Ne csak beszéljünk róla – Resztoratív konfliktuskezelés a kisgyermeknevelésben

Soós Katalin

sooska@jgypk.szte.hu


Tagok

A JGYPK oktatói

Hódi Ágnes, adjunktus, PhD

Győri Dani Dóra, tanársegéd

Külföldi tagok

Patai Ilona, egyetemi adjunktus, PhD, Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra Középe-európai Tanulmányok Kara (Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculti of Central European Studies, Institute for Teacher Training)

Mendel Eleonóra, egyetemi adjunktus, PhD, Konstatntin Filozófus Egyetem, Pedagógiai Kar, Nitra (Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Education)

Fenyvesi Lívia, docens, PhD, Konstatntin Filozófus Egyetem, Pedagógiai Kar, Nitra

(Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Education)A műhely kutatási témája

A frissen alakult műhely a vezető 10 éves az átmenetek pedagógiája, kommunikáció és szociális készségfejlesztés valamint a resztoratív konfliktuskezelés területén szerzett hazai és nemzetközi tanulmányaira, tapasztalatára és szakmai hátterére támaszkodva – arra építve – vezeti be a műhelyben részt vevő gyakorló óvodapedagógusokat,

A műhelyben folyó munka aktualitását a kisgyermeknevelésben egyre nagyobb számban megjelenő konfliktusok adják. A resztoratív technikák egyrészt a megelőzésre – szociális kompetenciák, kommunikációs technikák fejlesztése – helyezik a hangsúlyt, másrészt pedig a konfliktusok megoldását a jóvátételben látják. Ezen kívül a resztoráció a konfliktusban résztvevők körét is szélesebb körben határozza meg, mint a hagyományos módszerek, ezzel is lehetővé téve a hatékonyabb megoldásokat. Tehát az áldozat és az elkövető mellett megjelenik a szemtanú, vagy akár mondhatjuk, a közösség szerepe is.

A kutatóműhely jelenleg a kar és Erasmus partnerintézmények oktatóiból, gyakorló óvodapedagógusokból, és a téma iránt érdeklődő mentorpedagógusokból áll.

A kutatóműhely elsődleges célként módszertani segédanyagok elkészítését és széles körű terjesztését tűzte ki. A későbbi tervek között fejlesztőprogramok intézményre szabott összeállítása és kivitelezése, a hatásvizsgálatok tudományos fórumokon való közzététele és megvitatása, továbbképzési anyagok összeállítása szerepel. A módszertani alapok lefektetése után a műhely megnyitja kapuit a téma iránt érzékeny – bármilyen szakos – hallgatók előtt, hiszen az itt szerzett tudás az élet bármilyen területén jól hasznosítható.


Jelentősebb eredmények

Publikációk

Soós Katalin: Új utak a pedagógiában – Másságtolerancia KATEDRA: A SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK ÉS SZÜLŐK LAPJA (DUNAJSKA STREDA) 24: (5) pp 16-17., 2p (2017)


A műhelyhez kapcsolódó TDK-tevékenység

A díjazott hallgató neve: Gulyás Georgina, Lázár Petra

A TDK/OTDK-munka címe: Beteg gyermekek visszaintegrálása az óvodába, Óvodapedagógusok és szülők ismerete, vélekedése hátrányos helyzetű gyermekkel kapcsolatban.

Témavezető: Soós Katalin, Soós Katalin és Hódi Ágnes

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *