Balla Zsolt

Adjunktus

Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet

Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszék

Telefonszám: +3662546061

E-mail cím: balla.zsolt@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10043297

Balla Zsolt adjunktus, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet, Környezet-biológia és Környezet Nevelési Tanszék adjunktusa. Tanári diplomát a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 1998-ban biológia-kémia, majd 2006-ban földrajz szakon szerzett. 2010-ig általános- és szakiskolában tanított majd a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán az I. sz. Belgyógyászati Klinika Sejtélettani laboratóriumában folytatta munkáját. Közben, 2012-ben a Természettudományi- és Informatika Karon Biológus MSc diplomát szerzett. Kutatómunkáját 2015-ben az egyetem Kórélettani Intézetében folytatta, ahol 2019-ben védte meg Na+/H+ cserélő szabályozó faktor 1 és az Aquaporin 1 szerepe az experimentális acut pancreatitis patomechanizmusában című PhD. disszertációját. Kutatási területe az akut pankreatitisz patogenezisének vizsgálata. Tudományos társasági tagságai: MÉT (Magyar Élettani Társaság), MGT (Magyar Gasztroenterológiai Társaság), szakmai támogatói: United European Gastroenterology Week; European Pancreas Club. Mint operatív műszaki vezető részt vett az akkreditált Partner Tesztlaboratórium (TÜV PTL No: MU692606090001) homeosztatikus- és endokrin diszruptor vizsgálati modellek kialakításában.