Két (tanítási) nyelvűség / CLIL Kutatócsoport

Dr. Bakti Mária

bakti@jgypk.szte.hu 


Tagok

A JGYPK oktatói:

Dr. Bernáth András, adjunktus, PhD;

Balog Erika, nyelvtanár;

Dr. Csetényi Korinna, adjunktus, PhD;

Szarvas Júlia, mesteroktató

Hazai külsős tagok:

Dr. Szabó Klára nyugalmazott főiskolai docens

Külföldi tagok:

Dr. Orosz Andrea, PhD, English as a Second Language Tutor, Vietnam National University of Hanoi, Faculty of Sciences and Technology


Professor Nuria Lorenzo-Dus, PhD, Department of Applied Linguistics, Swansea University, Egyesült Királyság


A műhely kutatási témája

A kutatóműhely tágabb értelemben vett kutatási témája a két tanítási nyelvűség vizsgálata, különös tekintettel a két tanítási nyelvű általános iskolákra.


A Tartalom és Nyelv Integrálása (Content and Language Integrated Learning, CLIL) olyan megközelítés, amelyben egy adott tantárgyi tartalmat idegen nyelven (is) oktatnak (Coyle et al. 2010, Mehisto et al. 2008). A CLIL spektrum nagyon széles, számos módszert fed le, ide tartoznak a hazai két tanítási nyelvű általános iskolák is. A CLIL gazdag nemzetközi elméleti és gyakorlati irodalommal rendelkezik, a területen végzett empirikus kutatások szerint a CLIL módszertannak határozott nyelvi és kognitív előnyei vannak (Surmont et al. 2014).

A kutatóműhely vizsgálatai a CLIL előnyök feltérképezésére és a két tanítási nyelvű oktatásban használt tananyagokra irányulnak.

Legfrissebb kutatásaink célja a tartalomalapú nyelvoktatás és a hagyományos nyelvoktatás hatékonyságának összehasonlító vizsgálata a két tanítási nyelvű általános iskolákban, melynek során a felmértük a két tanítási nyelvű általános iskolákban tanuló diákok angol szókincsének terjedelmét, majd az eredményeket összehasonlítottuk az általános tantervű általános iskolákban tanuló diákok eredményeivel. További kutatásainkban célunk a CLIL tanulói szókincs mélységének vizsgálata, illetve a szókincs mellett egyéb idegen nyelvi produkciós területek feltérképezése.


Az empirikus kutatások mellett a műhely célja, hogy az eredményeket megismertesse a dél-alföldi két tanítási nyelvű általános- és középiskolák tanáraival, a Szaktárgyak oktatása idegen nyelven szakirányú továbbképzés hallgatóival, és az érdeklődő nyelvszakos, vagy közismereti tantárgy szakos általános- és középiskolai tanárokkal. Együttműködési megállapodásokat kötöttünk a régió több két tanítási nyelvű iskolájával, így ezeket az iskolákat közvetlenül be tudjuk vonni a kutatócsoport munkájába, míg partneriskoláink a kutatási eredményeket első kézből ismerhetik meg.


A műhely kutatási programja jól illeszkedik a Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszéken folyó oktatási munkához, mivel a tanító alapszak angol választható műveltségterületi képzésben található CLIL képzési modul, emellett a Szaktárgyak oktatása idegen nyelven szakirányú továbbképzés kifejezetten a két tanítási nyelvű iskolákba képez tanárokat.


Irodalom

Coyle, D., Hood, P. and Marsh, D. (2010) CLIL. Content and Language Integrated Learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Mehisto, P., Marsh, D. and Frigols, M. (2008) Uncovering CLIL. Content and Language Integrated Learning in Bilingual and Multilingual Education. Oxford: Macmillan Education.

Surmont, J., Van der Craen, P., Stuys, E., and Somers, T. (2014) Evaluating the CLIL student: Where to find the CIL advantage. In: Breeze, R., Saíz, C., Pasamar, C., Sala, C. (eds.) Integration of Theory and Practice in CLIL. Amsterdam: Rodopi. 55-72.


Jelentősebb eredmények

Publikációk

Bakti M. és Szabó K. 2016. Exploring CLIL teaching materials in Hungary. Alkalmazott nyelvtudomány. 16. évf. 2. szám.


Konferenciák

Bakti M. és Szabó K. 2016. Primary CLIL teaching materials in Hungary.

Elhangzott: 18. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi. 2016. május 29 –június 2.


Szabó K. és Bakti M. 2017. Scaffolding in primary CLIL programs in Hungary and Wales. Konferencia-előadás. Elhangzott: 19. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi. 2017. május 21-25.

Bakti M. 2017. Két tanítási nyelvű oktatás vagy CLIL? Elhangzott: Érték, minőség és versenyképesség – a 21. század kihívásai Konferencia, Selye János Egyetem. Komárom, 2017. szeptember 12-13.

Bakti M., Orosz A., Szabó K. és Szarvas J. 2018. Vocabulary size of primary CLIL learners.

Elhangzott: 20. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi. 2018. június 10-14.

Bakti M. és Szarvas J. 2019. Vocabulary size and structure of primary school CLIL and EFL learners. Elhangzott: 14. HUSSE Konferencia, Veszprém. 2019. január 31-február 2.


Projektben való részvétel

Bakti M., Fitzpartick, H. és Szabó K. 2015. Tartalomalapú oktatás: elmélet és gyakorlat. Digitális tananyag. (Mentorháló 2.0, TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008.)