Bánhidy Andrea

Gyakorlati oktató munkát segítő munkatárs

Gyógypedagógus-Képző Intézet

Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány

Telefon: +36301590739

E-mail: banhidy.andrea@jgypk.szte.hu

foto_kozeliBánhidy Andrea a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Gyógypedagógus-Képző Intézetének gyakorlati oktató munkát segítő munkatársa értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon. 1996-ban a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola nappali tagozatán értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos és pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár végzettségeket szerzett. Pályakezdőként a - jelenlegi nevén - Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben kezdte meg szakmai pályafutását, és azóta is ebben az intézményben dolgozik. Jelenleg speciális gyógypedagógiai óvodai csoportban autizmus spektrumzavarban érintett, valamint értelmileg akadályozott gyermekek fejlesztését végzi csoportvezető gyógypedagógusként. 2008-ban az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán szakértői (vezetőtanári, gyakorlatvezetői) pedagógus szakvizsgát tett. Egy éven keresztül az SZKTT Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságban dolgozott, ahol gyógypedagógiai diagnosztikai vizsgálatok végzése, sajátos nevelési igény megállapítása, kontrollvizsgálatok lebonyolítása tartozott a feladatai közé. 8 tanéven keresztül vezetett gyógypedagógus-hallgatói gyakorlatokat. A SZTE JGYPK Gyógypedagógus-Képző Intézetének gyakorlati oktató munkát segítő munkatársaként az értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon a hallgatók szakmai gyakorlatainak szervezése, koordinálása, valamint a partnerintézményekkel való kapcsolattartás tartozik az elsődleges feladatai közé. Jelenleg értelmileg akadályozottak játékra nevelésével, illetve tanulási technikájuk fejlesztésével kapcsolatos tantárgyakat oktat.