Berki Tamás László Dr.

Adjunktus

Testnevelési és Sporttudományi Intézet

Testnevelés és Sportmenedzsment Tanszék

E-mail: berki.tamas.laszlo@gmail.com

Kutatási terület: sportmotiváció, sport iránti elköteleződés, fizikai aktivitás


Berki Tamás László 1988-ban született Nyíregyházán és itt szerezte meg érettségi bizonyítványát is 2007-ben az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban. A gimnáziumi utolsó évében kiemelkedő sportteljesítményeiért elnyerte a Székely Miklós díjat. 2011 januárjában a Nyíregyházi Főiskola testnevelő-edző alapszakán BSc diplomát szerzett. A főiskolás évek alatt Erasmus ösztöndíjjal fél évet töltött a finnországi Kajaaniban, ahol sporttudományi ismereteit szélesíthette. Ezt követően Budapesten a Testnevelési Egyetemen folytatta tanulmányait testnevelő-gyógytestnevelő tanár szakon. Az egyetemi évek alatt részt vett két OTDK-n és egy Nemzetközi TDK-n is. Mester diplomáját 2014-ben vette át. Ezt követően az ország egyik legjobb középiskolájában, a Városmajori Gimnáziumban dolgozott testnevelőként, hasznos tanítási tapasztalatokat szerezve. 2015-ben Erasmus+ program keretében egy finnországi továbbképzésen vett részt. 2016-ban állami ösztöndíjjal megkezdhette doktori képzését a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában, ahol Pikó Bettina keze alatt a sport iránti elköteleződés feltárásán dolgozhatott. Disszertációja is e témában született. A kutatási évek alatt három nemzetközi konferencián is részt vett és két Campus Mundi pályázatot nyert. A négy nyáron át oktatott gyermekeknek vívást, úszást és teniszt az Amerikai Egyesült Államokban. Ez nem csak szakmai tekintetben volt számára jó gyakorlat, hanem nyelvtudást is eredményesen fejlesztette. Jelenleg a Testnevelési és Sporttudományi Intézet oktatója.


Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *