Nyitott Szemmel Kutatóműhely (NYISZ)

Dr. Gál Anikó

ganiko@jgypk.szte.hu

Hódi Ágnes

agihodi@jgypk.szte.hu

Tagok

A JGYPK oktatói

Dr. Gál Anikó, egyetemi adjunktus

Dr. Hódi Ágnes, egyetemi adjunktus


A műhely kutatási témája

Műhelyünk 2016 szeptemberében alakult azzal a céllal, hogy szakmai támogatást nyújtsunk mindazon hallgatók számára, akik szeretnének az egyéni érdeklődésüknek megfelelően kiválasztott kutatási témájukkal minél átfogóbban és elmélyültebben megismerkedni és foglalkozni. Kutatóműhelyünk több területről is várja az érdeklődő hallgatókat, jelenleg a műhelytagok között szociálpedagógia, óvodapedagógia és tanító szakos hallgató egyaránt megtalálható.


Szakmai tapasztalatainknak és kutatási területeinknek megfelelően elsősorban a következő területeken tudjuk segíteni hallgatóinkat: olvasás-szövegértés, anyanyelvi fejlődés, biblioterápia, gyermekvédelem, integráció, óvoda-iskola átmenet, iskolaérettség, digitális pedagógia. Hiszünk abban, hogy a közös munka során formáljuk egymást és közösen fejlődünk, így egyéb területek irányába is nyitottak vagyunk.


Fontos küldetésünknek tartjuk a tudományos utánpótlás alapjainak biztosítását. Ennek érdekében kiemelt figyelmet fordítunk arra is, hogy műhelytagjaink minél alaposabban megismerkedjenek a pedagógiai vizsgálatok módszereivel. Célunk továbbá, hogy bevezessük hallgatóinkat az akadémiai írás „világába”, megismertessük őket a publikálás formai és tartalmi követelményeivel egyaránt. Ennek első lépéseként műhelytagjaink részt vettek a 2017-ben Szegeden megrendezett Országos Neveléstudományi Konferencián, azzal a céllal, hogy betekintést nyerjenek a tudományos életbe, majd ezt követően közös összefogással készítettünk egy konferencia beszámolót, amely az Iskolakultúra (2017) című folyóiratban jelent meg.


Arra is törekszünk, hogy tagjaink a vizsgált témájukat és kutatási eredményeiket mind nemzetközi mind hazai konferenciák keretén belül bemutathassák és tudományos folyóiratokban is publikálják.


Jelentősebb eredmények

Publikációk

• Bálint Anita, Károlyi Anna, Kósa Boglárka, Szűcs Boglárka, Hódi Ágnes, Gál Anikó (2017): Beszámoló a XVI. Országos Neveléstudományi Konferenciáról. Iskolakultúra. 27. évf. 1-12. sz. 156-162.

• Szűcs Boglárka - Gál Anikó - Hódi Ágnes: Az intergenerációs tanulás hazai és nemzetközi megvalósulási formái In: Karlovitz János Tibor (2018, szerk.): Elmélet és gyakorlat a neveléstudományok és szakmódszertanok köréből. International Research Institute s.r.o. Komárno. 281-290. ISBN 978-80-89691-52-4

• Bálint Anita - Hódi Ágnes - Gál Anikó: A testvérek elhelyezése a magyar gyermekvédelmi rendszerben: jogszabály és gyakorlat. In: Karlovitz János Tibor (2018, szerk.): Elmélet és gyakorlat a neveléstudományok és szakmódszertanok köréből. International Research Institute s.r.o. Komárno. 195 -202. ISBN 978-80-89691-52-4

• Szűcs Boglárka-Gál Anikó-Hódi Ágnes (2018): Generációk egymásért: az intergenerációs tanulás. https://barankovics.hu/cikk/jovoido/generaciok-egymasert-az-intergeneracios-tanulas.


Konferenciák:

• Szűcs Boglárka - Bálint Anita - Gál Anikó - Hódi Ágnes: Az intergenerációs tanulás hazai és nemzetközi megvalósulási formái. VI. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, Štúrovo, Szlovákia, 2018. január 14-15. Program és tartalmi összefoglalók. 79.p. ISBN 978-80-89691-51-7

• Bálint Anita - Hódi Ágnes - Gál Anikó: A testvérek elhelyezése a magyar gyermekvédelmi rendszerben: jogszabály és gyakorlat VI. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, Štúrovo, Szlovákia, 2018. január 14-15. Program és tartalmi összefoglalók. 15.p. ISBN 978-80-89691-51-7A műhelyhez kapcsolódó TDK-tevékenység

A díjazott hallgató neve: Bálint Anita, szociálpedagógia BA, 3. évfolyam

A TDK/OTDK-munka címe: A gyermekvédelmi szakellátásba vett testvérek elhelyezésének tendenciái: egy regionális vizsgálat eredményei.

Helyezés: Tudományos Diákköri Konferencia, 2018. november 21. 10 óra JGYPK, Hattyas u. 10. 7014-es terem. Elért helyezés: II. Továbbjutott a 2019. április 24-26.-án megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. Az OTDK-szekció megnevezése: Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció

Témavezető: Dr. Hódi Ágnes és Dr. Gál Anikó


A díjazott hallgató neve: Szűcs Boglárka Mária, szociálpedagógia BA, 3. évfolyam

A TDK/OTDK-munka címe: Az extrafamiliáris intergenerációs tanulás a programszervezés elméletének és gyakorlatának tükrében.

Helyezés: Tudományos Diákköri Konferencia, 2018. november 21. 10 óra JGYPK, Hattyas u. 10. 7014-es terem. Elért helyezés: III. Továbbjutott a 2019. április 24-26.-án megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. Az OTDK-szekció megnevezése: Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció

Témavezető: Dr. Gál Anikó és Dr. Hódi Ágnes