Gulyásné Dr. Turcsányi Enikő Dr.

Főiskolai docens

Alkalmazott Pedagógiai Intézet

Óvodapedagógus-képző Tanszék

Telefon: +3662546340

E-mail: turcsanyi.eniko@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10061844

Dr. Gulyásné Dr. Turcsányi Enikő a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán, az Alkalmazott Pedagógiai Intézet Óvodapedagógus-képző Tanszékének adjunktusaként vesz részt az óvodapedagógus szakos hallgatók képzésében, pszichológiai tárgyak oktatásával. A Tanszék munkájában 2019-től vesz részt főállású oktatóként, előtte 2014-től óraadóként végezte az oktatást. Pszichológusi diplomáját 2006-ban a Szegedi Tudományegyetemen vette át, majd 2009-ben az ELTE-n, mint krízistanácsadó szakpszichológus diplomázott. 2009-2017-ig szakértői bizottságban dolgozott, mint pszichológus, majd 2017-től 2019-ig iskolapszichológusként szerzett tapasztalatokat. Mielőtt pszichológus diplomát szerzett volna, biológusként vett részt a tudományos életben. Kutatómunkát végzett, tudományos közleményeket írt, illetve Angliában dolgozott másfél évet Royal Society posztdoktori ösztöndíjasként. Tudását szakmai képzéseken bővítette, ismereteket szerzett mind pszichológiai diagnosztika (különböző intelligenciatesztek felvétele, kiértékelése, szakvélemény írása), mind terápiás módszerek (autogén tréning, művészetterápia) alkalmazása terén. Jelenleg elméleti és gyakorlati tantárgyak oktatójaként adja át a pszichológusként eltöltött évek tapasztalatait az óvodapedagógus szakos hallgatóknak. Szakmai folyóiratokban megjelenő publikációi szorosan kapcsolódnak munkatapasztalataihoz.