Conference on Cognitive Sciences, Conference on Educational Assessment), ebből 16 alkalommal nemzetközi konferencián. 2014 óta a Kar oktatója külső óraadóként, majd 2016 szeptemberétől tanársegéd az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszéken. 2019 óta tagja az Intézeti Tanácsnak és a Ne csak beszéljünk róla! műhelynek. Jelenleg két hallgató OTDK-ra való felkészítését végzi. 2016-tól Gyászfeldolgozás Módszer specialista. Emellett több tanfolyamon és képzésen vett részt 2010 és 2019 között (pl. Önismereti csoport vezetése serdülők részére –módszertan és elmélet, Tanulástechnika, Gyermekkori depresszió és szorongás kognitív-viselkedésterápiája, Gordon kommunikációs alaptréning pedagógusoknak, Óvodás és kisiskolás korú gyermekek kortárs közösségben tapasztalható magatartásproblémáinak hatékony megoldási stratégiái).