László Ferenc Sporttudományi Kutatóműhely

Dr. Győri Ferenc

gyori@jgypk.szte.hu 


Tagok

A JGYPK oktatói

Bán Sándor, ny. főiskolai docens

Dr. Bóka Ferenc, adjunktus, PhD

Dobó Andrea, testnevelő tanár

Domokos Mihály, mesteroktató, intézetvezető-helyettes

Hajdúné Dr. Petrovszki Zita, tanszékvezető főiskolai docens, PhD

Hézsőné Böröcz Andrea, testnevelő tanár

Hocza Ágnes, testnevelő tanár

Katona Zsolt, tanársegéd, PhD-hallgató

Kecskemétiné Petri Adrien, ny. adjunktus

Kiss Gábor, ny. főiskolai docens

Králik-Lenhart Krisztina, tanársegéd, PhD-hallgató

Meszlényi-Lenhart Emese, tanársegéd, PhD-hallgató

Dr. Molnár Andor, főiskolai docens, PhD

Nagy Ágnes Virág, testnevelő tanár

Orbán Kornélia, tanársegéd, PhD-hallgató

Dr. Radák Zsolt, tudományos tanácsadó, DSc

Szablics Péter, tanársegéd, PhD-hallgató

Szász András, főiskolai docens, PhD

Vári Beáta, tanársegéd, PhD-hallgató


Hazai külsős tagok

Dr. Ács Pongrác, intézetigazgató egyetemi docens, PhD, PTE ETK Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet

Dr. Balogh László, intézetigazgató egyetemi docens, PhD, Debreceni Egyetem, Sporttudományi Koordinációs Intézet

Dr. Gáspár Róbert, tanszékvezető egyetemi docens, PhD, SZTE GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet

Dr. Tari-Keresztes Noémi adjunktus, PhD, SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet

Dr. Lengyel Csaba, igazgató-helyettes egyetemi tanár, DSc, SZTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika

Dr. Nemes Attila, egyetemi tanár, DSc, SZTE ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ

Dr. Orosz Andrea, adjunktus, PhD, SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Dr. Varga Csaba, tanszékvezető egyetemi docens, PhD, SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék


Külföldi tagok

Sabolc Halasi, PhD, Teacher Training Faculty in Hungarian (Subotica) and Department of Art Subjects for Educational Purposes and Physical Education (Novi Sad), University of Novi Sad, Serbia

Josip Lepes, PhD, Teacher Training Faculty in Hungarian (Subotica), University of Novi Sad, Serbia

Dejan Madic, PhD, Faculty of Sport and Physical Education, University of Novi Sad, Serbia

Boros-Balint Iuliana, PhD, Babeş-Bolyai University, Department of Kinesiotherapy and Theoretical Disciplines, Cluj-Napoca, Romania

Viorel Petru Ardelean, PhD, Faculty of Physical Education and Sport, Aurel Vlaicu University of Arad, Romania

Vasile Liviu Andrei , PhD, Faculty of Physical Education and Sport, Aurel Vlaicu University of Arad, Romania

Ladislav Barath, PhD, Faculty of Central European Studies, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia

Jaromír Šimonek, PhD, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia

Nora Halmová, PhD, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia

Beata Dobay, PhD, J. Selye University, Department of Physical Education and Sports, Komarno, Slovakia

Irena Parry Martinkova, PhD, Faculty of Physical Education and Sport, Charles University in Prague, Czech Republic


A műhely kutatási témája 

Az SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézetben (TSTI) László Ferenc professzor vezetésével, a TÁMOP 4.2.2-08/1-2008-0006 project megvalósítása során indult el az a kutatói tevékenység, amelynek egyik eredménye volt a TSTI munkatársainak közreműködésével létrejövő kutatóműhely. A professzor sajnálatos halála óta a kutatóműhely László Ferenc Sporttudományi Kutatóműhely néven működik. A Kutatóműhely kapcsolatrendszere a határokon túlra is kiterjedve elősegíti a tagok nemzetközi tapasztalatszerzését. A TSTI által 2015-ben megalapított Közép-Európai Sporttudományi Klaszter (CESSC) jó lehetőséget ad többek között cseh, szlovák, szerb és román partnerekkel együttműködve a nemzetközi sporttudományi kutatások elindítására, illetve az azokba való bekapcsolódásra. A jövőben tervezzük a CESSC tagságának bővítését, illetve egy ifjúsági CESSC megalapítását. Kutatóműhelyünk a CESSC tagjain kívül az SZTE számos egyéb karával, illetve tanszékével, továbbá sportegyesületekkel, alapítványokkal is együttműködik.

A sporttudomány interdiszciplináris voltánál fogva kutatóműhelyünk kutatási témái rendkívül szerteágazóak. A sportszakmai, rekreációs, sportpedagógiai és testnevelés-módszertani kutatások mellet széleskörűek a sport és természettudományok (sportbiológia, sportföldrajz, sportorvostan), valamint a sport és társadalom-tudományok (sportpszichológia, sportszociológia) témaköreit érintő kutatási témák.

A kutatási területek sokszínűségét tükrözik a kutatóműhelyünk tagjainak publikációi, a tagok témavezetésével készült, hallgatói TDK-OTDK pályamunkák, valamint a különböző kutatási projektjeink.

Kutatóműhelyünk törekszik az aktuális, jelentős területeket érintő, hazai és nemzetközi kutatási témák folyamatos bővítésére, a kutatási eredmények széleskörű publikálására, a TSTI hallgatóinak kutatásokba való bevonására.


Jelentősebb eredmények

Publikációk

A László Ferenc Sporttudományi Kutatóműhely gondozásában eddig az alábbi hat sportszakmai tanulmány- és szakcikk gyűjtemény jelent meg:


Molnár Andor, Alattyányi István, Győri Ferenc, Szász András (szerk.)

SPORTTUDOMÁNYI KALEIDOSZKÓP, Szeged: SZTE JGYPK, 2018. 118 p.

László Ferenc Sporttudományi Kutatóműhely V., ISBN: 978-615-00-3033-3


Molnár Andor, Szász András, Győri Ferenc, Katona Zsolt, Csetreki Rita Renáta, Alattyányi István (szerk.)

SPORTTUDOMÁNYI ABSZTRAKTOK

Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány, Szeged, 2018, 144 p.

ISBN 978-615-00-2455-4


Győri Ferenc, Alattyányi István, Ardelean Viorel Petru , Molnár Andor (szerk.)

FÓKUSZBAN A SPORTTUDOMÁNY ÉS A TESTNEVELÉS, Szeged: SZTE JGYPK, 2017. 148 p.

László Ferenc Sporttudományi Kutatóműhely IV., ISBN:978-963-306-565-5


Molnár Andor, Balogh László, Ardelean Viorel Petru, Alattyányi István, Győri Ferenc (szerk.)

SPORTTUDOMÁNYI KALEIDOSZKÓP, Szeged: SZTE JGYPK, 2016. 130 p.

László Ferenc Sporttudományi Kutatóműhely III., ISBN:978-963-306-499-3


Balogh L, Gáldi G, Molnár A, Győri F, Alattyányi I (szerk.)

SOKSZÍNŰ SPORTTUDOMÁNY: Szeged: SZTE JGYPK, 2014. 152 p.

László Ferenc Sporttudományi Kutatóműhely II., ISBN:978-615-5455-07-0


Balogh L, Molnár A, Győri F, Alattyányi I (szerk.)

TEHETSÉGEK A SPORTBAN, Szeged: Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány, 2014. 124 p. László Ferenc Sporttudományi Kutatóműhely I., ISBN:978-963-08-8379-5


A kötetekben publikálási lehetőséget biztosítottunk a László Ferenc Sporttudományi Kutatóműhely tagjai mellett a Kutatóműhely hazai külsős és külföldi tagjainak, valamint a TDK-OTDK és egyéb hallgatói konferenciákon eredményesen szereplő hallgatóinknak is.

Természetesen a Kutatóműhely tagjainak összes egyéb, MTMT-ben nyomon követhető publikációja is a László Ferenc Sporttudományi Kutatóműhely eredményes működésének bizonyítéka. A jövőben további sportszakmai tanulmány- és szakcikk gyűjtemények megjelentetését tervezzük.


Konferenciák:

A László Ferenc Sporttudományi Kutatóműhely tagjai a saját kutatási területüket érintő szakmai konferenciák mellett állandó résztvevői a hazai, Magyar Sporttudományi Társaság által rendezett Országos Sporttudományi Kongresszusoknak és Fiatal Sporttudósok Országos Konferenciáinak, a nemzetközi European College of Sport Science éves konferenciáinak. A kutatóműhely tagjainak témavezetésével a TSTI hallgatóinak a kari TDK, országos TDK és nemzetközi TDK konferenciákon rendszeresen részvételt biztosítunk, továbbá a fentebb említett szakmai fórumokon is lehetőséget biztosítunk a megjelenésükre. A TSTI és a László Ferenc Sporttudományi Kutatóműhely rendezte 2012-ben a IX. Országos Sporttudományi Kongresszust és 2013-ban a XXXI. OTDK Testnevelési és Sporttudományi szekcióját, majd 2021-ben megrendezi a XXXV. OTDK Testnevelési és Sporttudományi szekcióját. Eredményes pályázatokhoz kapcsolódva a CESSC tagjainak rendszeresen szervezünk szakmai találkozókat és workshopokat.Projektben való részvétel

Nemzetközi innovatív kutatói team a környezet egészségtudatos testmozgásos életmód tényalapú tesztrendszerei kialakítására (TÁMOP 4.2.2-08/1-2008-0006)


A 21. század követelményeinek megfelelő, felsőoktatási sportot érintő differenciált, komplex felsőoktatási szolgáltatások fejlesztése a Dél-alföldi Régió felsőoktatásában (TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0011)


Új generációs sporttudományi képzés és tartalomfejlesztés, hazai és nemzetközi hálózatfejlesztés és társadalmasítás a Szegedi Tudományegyetemen (TÁMOP-4.1.2.E-15/1/KONV-2015-0002)


A sportolók felkészítésénél jelentkező stressz hatás mélyrehatóbb vizsgálatához egy metodika és mérőrendszer kidolgozása a gasztrointesztinális motilitás (EGIG) és kardiális változások alapján (PIAC_13-1-2013-0201)


A Szegedi Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási teljesítményének innovatív fejlesztése a munkaerő-piaci és a nemzetközi verseny kihívásaira való felkészülés jegyében. AP5_Egészségnevelés alprojekt.


INTERREG-IPA Cross-Border Cooperation Programme Hungary-Serbia. Development of water tourism on waterways connecting Hungary and Serbia (WATERTOUR)


Életminőség fejlesztése Kelet-Magyarországon: Táplálkozás-, teljesítménybiológiai és biotechnológiai experimentális kutatások és eszközfejlesztések a humán megbetegedések megelőzésére és kezelésére (GINOP-2.3.2-15-2016-00062)


Analitikai és diagnosztikai kutatási kiválósági központ az egészség és a sportteljesítmény szolgálatában (GINOP-2.3.2-15-2016-00047)A műhelyhez kapcsolódó TDK-tevékenység


A díjazott hallgató neve: Orbán Kornélia

A TDK/OTDK-munka címe: A rendszeres testmozgás preventív medicinális hatásainak komplex monitorizálása menopauzában

Helyezés: 1. hely, XXX. OTDK Testnevelési és Sporttudományi szekció, 2011

Témavezető: Dr. László Ferenc


A díjazott hallgató neve: Papp Zsófia

A TDK/OTDK-munka címe: Magyar és német turisták összehasonlítása az animáció tükrében Helyezés: 1. hely, XXX. OTDK Testnevelési és Sporttudományi szekció, 2011

Témavezető: Schaub Gáborné


A díjazott hallgató neve: Csanádi Mária

A TDK/OTDK-munka címe: Orexin-A hatása különböző szövetek AMPKaktivitására

Helyezés: 2. hely, XXX. OTDK Testnevelési és Sporttudományi szekció, 2011

Témavezető: Dr. Molnár Andor


A díjazott hallgató neve: Makra Enikő

A TDK/OTDK-munka címe: Fejlesztési lehetőségek pozitív pszichológiával a Pilates által Helyezés: 3. hely, XXX. OTDK Testnevelési és Sporttudományi szekció, 2011

Témavezető: Schaub Gáborné


A díjazott hallgató neve: Rázsó Zsófia – Bondor Tamás

A TDK/OTDK-munka címe: Rekreatív csoportos mozgásprogramra jelentkezettek táplálkozási szokásainak jellemzői és összefüggésük a pszichoszociális egészséggel

Helyezés: Különdíj, XXX. OTDK Testnevelési és Sporttudományi szekció, 2011

Témavezető: Dr. Tari-Keresztes Noémi


A díjazott hallgató neve: Szablics Péter

A TDK/OTDK-munka címe: Effect of weight loss on the changes in dynamical marks of centre of gravity at different age-classes

Helyezés: 1. hely, 20. Nemzetközi Sporttudományi TDK Konferencia, 2012

Témavezető: Dr. Varga Csaba és Dr. Molnár Andor


A díjazott hallgató neve: Gémes Ivett

A TDK/OTDK-munka címe: Waterpolo with deaf and hearing players and their non-sporting pairs

Helyezés: Különdíj, 20. Nemzetközi Sporttudományi TDK Konferencia, 2012

Témavezető: Dr. Balogh László és Jancsák Csaba


A díjazott hallgató neve: Tóth Krisztina

A TDK/OTDK-munka címe: Étkezési zavarok megjelenése sportoló és nem sportoló diákok körében

Helyezés: 1. hely, XXXI. OTDK Testnevelési és Sporttudományi szekció, 2013

Témavezető: Dr. Molnár Andor


A díjazott hallgató neve: Domokos Enikő

A TDK/OTDK-munka címe: Optimális élmény keresése: A hip – hop tánc és a kézilabdázás összehasonlító vizsgálatán keresztül

Helyezés: 1. hely, XXXI. OTDK Testnevelési és Sporttudományi szekció, 2013

Témavezető: Dr. Balogh László


A díjazott hallgató neve: Gönczi Pál

A TDK/OTDK-munka címe: Szuperhős példakép értékközvetítő szerepe fiatal sportolók motivációjában

Helyezés: Különdíj, XXXI. OTDK Testnevelési és Sporttudományi szekció, 2013

Témavezető: Dr. Balogh László


A díjazott hallgató neve: Rázsó Zsófia

A TDK/OTDK-munka címe: A sportmotivációs struktúra és a szorongás jellegzetességei önkéntesek körében

Helyezés: 1. hely, XXXI. OTDK Testnevelési és Sporttudományi szekció, 2013

Témavezető: Dr. Tari-Keresztes Noémi


A díjazott hallgató neve: Dittrich Róbert

A TDK/OTDK-munka címe: Afganisztánban szolgáló magyar és amerikai katonák

sportolási szokásainak, valamint a misszió előtti fizikai felkészülés összehasonlító vizsgálata

Helyezés: 3. hely, XXXI. OTDK Testnevelési és Sporttudományi szekció, 2013

Témavezető: Dr. Molnár Andor


A díjazott hallgató neve: Pálinkás Anikó

A TDK/OTDK-munka címe: Szegedi egyetemi hallgatók versengő attitűdje az egészségmagatartási szokások és a pszichoszociális egészség tükrében

Helyezés: 3. hely, XXXI. OTDK Testnevelési és Sporttudományi szekció, 2013

Témavezető: Dr. Tari-Keresztes Noémi


A díjazott hallgató neve: Horváth Gábor

A TDK/OTDK-munka címe: Testnevelő tanárok megítélése, társas támogatás és életmód

Helyezés: 1. hely, XXXI. OTDK Testnevelési és Sporttudományi szekció, 2013

Témavezető: Dr. Tari-Keresztes Noémi


A díjazott hallgató neve: Boros Éva

A TDK/OTDK-munka címe: A fizikai aktivitás hatása patkány bélgyulladásos modellben

Helyezés: 2. hely, XXXI. OTDK Testnevelési és Sporttudományi szekció, 2013

Témavezető: Szász András


A díjazott hallgató neve: Nagy Arnold

A TDK/OTDK-munka címe: I. osztályú magyar motocrossozók verseny közbeni terhelésének vizsgálata

Helyezés:2. hely, XXXI. OTDK Testnevelési és Sporttudományi szekció, 2013

Témavezető: Vári Beáta


A díjazott hallgató neve: Almási Dóra

A TDK/OTDK-munka címe: Funkcionális Mozgásminta Szűrés alkalmazása szegedi kézilabdázók körében

Helyezés: Különdíj, XXXI. OTDK Testnevelési és Sporttudományi szekció, 2013

Témavezető: Hocza Ágnes


A díjazott hallgató neve: Nagy Arnold

A TDK/OTDK-munka címe: The exercise intensity of Hungarian A-level motocross athlete Helyezés: 1. hely, 21. Nemzetközi Sporttudományi TDK Konferencia, 2014

Témavezető: Vári Beáta


A díjazott hallgató neve: Tóth Krisztina, Boros Kornél, Boros Erika

A TDK/OTDK-munka címe: Presence of eating disorders among female handball players and aesthetic sport competitors

Helyezés:2. hely, 21. Nemzetközi Sporttudományi TDK Konferencia, 2014

Témavezető: Dr. Molnár Andor


A díjazott hallgató neve: Mohácsi László, Gura Norbert

A TDK/OTDK-munka címe: Organizational culture and leadership behaviour among professional and amateur sport teams

Helyezés: 2. hely, 21. Nemzetközi Sporttudományi TDK Konferencia, 2014

Témavezető: Dr. Balogh László


A díjazott hallgató neve: Boros Éva

A TDK/OTDK-munka címe: The expression profile of TAM and NLR receptors upon physical activity in TNBS-induced colitis in rats

Helyezés: 3. hely, 21. Nemzetközi Sporttudományi TDK Konferencia, 2014

Témavezető: Szász András


A díjazott hallgató neve: Badár Ágnes

A TDK/OTDK-munka címe: Sauna as a way of effective leisure time activity

Helyezés: Különdíj, 21. Nemzetközi Sporttudományi TDK Konferencia, 2014

Témavezető: Borkovits Margit


A díjazott hallgató neve: Brezovai Zoltán Árpád

A TDK/OTDK-munka címe: Flow a játékvezetésben - Miért lettem játékvezető?

Helyezés: 2. hely, XXXII. OTDK Testnevelési és Sporttudományi szekció, 2015

Témavezető: Dr. Balogh László


A díjazott hallgató neve: Csanádi Mária és Tóth Baranyi Tamara

A TDK/OTDK-munka címe: ADHD az általános iskolában

Helyezés: 2. hely, XXXII. OTDK Testnevelési és Sporttudományi szekció, 2015

Témavezető: Dr. Molnár Andor


A díjazott hallgató neve: Vidiczki-Dóczi Andrea

A TDK/OTDK-munka címe: Táplálkozási zavarok és menstruációs zavarok előfordulása női labdarúgók körében

Helyezés: 2. hely, XXXII. OTDK Testnevelési és Sporttudományi szekció, 2015

Témavezető: Dr. Molnár Andor


A díjazott hallgató neve: Szász Róbert

A TDK/OTDK-munka címe: Divatirányzatok a mindennapos testnevelésben - Fitnesz játszóterek, mint külső helyszínek

Helyezés: 3. hely, XXXII. OTDK Testnevelési és Sporttudományi szekció, 2015

Témavezető: Dr. Borkovits Margit


A díjazott hallgató neve: Almási Dóra Gabriella

A TDK/OTDK-munka címe: A zóna és a sporttehetség

Helyezés: Különdíj, XXXII. OTDK Testnevelési és Sporttudományi szekció, 2015

Témavezető: Dr. Balogh László


A díjazott hallgató neve: Horváth Norbert és Horváth Gábor

A TDK/OTDK-munka címe: Testnevelő tanárok a kompetencia és a társas támogatás tükrében

Helyezés: Magyar Diáksport Szövetség különdíja, XXXII. OTDK Testnevelési és Sporttudományi szekció, 2015

Témavezető: Dr. Tari-Keresztes Noémi


A díjazott hallgató neve: Pozojevich Máté, Szigeti Klára, Tóth Krisztina

A TDK/OTDK-munka címe: Presence of eating disorders among regular gym visitors

Helyezés: AWARD of EXCELLENCE, 22. Nemzetközi Sporttudományi TDK Konferencia, 2016

Témavezető: Dr. Molnár Andor


A díjazott hallgató neve: Pálhidai Anetta

A TDK/OTDK-munka címe: A zene és a fizikai aktivitás kapcsolata a mindennapos testnevelés tükrében

Helyezés: 2. hely, XXXIII. OTDK Testnevelési és Sporttudományi szekció, 2017

Témavezető: Meszlényi-Lenhart Emese


A díjazott hallgató neve: Török Daniella

A TDK/OTDK-munka címe: Az általános és középiskolás tanulók fittségi eredményei és egészségmagatartása az iskolai testnevelés és a sport tükrében

Helyezés: 2. hely, XXXIII. OTDK Testnevelési és Sporttudományi szekció, 2017

Témavezető: Orbán Kornélia


A díjazott hallgató neve: Polcsik Balázs

A TDK/OTDK-munka címe: Az olimpiai játékok turisztikai hatásai, lehetőségei

Helyezés: 2. hely, XXXIII. OTDK Testnevelési és Sporttudományi szekció, 2017

Témavezető: Dr. Győri Ferenc


A díjazott hallgató neve: Cseszkó Szilveszter

A TDK/OTDK-munka címe: „FutotTAM!” – A rekreatív testmozgás hatása a zsírszöveti TAM receptorok génexpressziós mintázatára patkány modellben

Helyezés: Különdíj, XXXIII. OTDK Testnevelési és Sporttudományi szekció, 2017

Témavezető: Szász András


Doktori iskolában való részvétel

Dr. Győri Ferenc, intézetvezető főiskolai docens, PhD

SZTE TTIK Földtudományok Doktori Iskola

Témakiíró, témavezető, oktató