Fűzné Dr. Kószó Mária

Főiskolai docens
Alkalmazott Pedagógiai Intézet
Tanítóképző Tanszék
Telefon: +3662544726
E-mail: fuzne@szte.jgypk.hu

FuzneKoszoMariaMini1980-ban a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán biológia – mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanári, majd 1987-ben a József Attila Tudományegyetemen biológia szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. 13 évig általános iskolai tanárként dolgozott. 1989-1991 között a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Szakosztály ösztöndíjas kutatójaként fitocönológiai felmérést végzett a Dél-Alföldön. Pedagógiai tevékenysége mellett védetté nyilvánítását kezdeményezte az Ásotthalmi Láprétnek, amely jelenleg a Kiskunsági Nemzeti Park fokozottan védett és Boros Ádám díjjal elismert területe. 2006-ban az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának Neveléstudományi Doktori Iskolájában PhD fokozatot szerzett. Kutatási témája: a környezeti nevelés, fenntarthatóság pedagógiája környezet- és természetismeret módszertani kultúra fejlesztése, melyből rendszeresen publikál. Több hazai és nemzetközi projektben dolgozott tananyagfejlesztő szakértőként. 1993-tól dolgozik a karon, jelenleg főállásban a SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézetében szakcsoportvezető főiskolai docensként oktat. Munkásságát Miniszteri Dicsérő Oklevéllel, Pro Juventute Emlékplakettel, Ásotthalom Díszpolgára kitüntetésekkel és az Emberi Erőforrások Misztériuma is elésmerő oklevél jutalmazta a tudatos, elkötelezett, élenjáró környezeti nevelői tevékenységét.