Gaál Zsuzsanna

Mesteroktató
Alkalmazott Humántudományi Intézet
Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Telefon: +3662546041
E-mail: zgaal@jgypk.szte.hu

Gaál Zsuzsanna a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának mesteroktatója (SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet, Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék), illetve középiskolai tanár az egyetem gyakorlógimnáziumában (SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola).

Magyar–német szakos középiskolai tanári diplomáit, valamint finnugor nyelvész diplomáját a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte 1988-ban. Oktatási és kutatási területe az anyanyelv-elsajátítás és az idegennyelv-oktatás. Intenzíven vizsgálta az anyanyelv-elsajátítás folyamatát egy- és kétnyelvű környezetben; 2013-ban az „Utazás a nyelv körül” – Tehetséggondozó program (NTP-TSZT-MPA-12-047) vezetője. Az idegennyelv-tanítás módszertanához a szegedi Grimm Kiadónál végzett tevékenységével járult hozzá, kötete a Maxim Kiadónál jelent meg [Fótos Annamária – Gaál Zsuzsanna: Perfekt sprechen: Német szóbeli feladatok érettségire és nyelvvizsgára (2009)]. Érdeklődése középpontjában az utóbbi években a szövegértés és a kompetenciaalapú oktatás áll, ezen belül a német mint idegen nyelv oktatási, módszertani problémáit kutatja. Több nyelvészeti kötet főszerkesztője, társszerkesztője [Nyelvészet, művészet, hatalom (2015), Gaál–Tóth: Tanártovábbképzés több szinten (2017)]. Hosszú éveken át a tanszék TDK-felelőse volt; témavezetettje, Szabó Nóra a XXXIII. OTDK 13. Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióján 1. helyezést ért el. A tanszék Erasmus-koordinátoraként szervezi a tanszék külügyi kapcsolatait mind hallgatói, mind oktatói/személyzeti szinten.