Fáyné Dombi Alice Prof. Dr.

Egyetemi tanár
Alkalmazott Pedagógiai Intézet
Óvodapedagógus-képző Tanszék
Telefon: +3662546340
E-mail: dalice@jgypk.szte.hu

FayneDombiAliceMini

1976 óta dolgozik a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán, illetve jogelőd intézményeiben. 10 évig az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszéket vezette, jelenleg az Óvóképző Szakcsoport vezetője. 2017-ben nevezték ki egyetemi tanárnak.

Magyar szakos tanári és pedagógia szakos előadói diplomája van, 1978-ban dr. univ., majd 1989-ben CSc fokozatot szerzett pedagógiából. 2012-ben habilitált a Pécsi Tudományegyetemen. 1998-ban Széchenyi Professzori Ösztöndíjat kapott. Orosz, német és francia nyelvvizsgákkal rendelkezik.

Több országos szakmai-tudományos bizottságban tevékenykedik, többek között az MTA Pedagógusképzési Bizottság Neveléstörténeti Albizottságában, a Pedagógusképzési Albizottságban, Szociálpedagógiai Albizottságban. Több mint tíz éve tagja az SZTE BTK Doktori Tanácsának, témavezető, és oktat a Neveléstudományi Doktori Iskolában, részt vesz a tudományos minősítő munkában (ELTE, SZTE, PTE, SOTE). A Szociálpedagógia c. szakmai-tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. Folyamatos pályázati és szakértői tevékenységet folytat.

Számos új szak akkreditációs tevékenységét irányította, a MAB akkreditációs szakértője. Az óvodapedagógus BA szak, továbbá a mentor képzés felelőse. Részt vett a tanári mester szakok akkreditációs folyamatában is, több pedagógus továbbképzési programot dolgozott ki.

Kutatási területe: a kulturális emlékezet, pedagógiai emlékezet narratíváinak feldolgozása 19. századi magyar-francia és -német források elemzésével; továbbá gyermekvédelmi témák, különös tekintettel az óvodáskorú gyermekek életeseményeire.

Három szakmai könyvsorozat szerkesztője, 8 monográfia, szakkönyv szerzője (ebből kettő külföldön jelent meg), 15 kötet szerkesztője továbbá 180 tanulmánya jelent meg minősített folyóiratokban és könyvfejezetként. Tudományos közleményeire a független hivatkozások száma: több mint 350. Kutatási eredményeit több mint 170 hazai és külföldi minősített konferencián ismertette, nemzetközi konferencia tisztséget 25 alkalommal látott el.

Személyes honlap: http://sites.google.com/site/drdombialice/