Dombi Mária Adrienn

Tanársegéd
Alkalmazott Pedagógiai Intézet
Óvodapedagógus-képző Tanszék
Telefon: +3662544763
E-mail: mdombi@jgypk.szte.hu

DombiMariaMini

Biológia-technika szakos tanár, pedagógia szakos bölcsész és tanár, gyógypedagógus. A Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Doktori Iskolában abszolutóriumot szerzett. 2008 óta dolgozik tanársegédként a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon. Pedagógiai tárgyakat oktat, elsősorban: óvodapedagógiát, játékpedagógiát, családpedagógiát, projektpedagógiát és zoopedagógiát. Részt vesz a hallgatói tehetséggondozásban, számos szakdolgozat készítését irányítja. A hallgatók számára játékpedagógiai kreatív műhelyt vezet.

Kutatási témája: pedagógus professzió-történet 19. századi nevelői életutak tükrében. Hazai és nemzetközi konferenciák résztvevője neveléstörténeti és projektpedagógiai témakörben. Publikációi elsősorban neveléstörténet, projektpedagógia, játékpedagógia témakörben jelennek meg. 2013 óta három kötet alkotó szerkesztője: Pedagogikum és kommunikáció (Universitas K. Szeged. 2014).; Fejezetek a szociálpedagógia köréből .( Universitas K. 2013.), Érték és nevelés. (Szegedi Egyetemi Kiadó. 2016.) A Konstantin Filozófus Egyetemen (Nitra) 2016-ban megjelent angol nyelvű neveléstörténeti monográfia társszerzője. (History of Pedagogical Profession int the 19 th Century, 2016) Két monográfia szerzője, 51 tudományos közleménye jelent meg Magyarországon és külföldön.