MTA-SZTE Elbeszélt Történelem és Történelemtanítás Kutatócsoport

Dr. Jancsák Csaba

jancsak@jgypk.szte.hu


Tagok

A JGYPK oktatói:

Kiss Gábor Ferenc PhD (főiskolai docens)

Kiss Mária Rita (főiskolai docens)

Hazai külsős tagok:

Prof. Dr. Pászka Imre (egyetemi tanár, SZTE BTK)

Dr. Andaházi Szeghy Viktor (intézményvezető HM HIM HL)

Képiró Ágnes doktorandusz (ELTE), Kósa Maja doktorandusz (SZTE)

Vida Nárcisz oktatási programvezető (Zachor Alapítvány)

Külföldi tagok:

Szőnyi Andrea oktatási igazgató (University of Southern California SOAH Institute for Visual History and Education)A műhely kutatási témája

Napjaink információs társadalma számára nem kérdés a digitális bennszülött nemzedék azon igénye, hogy a mozgóképes információnyújtás nagyobb szerepet kapjon az oktatásban. A kutatócsoport munkája során amellett érvel, hogy ahol lehetséges, és ahol indokolt, ott a digitális anyagokat vonják be a történelemtanításba. Kutatások sora bizonyítja, hogy a családban továbbélő történelmi emlékezet elhalványul, részben a családban beszélgetéssel töltött idő csökkenése, részben pedig az individualizáció okozta izoláltság és a globalizmus okozta civilizációs korszakváltás okán. Mindezen tényeket aláhúzza az is, hogy a program által fejlesztett három történeti tanegység tárgya a mai magyar társadalom kibeszéletlen, feldolgozatlan eseménye (második világháború, holokauszt, 1956-os forradalom és szabadságharc), ugyanakkor éppen e három témában a modern technikának köszönhetően az elbeszélt történelem forrásai módszertanilag megalapozott módon és hatékonyan beemelhetőek az oktatási tartalmakba. A program megvalósítása során a kutatócsoport fókuszcsoportos és kérdőíves vizsgálatokat végez pedagógusok körében, kvantitatív (kérdőíves) vizsgálatokat diákok körében, illetve a fenti három témában fejleszt ki tananyagokat, és vizsgálja – általános és középiskolai oktatásban való – alkalmazásuk beválását és hatásait a tanulók vélekedéseire. A kutatócsoport feladatának tekinti az oktatási tapasztalatok és kutatási eredmények nemzetközi megismertetését, valamint a program megvalósítása során megszületett szakmai anyagokhoz való szabad hozzáférés biztosítását.

A kutatócsoport saját honlapja: www.eyewitness.hu

A kutatócsoport az MTA honlapján: http://mta.hu/tantargy-pedagogiai-kutatasi-program/mtaszte-elbeszelt-tortenelem-es-tortenelemtanitas-kutatocsoport-107238Jelentősebb eredmények

Publikációk

Szerkesztett kötet:

Jancsák Csaba: A Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (1956): Életútinterjúk tükrében. 226 p. Szeged: Belvedere Meridionale, 2016. pp. 7-11. (Szemtanú; 10.) (ISBN:9786155372650)


Monográfia:

Jancsák Csaba: Az 1956-os forradalom indítószikrája a szegedi MEFESZ. Szeged: Belvedere Meridionale, 2016. 270 p. (A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottsága Szociológia Munkabizottságának kötetei; 8.) (ISBN:9786155372643)

Független idéző: 5 Összesen: 5Konferenciák:

1. Jancsák Csaba: Elbeszélt történelem és a történelemtanítás: Az MTA–SZTE ETTK kutatásai az MTA Tantárgy-pedagógiai programja keretében.

In: Kiss Gábor Ferenc (szerk.): V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora: Absztraktkötet. 66 p.

Konferencia helye, ideje: Ópusztaszer, Magyarország, 2017.08.31-2017.09.03. Szeged: Belvedere Meridionale, 2017. pp. 29-30.

(ISBN:9786155372780)

Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat/Tudományos


2. Jancsák Csaba: Család és a kollektív emlékezet

In: Kerülő Judit, Jenei Teréz, Gyarmati Imre (szerk.)

XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztrakt kötet. 636 p.

Konferencia helye, ideje: Nyíregyháza, Magyarország, 2017.11.09-2017.11.11. Nyíregyháza: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; Nyíregyházi Egyetem, 2017. p. 64.

(ISBN:978-963-508-863-8)

Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat/Tudományos


3. Jancsák Csaba: "Érintetlen" nemzedék (?): A kollektív történeti emlékezet és a családi narratívák

In: Zsolnai Anikó, Kasik László (szerk.)

A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztraktkötet. 497 p.

Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2016.11.17-2016.11.19. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Bizottság, 2016. p. 62.

(ISBN:978-963-306-513-6)

Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat/Tudományos


4. Jancsák Csaba: A szegedi MEFESZ értékvilága, hatóköre, hatásai

In: Kiss Gábor Ferenc, Jancsák Csaba (szerk.)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban: absztraktkötet. 44 p.

Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2016.10.14-2016.10.16. Szeged: Belvedere Meridionale, 2016. p. 17.

(ISBN:9786155372636)

Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat/Tudományos


5. Jancsák Csaba, Kiss Gábor Ferenc: Videointerjúk bevonásának lehetőségei a történelemtanításban

In: Kiss Gábor Ferenc, Jancsák Csaba (szerk.)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban: absztraktkötet. 44 p.

Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2016.10.14-2016.10.16. Szeged: Belvedere Meridionale, 2016. p. 18.

(ISBN:9786155372636)

Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1Projektben való részvétel

MTA Tantárgy-pedagógiai Programtanács finanszírozási pályázataA műhelyhez kapcsolódó TDK-tevékenység

A díjazott hallgató neve: Lattenstein Dániel

A TDK/OTDK-munka címe: A Vörös Hadsereg jelenléte Székesfehérváron és környékén 1944. december 2. és 1945. március 23. között (A civil lakosságon elkövetett erőszakos cselekmények)

Helyezés: III. helyezés XXVIII. OTDK 2007. Humán Tudományi Szekció. 1945 utáni magyar történelem tagozat

Témavezető: dr. Kiss Gábor Ferenc


A díjazott hallgató neve: Fekete Csanád

A TDK/OTDK-munka címe: „Városi hadviselés a XX. század második felében különös tekintettel az 1945 utáni amerikai és szovjet katonai doktrínákra

Helyezés: Különdíj. XXXI. OTDK 2013. Hadi és Rendészettudományi Szekció. Hadművészet története tagozat

Témavezető: dr. Kiss Gábor Ferenc


A díjazott hallgató neve: Mezey Bence

A TDK/OTDK-munka címe: A felkelő nap a dzsungelben – esőerdei harcok Malajziában (1941-1942)

Helyezés: Különdíj. XXXII. OTDK 2015. Hadi és Rendészettudományi szekció. Hadművészet története tagozat

Témavezető: dr. Kiss Gábor Ferenc


A díjazott hallgató neve: Lengyel Ádám

A TDK/OTDK-munka címe: „Senkit nem hagyunk hátra.” Amerikai harci mentőakciók Szomáliában és Afganisztánban.

Helyezés: III. helyezett XXXIII. OTDK 2017. Hadi és Rendészettudományi szekció. Katonai műveletek tagozat Témavezető: dr. Kiss Gábor FerencDoktori iskolában való részvétel


Prof. Dr. Pászka Imre

Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskola

Törzstag


Dr. Jancsák Csaba

SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola

Oktató


Dr. Kiss Gábor Ferenc

SZTE Történelemtudományi Doktori Iskola

Témakiíró

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *