Farkas Éva Dr.

Egyetemi docens, szakcsoportvezető

Művelődéstudományi Intézet

Andragógia Szakcsoport

Telefon: +3662474255/24

E-mail: feva@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10012818

Farkas Éva egyetemi docens, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Művelődéstudományi Intézet Andragógiai Szakcsoportjának vezetője, az Andragógia MA szakfelelőse. Neveléstudományi PhD fokozatát a Debreceni Egyetemen, habilitációját a Szegedi Tudományegyetemen szerezte.

Kutatási területe három nagy témakörre fókuszál: (1) A felnőttképzés működési jellemzőinek rendszerszintű vizsgálata (2) A nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények érvényesítése (3) Tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

Kutatási tevékenysége 2011-2013 között Bolyai János Kutatási Ösztöndíjjal (minősítése: kiemelkedő) 2013-2014 között Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjjal (minősítése: kiváló) támogatott.

Eredményes TDK témavezetői tevékenységet folytat. 2003 és 2017 között 26 hallgatója vett részt OTDK-n, 13 hallgató dobogós helyezést ért el. 2013-ban a magyar felsőoktatás műhelyeiben folyó diáktudományos tevékenységet támogató, színvonalas és eredményes munkájáért Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesült.

2014 óta a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának oktatója és témavezetője (https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=11544)

Tudományos közleményeinek száma 147, ebből 18 könyv. Legjelentősebb műve: Farkas Éva (2013): A láthatatlan szakma. Tények és tendenciák a felnőttképzés 25 évéről. Pécs, TypiArt Médiaműhely, 388. p.