Gulyás László Prof. Dr.

E-mail: laszló.gulyas65@gmail.com

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10000095

1965. május 29-én született Hódmezővásárhelyen. 1991-ben a szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett történelem-földrajz szakos középiskolai tanár diplomát. 1996-ban Gummersbachban a német parlament ösztöndíjával elvégezte a Theodor Heuss Akademie angol nyelvű „Szun-Tzu stratégiai menedzsment szemináriumát” 1997-ben a Pécsi Tudományegyetemen humán szervező egyetemi diplomát szerzett. A Szegedi Tudományegyetemen 1996-ben kapcsolódott be a felsőoktatásba, előbb meghívott előadóként, majd 1998-tól főállásúként. 1997 és 2017 között elsősorban menedzsment tárgyakat – emberi erőforrás menedzsment, vezetés-szervezés (menedzsment), üzleti kommunikáció, projektmenedzsment, stratégiai menedzsment – oktatott a Mérnöki Karon. 2017 szeptemberétől a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar oktatója, ennek megfelelően oktatói portfóliója történet- és társadalomtudományi tárgyakkal bővült, úgymint: Kisebbségek Közép-Európában, Trianon érthetően, Migráció és menekültügy, Közép-Európa-koncepciók. 2004-ben a Pécsi Tudományegyetem Regionális politika és gazdaságtan doktori iskolájában „summa cum laude” minősítéssel PhD-fokozatot szerzett regionális tudományból. 2005-ben a Pécsi Tudományegyetem történész doktori iskolájában Edvard Benesről írt disszertációval történelemtudományból ért el PhD-fokozatot. 2009-ben a Debreceni Tudományegyetemen habilitált gazdálkodástudományból. Végigjárta az oktatói ranglétrát, amelynek eredményeképpen 2015 augusztusában a köztársasági elnök kinevezte egyetemi tanárnak. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán az Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet professzora. 2006-tól vezeti az általa alapított Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására (www.vikek.eu) nevű intézetet, amely 2019 tavaszán 50. konferenciáját rendezte meg, illetve 100. kiadványát (könyvek és folyóiratok) jelentette meg. Alapító főszerkesztője a Közép-Európai Közlemények című, 2008-tól megjelenő akadémiai „B-kategóriás” folyóiratnak, továbbá szintén alapító főszerkesztője a Taylor című gazdálkodástudományi, illetve a Köztes-Európa című társadalomtudományi folyóiratoknak. Közép-Európa története, regionális fejlődése, továbbá a gazdálkodás- és szervezéstudományok témakörében az MTMT-ben 390 tudományos közleményét rögzítették. Ebből 27 könyv – 14 szerzőként, 13 szerkesztőként –, 97 könyvfejezet és 153 tudományos folyóiratcikk. Tudományos közleményeire összesen 1258 független hivatkozás történt, Hirsch-indexe 19. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja, e minőségében a IX. osztály Régiótörténeti Kutatások Albizottságában, illetve a X. osztály Politikai Földrajzi Albizottságában dolgozik. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság és az Országos Tudományos Kutatási Alap munkájában bírálóként rendszeresen részt vesz.