SZTE Pedagógiatörténeti Kutatócsoport

Dr. habil. Nóbik Attila

nobik@jgypk.szte.hu


Tagok

A JGYPK oktatói

Prof. Dr. Pukánszky Béla, egyetemi tanár, Dsc

Dr. Fizel Natasa, adjunktus, PhD

Dr. Magyar Adél, főiskolai docens, PhD

Hazai külsős tagok

Pethő Villő, adjunktus, PhD, SZTE Zeneművészeti Kar

Vajda Tamás, igazgató, SZTE Levéltár

M. Pelesz Nelli, PhD-hallgatóA műhely kutatási témája

A Kutatócsoport célja a Szegedi Tudományegyetemen folyó, a nevelés-, oktatás- gyógypedagógia- és egyetemtörténeti kutatások összefogása, egy önálló arculattal rendelkező szegedi pedagógiatörténeti műhely létrehozása.

Az utóbbi 5-10 évben a nemzetközi tudományos közéletben a pedagógiatörténeti kutatások egyértelmű felfutása figyelhető meg. Régiónkban (Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Lengyelország) is több törekvés található a pedagógiatörténeti műhelyek létrehozására és láthatóvá tételére. Ugyanez a törekvés figyelhető meg Európa déli perifériás régióiban is. Ezek a kutatócsoportok, műhelyek számos nemzetközi együttműködési lehetőséget kínálnak. Ugyanakkor a Kutatócsoport tagjai rendszeres résztvevői a legjelentősebb nemzetközi neveléstörténeti konferenciáknak, így biztosítva lesz az eredményeknek a nemzetközi színtéren történő disszeminálása is.

Magyarországon két határozottabb arcéllel rendelkező pedagógiatörténeti kutatási műhely (ELTE, PTE) azonosítható. Mindkét csoport rendszeresen szervez konferenciákat, jelentet meg köteteket, stb. Bár a szegedi felsőoktatásban dolgozó kollégák kutatási és publikációs tevékenységben nem maradnak el a fenti műhelyektől, a láthatóság tekintetében komolyabb a lemaradásuk.


A Kutatócsoport tervezett tevékenységei: kutatás, publikáció, konferenciák (hazai és nemzetközi) szervezése, pályázatokon történő indulás


A Kutatócsoport kutatási tevékenységének három fő téma köré tervezzük csoportosítani.

1. Gyógypedagógia- és fogyatékosságtörténet. A nemzetközi tudományos közéletben a tágan értelmezett fogyatékosságtörténet kurrens és releváns téma. A magyar szakirodalom azonban az utóbbi évtizedekben kevesebb hangsúlyt fektetett a gyógypedagógia-történeti kutatásokra. Ezen kutatási irány a Gyógypedagógus-képző Intézetben már zajló, a fogyatékosság történeti konstruálásával foglalkozó kutatásokra épít.

2. A pedagógusszakmák története. A kutatócsoport tagjainak kiemelt kutatási területe, amelyben már eddig is doktori és habilitációs dolgozatok születtek. Tervezzük ugyanakkor mind az korszak, mint a professziók szerinti bővítést, valamint a nemzetközi összehasonlítást.

3. Egyetemtörténeti kutatások. Az egyetemtörténeti kutatások szerves részét képezik a Kutatócsoport tagjai munkásságának. Ezen a területen elsősorban a II. Világháború utáni időszak elemzése és a nemzetközi összehasonlítás kínál új lehetőségeket.


Doktori iskolában való részvétel


Habil. dr. Nóbik Attila PhD oktató Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola
Prof. dr. habil. Pukánszky Béla DSc doktori iskola vezetője, témavezető, témakiíró, oktató Eszterházy Károly Egyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola
Prof. dr. habil. Pukánszky Béla DSc témavezető, témakiíró, oktató ELTE, PPK, Neveléstudományi Doktori Iskola
Prof. dr. habil. Pukánszky Béla DSc témavezető, témakiíró, oktató Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola
Dr. Fizel Natasa PhD témavezető Eszterházy Károly Egyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola