Balla Zsolt

Főiskolai adjunktus

Alkalmazott Természettudományi Intézet

Környezet-biológia és Környezet Nevelési Tanszék

Telefonszám: +3662546061

E-mail cím: balla.zsolt@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10043297

Balla Zsolt főiskolai adjunktus, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Természettudományi Intézet, Környezet-biológia és Környezet Nevelési Tanszék munkatársa. Tanári diplomát a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 1998-ban biológia-kémia, majd 2006-ban földrajz szakon szerzett. 2010-ig általános- és szakiskolában tanított majd a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán az I.sz. Belgyógyászati Klinika Sejtélettani laboratóriumában folytatta munkáját. Közben, 2012-ben a Természettudományi- és Informatika Karon Biológus MSc diplomát szerzett. Kutatómunkáját 2015-ben az egyetem Kórélettani Intézetében folytatta, ahol 2019-ben védte meg Na+/H+ cserélő szabályozó faktor 1 és az Aquaporin 1 szerepe az experimentális acut pancreatitis patomechanizmusában című Ph.D. disszertációját. Kutatási területe az akut pankreatitisz patogenezisének vizsgálata. Tudományos társasági tagságai: MÉT (Magyar Élettani Társaság), MGT (Magyar Gasztroenterológiai Társaság), szakmai támogatói: United European Gastroenterology Week; European Pancreas Club.