Dombi Edina Dr.

Egyetemi adjunktus

Alkalmazott Pedagógiai Intézet

Szociálpedagógus-képző Tanszék

Telefon: +3662546208

E-mail: edinadombi@jgypk.u-szeged.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10039813

DombiEdinaMini

Dombi Edina 2009-ben amerikanisztika-kommunikáció szakon végzett az SZTE Bölcsészettudományi Karán, 2011-ben pszichológia alapszakon, majd 2013-ban pszichológia mesterszakon szerzett diplomát. Doktori fokozatot az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, az oktatás és nevelés pszichológiai és kognitív idegtudományi kérdései alprogramban szerzett. PhD disszertációjának kutatási témája Philip Zimbardo időperspektíva elméletének vizsgálata (szociál-, személyiség- és pedagógiai pszichológiai vonatkozásai). 2011 óta oktatója a karnak, 2014 óta az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszéken tanársegéd munkakörben dolgozott, 2018-tól egyetemi adjunktusként. Általános lélektani, szociál- és fejlődéspszichológiai, valamint pedagógiai pszichológia előadásokat, gyakorlatokat tart, önismereti, személyiségfejlesztő és konfliktuskezelő tréningeket vezet.

2017. júliustól az SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika pszichológusa. 2019-ben SZTE ÁOK Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus szakvizsgát szerzett.

 

Tudományos társasági tagságok: 2019-től a Magyar Orvosi Kamara tagja, 2017-től a Magyar Pszichoszomatikus Szülészeti- és Nőgyógyászati Társaság elnökségi tagja, tagja a Magyar Pszichológiai Társaságnak, MTA SZAB Állampolgári Kompetenciák Munkabizottságának, az SZTE Szociális Kompetencia Kutatócsoportnak, az ELTE PPK Társas intervenciók munkacsoportnak (Social Interventions Lab), a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesületnek, a Doktoranduszok Országos Szövetségének Pszichológiai és Neveléstudományi Osztályának tagja, 2016-tól alelnöke.


Ösztöndíjak, elismerések: SZTE Pro Laudanda Promotione Díj, SZTE Talent Ösztöndíj Bronz és Ezüst fokozatú kitüntetések, Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj, SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola publikációs ösztöndíja, SZTE BTK Pszichológiai Intézet Kiváló Hallgatói Program keretében Arany Sirály Díj, Sófi Ösztöndíj Kiemelt Kuratóriumi Dicséret, Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriuma és Szeged MJV Önkormányzata által Tehetséggondozó Ösztöndíj, Köztársasági Ösztöndíj és Városi Ösztöndíj, Erasmus és Campus Ösztöndíjak.