Egészségfejlesztés Kutatóműhely

Prof. dr. Benkő Zsuzsanna

Dr. habil. Tarkó Klára

Tagok

Prof. Dr. Benkő Zsuzsanna, Professzor Emerita, PhD. habil.

Dr. habil. Tarkó Klára, PhD. intézetvezető főiskolai tanár

Dr. Lippai László Lajos, PhD. szakcsoportvezető főiskolai docens

Külföldi tagok:

Prof. Dr. hab. Wojciech Światkiewicz, Universytet Slaski, Instytut Socjologii, Katowice, PL

Doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc., Univerzita Hradec Králové, Faculty od Education, CZ


A műhely kutatási témája

A Műhely a jelenlegi összetételben 2000 óta működik. Tevékenységi körébe tartozik a szaklétesítés, szakindítás, tananyagfejlesztés, hálózatépítés és a kutatás. Főbb kutatási területei:

• Hagyomány és modernitás a „Visegrádi országok” családjainak életmódjában, nemzetközi kutatás

• A kövérség társadalomtudományos (szociológiai, pszichológiai, gazdaságpszichológiai szempontú) vizsgálata;

• Lelki Egészség Felmérés Antonovsky egészségértelmezésének tükrében (empirikus kutatás Hódmezővásárhelyen, Csongrád-megye 7 járásában; a Szegedi Tudományegyetemen);

• Egészséges életmód kutatás 5. – 12. évfolyamos tanulók körében (empirikus kutatás a Dél-Alföldi régióban);

• A fogyasztói önkontroll jelenségének és jelentőségének gazdaságtani és pszichológiai szempontú vizsgálata felnőttkorban (empirikus kutatás);

 

A Műhely szerteágazó és gazdag kutatási portfóliójából jelen beszámolóban kettőt emelünk ki:

1. Hagyomány és modernitás a „Visegrádi országok” családjainak életmódjában, nemzetközi kutatás (témaleírás lásd 1. sz. melléklet)

2. Lelki Egészség Felmérés Antonovsky egészségértelmezésének tükrében (empirikus kutatás Hódmezővásárhelyen, Csongrád-megye 7 járásában; a Szegedi Tudományegyetemen) (témaleírás lásd 2. sz. melléklet)

5. Jelentősebb eredmények


Publikációk

1. Hagyomány és modernitás a „Visegrádi országok” családjainak életmódjában, nemzetközi kutatás

Önálló szerkesztett kötet:

Zsuzsanna Benkő (2007, Ed.): Tradition and Modernity in the life-style of the families of the Visegrád countries. JGYF Kiadó, Szeged. 404. o.


Szerkesztett kötetben megjelent önálló fejezetek:

Zsuzsanna Benkő (2007): Conceptual umbrella. In. Zsuzsanna Benkő (2007, Ed.): Tradition and Modernity in the life-style of the families of the Visegrád countries. JGYF Kiadó, Szeged. 7. – 8.

Zsuzsanna Benkő (2007): An overview of international theories. In: Zsuzsanna Benkő (2007, Ed.): Tradition and Modernity in the life-style of the families of the Visegrád countries. JGYF Kiadó, Szeged. 9. – 18.

Zsuzsanna Benkő and Klára Tarkó (2007): International Research Concept. In: Zsuzsanna Benkő (2007, Ed.): Tradition and Modernity in the life-style of the families of the Visegrád countries. JGYF Kiadó, Szeged. 35. – 38.

Klára Tarkó (2007): An overview of Hungarian national theories. In: Zsuzsanna Benkő (2007, Ed.): Tradition and Modernity in the life-style of the families of the Visegrád countries. JGYF Kiadó, Szeged. 43. – 52.

Klára Tarkó, Zsuzsanna Benkő, László Lippai and Katalin Erdei (2007): Hungarian sample, sampling, and research procedure. In: Zsuzsanna Benkő (2007, Ed.): Tradition and Modernity in the life-style of the families of the Visegrád countries. JGYF Kiadó, Szeged. 53. – 56.

Klára Tarkó (2007): Demographic and social characteristics. In: Zsuzsanna Benkő (2007, Ed.): Tradition and Modernity in the life-style of the families of the Visegrád countries. JGYF Kiadó, Szeged. 57. – 64.

Zsuzsanna Benkő (2007): Nutrition. In: Zsuzsanna Benkő (2007, Ed.): Tradition and Modernity in the life-style of the families of the Visegrád countries. JGYF Kiadó, Szeged. 65. – 77.

László Lippai (2007): Free time. In: Zsuzsanna Benkő (2007, Ed.): Tradition and Modernity in the life-style of the families of the Visegrád countries. JGYF Kiadó, Szeged. 79. – 90.

László Lippai (2007): Family habits. In: Zsuzsanna Benkő (2007, Ed.): Tradition and Modernity in the life-style of the families of the Visegrád countries. JGYF Kiadó, Szeged. 91. – 114.

Klára Tarkó (2007): Cultural factors. In: Zsuzsanna Benkő (2007, Ed.): Tradition and Modernity in the life-style of the families of the Visegrád countries. JGYF Kiadó, Szeged. 115. – 130.

Katalin Erdei (2007): Values. In: Zsuzsanna Benkő (2007, Ed.): Tradition and Modernity in the life-style of the families of the Visegrád countries. JGYF Kiadó, Szeged. 131. – 150.

Zsuzsanna Benkő, László Lippai, Klára Tarkó and Katalin Erdei (2007): Tradition and Modernity: Summary Description of Relevant Indicators in the Hungarian Sample. In: Zsuzsanna Benkő (2007, Ed.): Tradition and Modernity in the life-style of the families of the Visegrád countries. JGYF Kiadó, Szeged. 151. – 185.

Klára Tarkó, Zsuzsanna Benkő, László Lippai and Katalin Erdei (2007): Tradition and modernity: a comparative trans-national analysis. In: Zsuzsanna Benkő (2007, Ed.): Tradition and Modernity in the life-style of the families of the Visegrád countries. JGYF Kiadó, Szeged. 381. – 401.

Benkő Zsuzsanna (2008): A divatról Simmel értelmezése alapján. Hagyomány, modernitás, divat a visegrádi országok családjainak életmódjában. In: Tarkó Klára, Barabás Katalin (szerk.): Egészségfejlesztés a tudományokban: Szemelvények a Szegedi Egészségfejlesztő Műhely hazai és nemzetközi tudományos munkáiból. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, 2008. pp. 247-259. (ISBN:978 963 9927 01 8)

Dr. habil. Benkő Zsuzsanna, Dr. Tarkó Klára, Dr. Erdei Katalin és Lippai László (2009): Hagyomány és modernitás a "Visegrádi négyek" családjainak életmódjában; Táplálkozási szokások. In. Dr. Tóth Szergej (2009, Szerk): Tudományos és művészeti műhelymunkák. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Garmond 2000 KFT, Szeged. 410-414.

Klára Tarkó (2010): Prejudice and how minorities are viewed in the Hungarian society and in the Visegrad countries. In: Marjaana Soininen and Tuula Merisuo-Storm (2010, eds.): Looking at diversity in different ways. Uniprint, Turku. 63. – 73.

Zsuzsanna Benkő and Klára Tarkó (2010): Leisure and People's Personal Value System. In: Ishwar Modi, Ma Huidi, Ning Zequn (szerk.) Leisure and Civilization: Interdisciplinary and International Perspectives. China Travel & Tourism Press, 2010. pp. 35-43. (ISBN:978-7-5032-3963-2)

Klara Tarkó, Zsuzsanna Benkő (2013): Evidence-Based Leisure Studies in Higher Education: Using the Results of a Transnational Lifestyle Research. In: Fabio Massimo Lo Verde, Ishwar Modi, Gianna Cappello (szerk.): Mapping Leisure across Borders. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2013. pp. 364-378. (ISBN:1-4438-4972-3)

Zsuzsanna Benkõ, Klára Tarkó, László Lippai, Katalin Erdei, Lajos Olasz (2017): Traditional or Modern Leisure Time Trends?: A Comparative Transnational Family Research in the ‘Visegrad Countries’ In: Ishwar Modi, Teus J Kamphorst (szerk.): LEISURE AND LIFE THROUGH THE AGES. 300 p. Jaipur: Rawat Publications, 2017. pp. 111-127. (ISBN:9788131608555)

Lippai László Lajos (2017): Trapped by Sense of Comfort: Leisure Time Consumption Habits from the Aspect of Economic Psychology. In: Benkő Zsuzsanna, Modi Ishwar, Tarkó Klára (szerk.): Leisure, Health and Well-Being: A Holistic Approach. Cham (Svájc): Palgrave Macmillan, 2017. pp. 91-98. (Leisure Studies in a Global Era). (ISBN:978-3-319-33256-7)


Folyóiratban megjelent cikkek:

Dr. Benkő Zsuzsanna, Dr. Tarkó Klára, Lippai László és Dr. Erdei Katalin. (2008): Hagyomány és modernitás a Visegrádi négyek országainak életmódjában – nemzetközi összehasonlító elemzés. Népegészségügy. 86. évfolyam 1. szám volume 86. no.1. 26-36.

Benkő Zsuzsanna, Tarkó Klára, Lippai László, és Erdei Katalin (2010): A házimunka és a szabadidő nemek közötti megosztásában megnyilvánuló különböző értékek Magyarországon. Magyar Sporttudományi Szemle (Hungarian Review of Sport Science). 11. 43. sz. 2010/3. 22.

Benkő Zsuzsanna, Tarkó Klára, Lippai László, Erdei Katalin (2010): A házimunka és a szabadidő nemek közötti megosztásában megnyilvánuló különböző értékek Magyarországon. MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 11:(43) p. 22. (2010)


2. Lelki Egészség Felmérés Antonovsky egészségértelmezésének tükrében (empirikus kutatás Hódmezővásárhelyen, Csongrád-megye 7 járásában; a Szegedi Tudományegyetemen)


Lippai, L. and Erdei, K. (2014). Lelki egészségfejlesztő programok előkészítése városi szinten — a hódmezővásárhelyi lelki egészségfelmérés elemzésének tanulságai. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15(4), (pp. 351-371.)

Klára TARKÓ, László Lajos LIPPAI, Zsuzsanna BENKŐ (2016): Evidence-Based Mental-Health Promotion For University Students – A Way Of Preventing Drop-Out. TOJET: TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY 2016. 07. 01.: pp. 261-268.

dr Lippai László Lajos, dr Erdei Katalin (2016): Lelki egészségfejlesztő programok előkészítése városi szinten - a hódmezővásárhelyi lelki egészségfelmérés elemzésének tanulságai. In: Tarkó Klára, Benkő Zsuzsanna (szerk.): "Az egészség nem egyetlen tett, hanem szokásaink összessége": Szemelvények egy multidiszciplináris egészségfejlesztő műhely munkáiból. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2016. p. 111. (ISBN:9786155455681)


Konferenciák:

1. Hagyomány és modernitás a „Visegrádi országok” családjainak életmódjában, nemzetközi kutatás

Konferencia szervezése: LEISURE, HEALTH AND WELL-BEING; Subtitle: HOLISTIC LEISURE AND HEALTH. Szeged, Hungary 18. – 20. September 2013. Mid-term Conference of Research Committee on Sociology of Leisure (RC 13) (http://www.jgypk.hu/tanszek/alkegeszseg/LeisureConf/Leisure_and_health.html


Konferencia előadások:

Benkő Zsuzsanna, Erdei Katalin, Tarkó Klára, Lippai László (2005): Hagyomány és modernitás. A családok életmódját meghatározó tényezők. Elméleti bevezető egy empirikus kutatáshoz. előadás. 21-22. April, 2005. NETT Konferencia. Szeged, Hungary.

Dr. habil. Benkő Zsuzsanna and Klára Tarkó, PhD. (2005): Tradition and modernity in the life-style of Hungarian families. Presentation. 22-23. September, 2005. Health Promotion in Higher Education in the Light of the Bologna Process, International Conference, Hungary, Szeged

Benkő Zsuzsanna, Erdei Katalin, Tarkó Klára és Lippai László (2006): Hagyomány és modernitás a Visegrádi országok családjainak életmódjában – nemzetközi empirikus kutatás. előadás: NETT Konferencia, Siófok, 2006. április 25. – 27.

Tarkó Klára, Benkő Zsuzsanna, Lippai László, Erdei Katalin (2006): Előítélet a Visegrádi Négyek országaiban - Egy nemzetközi empirikus család-életmód kutatás eredményei (2004-2007). In: VIII. Magatartástudományi Konferencia. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2008.06.05-2008.06.06.p. 20.

Prof. Dr. Zsuzsanna Benkő and Klara Tarko, PhD (2006): Tradition and modernity in the life-style of Families in the Visegrád countries (Hungary, Slovakia, Poland and the Czech Republic). NORDIC Conference, 2006. June, Esbjerg, Dánia

Dr. Tarkó Klára, Dr. habil Benkő Zsuzsanna, Erdei Katalin, Lippai László (2006): Szolidaritás és vallásosság a családban. Egy empirikus vizsgálat tükrében. SZAB, Szeged, 2006. November 10.

Dr. habil. Benkő Zsuzsanna, Dr. Tarkó Klára, Dr. Erdei Katalin és Lippai László (2007): Hagyomány és modernitás a "Visegrádi négyek" családjainak életmódjában; Táplálkozási szokások. Kari Tudományos Felolvasóülés, 2007. április 10.

Lippai László (2007): Szegedi családok fogyasztói magatartásának elemzése gazdaságpszichológiai szempontból. Kari Tudományos Felolvasóülés, 2007. április 10.

Klara Tarkó, Zsuzsanna Benkő, László Lippai and Katalin Erdei (2007): Transnational empirical research into the healthy lifestyle determinants of families in Hungary, Poland, Czech Republic and Slovakia. Presentation: EUPHA Conference, Helsinki, 2007. October 11.-13.

Klára Tarkó, Zsuzsanna Benkő, László Lippai and Katalin Erdei (2007): Traditional and Modern Lifestyle Factors in Service of Health Promotion – Experiences of a Transnational Comparative Research (Hungary, Poland, Czech Republic, Slovakia). The celebration of science 2007 – Health promotion in the different settings and activities. International scientific conference. 09. November, 2007.

Dr. Benkő Zsuzsanna, PhD, Dr. Klára Tarkó, PhD and László Lippai (2007): - Multidisciplinary research into the life-style elements affecting families in the Visegrád countries. Poster presented: 19th World Conference of IUHPE, Vancouver, Canada. 10 – 15. 06. 2007.

Benkő, Zs., Tarkó, K., Lippai, L. and Erdei, K. (2008): Religion in service of families’ mental health promotion – Experiences of a Transnational Empirical Research of Families in Hungary, Poland, Czech Republic and Slovakia (2005-2007). The European Journal of Public Health. Volume 18, Supplement 1., 55.

Tarkó, K., Benkő, Zs., Lippai, L. and Erdei, K. (2008): Tradition and modernity in the nutrition habits of Families in Hungary, Poland, Czech Republic and Slovakia (“Visegrád countries”) – Comparative Transnational Empirical Lifestyle Research (2005-2007). The European Journal of Public Health. Volume 18, Supplement 1., 112.

Benkő Zsuzsanna (2008): A divatról. Simmel értelmezése alapján. SZAB konferencia, Szeged, 2008 november.

Benkő, Zs., Tarko, K., Lippai, L. and Erdei, K.(2005-2007): Tradition and modernity in the leisure time activities of families in Hungary, Poland, Czech Republic and Slovakia – Transnational empirical research. Conference of the International Sociological Association, Barcelona, Spain. 2008. szeptember 5-8.

Dr Tarkó Klára, Dr. Habil. Benkő Zsuzsanna, Lippai László Lajos és Dr. Erdei Katalin (2008): Előítélet a Visegrádi négyek országaiban - egy nemzetközi empirikus család-életmód kutatás eredményei (2004-2007). Magatartástudományi Napok – Szeged, 2008. június 5-6. Előadás.

Tarkó, K., Benkő, Zs., Lippai, L. and Erdei, K. (2008): Tradition and modernity in the nutrition habits of Families in Hungary, Poland, Czech Republic and Slovakia (“Visegrád countries”) – Comparative Transnational Empirical Lifestyle Research (2005-2007). EUPHA Conference presentation. 2008. November 6-8., Lisboa, Portugal.

Benkő, Zs., Tarkó, K., Lippai, L. and Erdei, K. (2008): Religion in service of families’ mental health promotion – Experiences of a Transnational Empirical Research of Families in Hungary, Poland, Czech Republic and Slovakia (2005-2007). EUPHA Conference presentation. 2008. November 6-8., Lisboa, Portugal.

Benkő, Zs. Tarkó, K. (2009): Leisure and people’s personal value system – Results of a transnational empirical lifestyle research. International Sociological Association, Research Committee on Sociology of Leisure (RC 13), Mid-term Conference. “Leisure: A Pathway to Human Happiness and Social Harmony”. Beijing, China, October 23-26, 2009. Abstracts. 7.

Benkő, Zs. Tarkó, K. (2009): Leisure time trends among families in the ‘Visegrad Countries’ (Hungary, Poland, Czech Republic, Slovakia) – Traditional or modern? International Sociological Association, Research Committee on Sociology of Leisure (RC 13), Mid-term Conference. “Leisure: A Pathway to Human Happiness and Social Harmony”. Beijing, China, October 23-26, 2009. Abstracts 7.-8.

Benkő, Zs., Tarkó, K., Lippai, L. (2009): Tradition in the modern era - challanges for health promotion. Transnational empirical research. European Journal of Public Health, Vol. 19., Supplement 1, pp. 93.

Dr. Tarkó Klára Ph.D. (2009): A kisebbségek kategóriarendszere és többségi társadalmi megítélésük a Visegrádi négyek országaiban . SZAB Tudományos felolvasóülés. 2009. november. 06.

Benkő, Zs. Tarkó, K. Lippai, L. and Erdei, K. (2010): Tradition and modernity in the gender-based distribution of household work in Hungary. XVII. ISA World Congress of Sociology, Sociology on the move. 11-17. July, 2010. Gothenburg, Sweden. Abstract book p. 46.

Benkő Zs, Tarkó K (2010): The effect of fashion on the lifestyle of Hungarian families-country-specific extracts from a comparative transnational empirical lifestyle research (2005-07). EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 20:(Suppl. 1.) p. 30. (2010)

Zsuzsanna Benkő, László Lippai, Klára Tarkó, Katalin Erdei (2011): The relationship between nutrition habits and obesity in the Central East European region - lessons learnt from a comparative transnational research. In: European Sociological Association, Social Relations in Turbulent Times. ESA 10th Conference. Konferencia helye, ideje: Geneva, Svájc, 2011.09.07-2011.09.10. Geneva: ESA Publications Division, 2011. pp. 359-360. (ISBN:2-940386-18-8978-2-940386-18-5)

Benkő Zsuzsanna, Tarkó Klára (2012): Leisure in relation to religion as seen from the results of a transnational empirical lifestyle research of the Visegrad Countries (HU, PL, CZ, SK). In: Social Justice and Democratization. Konferencia helye, ideje: Buenos Aires, Argentína, 2012.08.01-2012.08.04.p. 58.

László Lippai (2013): Trapped by sense of comfort – leisure time consumption habits from the aspect of economic psychology. In: Zsuzsanna Benkő, Klára Tarkó, László Lippai (szerk.): Leisure, health and well-being: Holistic Leisure and Health: Mid-term Conference of International Sociological Association, Research Committee on Sociology of Leisure (RC 13). Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2013.09.18-2013.09.20. Szeged: SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet, 2013. p. 28. (ISBN:978-963-9927-66-7)

Lippai László, Tarkó Klára, Benkő Zsuzsanna (2017): Mentális állapot felmérés a Szegedi Tudományegyetem hallgatói körében. NÉPEGÉSZSÉGÜGY 95:(2) p. 134.

Tarkó, K. and Benkő, Zs. (2017): The lifestyle of families as a determinant of V4 countries’ health – longitudinal research. 3rd V4 Conference on Public Health. Prague, 19-20, October, 2017. Book of Abstracts. p. 55.


2. Lelki Egészség Felmérés Antonovsky egészségértelmezésének tükrében (empirikus kutatás Hódmezővásárhelyen, Csongrád-megye 7 járásában; a Szegedi Tudományegyetemen)

Zsuzsanna Benkő, Klára Tarkó, László Lippai, Katalin Erdei, Veronika Mátó (2013): General Resistance Resources serving mental health promotion in a Hungarian town in 2012. EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 23:(1) p. 240. (2013).

Lippai László, Tarkó Klára, Benkő Zsuzsanna (2015): SOCIO-DEMOGRAPHIC AND PSYCHOLOGICAL VARIABLES INFLUENCING THE APPLICATION OF PHYSICAL ACTIVITY AS A GENERAL RESISTANCE RESOURCE. In: Radmann A, Hedenborg S., Tsolakidis E. (szerk.): 20th annual Congress of the European College of Sport Science: Book of Abstracts. Konferencia helye, ideje: Malmö, Svédország, 2015.06.24-2015.06.27. (European College of Sport Science). Köln: European College of Sport Science, 2015. p. 158. (ISBN:978-91-7104-567-6)

Lippai László Lajos (2015): Mentális egészség és mérése. Szemeszternyitó előadás, SZTE JGYPK 2015. február 27. (2015)

Klára TARKÓ, László Lajos LIPPAI, Zsuzsanna BENKŐ (2016): Evidence - Based Mental - Health Promotion For University Students – A Way Of Preventing Drop – Out. In: Buket AKKOYUNLU, Hellmuth STACHEL, Ana DONALDSON, Elaine P MAIMON (szerk.): IETC, ITEC, IDEC, ITICAM 2016 Proceedings Book. 980 p. Konferencia helye, ideje: Dubai, Egyesült Arab Emírségek, 2016.02.04-2016.02.06.pp. 322-329.


Projektben való részvétel

1. Hagyomány és modernitás a „Visegrádi országok” családjainak életmódjában, nemzetközi kutatás

International Visegrad Fund Standard Grant (2006. 05. – 2007. 04.). Tradition and modernity in the life-style of the families of the “Visegrád countries”, No. 10049-2006-IVF; támogatási összege; 4001 EUR. befejeződött pályázat minősítése; kiváló

Visegrad University Studies Grant (2011. 11. 24. – 2015 01 30). „Family and Lifestyle in the Visegrad Countries (I. and II.). No. 61000015. Kurzuskidolgozás és működtetés. http://www.jgypk.hu/tanszek/alkegeszseg/FamLifev4/csalad_es_eletmod.html); támogatási összege; 15 000 EUR; befejeződött pályázat minősítése; kiváló

2015. április 1. – 2015. november 30. Egészségtudományi, egészségipari innovációs hálózat kialakítása a dél-alföldi régióban a transzlációs medicina megalapozására TÁMOP-4.2.6-14/1. 1.2 altéma: Egyéni és közösségi életmódkutatások.


2. Lelki Egészség Felmérés Antonovsky egészségértelmezésének tükrében (empirikus kutatás Hódmezővásárhelyen, Csongrád-megye 7 járásában; a Szegedi Tudományegyetemen)

Együttműködési megállapodás; időtartama; 2011. 07. 06 -2012. címe; Lelki Egészség Felmérés Hódmezővásárhely 2011.; támogatási összege; 2 414 375 HUF; befejeződött pályázat minősítése; kiváló

2015. június 17. – 2015. november 30. „Egy lépés az egészségünkért - Csongrád megye komplex egészségfejlesztési programja” TÁMOP-6.1.5-14-2015-0004pályázat keretében, Lelki egészség felmérés Csongrád-megyei középiskolások, egyetemi hallgatók és felnőtt lakosság körében.


 

A műhelyhez kapcsolódó TDK-tevékenység

A díjazott hallgató neve: Seres Katalin

A TDK/OTDK-munka címe: Kudarc nélkül az iskolában

Helyezés (a TDK-/OTDK-konferencia nevének és idejének megadásával): 1. helyezés, TDK 2002

Témavezető: Dr. habil. Tarkó Klára


A díjazott hallgató neve: Devosa Iván és Guti János

A TDK/OTDK-munka címe: „Az egészség erdeje” – egészségfejlesztő tábor kísérleti projekt megvalósítása állami gondozottak körében

Helyezés (a TDK-/OTDK-konferencia nevének és idejének megadásával): 1. helyezés, TDK, 2006

Témavezető: Prof. Dr. Benkő Zsuzsanna


A díjazott hallgató neve: Guti János, Devosa Iván és Varga Fruzsina

A TDK/OTDK-munka címe: Egészségtudatosság a gyermekvédelmi gondozásban nevelkedők körében - összehasonlító kutatás az országos eredményekhez viszonyítva a Dél-alföldi régió területén

Helyezés (a TDK-/OTDK-konferencia nevének és idejének megadásával): 2. helyezés, TDK, 2007

Témavezető: Prof. Dr. Benkő Zsuzsanna


A díjazott hallgató neve: Lele Anita

A TDK/OTDK-munka címe: Depis Darázs Kalandjai. Egészségfejlesztő Oktatóprogram

Helyezés (a TDK-/OTDK-konferencia nevének és idejének megadásával): 1. helyezés, TDK 2008

Témavezető: Dr. habil Tarkó Klára és Prof. Dr. Benkő Zsuzsanna


 

A díjazott hallgató neve: Boross Barna

A TDK/OTDK-munka címe: A rekreációs mozgás hatása a gyulladásos bélbetegekre

Helyezés (a TDK-/OTDK-konferencia nevének és idejének megadásával): 1 helyezés, TDK 2012; 3. helyezés, XXXI. OTDK TESTNEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI SZEKCIÓ, 2013. április 4-6., Szeged.

Témavezető: Dr. Lippai László Lajos


A díjazott hallgató neve: Tompa Zsófia

A TDK/OTDK-munka címe: Egészség a falakon innen és túl

Helyezés (a TDK-/OTDK-konferencia nevének és idejének megadásával): 1. helyezés, TDK 2009

Témavezető: Dr. habil. Tarkó Klára


A díjazott hallgató neve: Szűcs Szilvia

A TDK/OTDK-munka címe: Megvalósuló (?) munkahelyi egészségfejlesztés Magyarországon - Empirikus vizsgálat

Helyezés (a TDK-/OTDK-konferencia nevének és idejének megadásával): 1. helyezés, TDK 2009

Témavezető: Dr. habil Tarkó Klára és Prof. Dr. Benkő Zsuzsanna


A díjazott hallgató neve: Bálint Ágnes, Bereczky Dalma, Czoldán Csilla, Ferencz Kitti Franciska, Kis Máté, Krausz Anita, Lukács Krisztina, Nagy Arnold, Nagy Hevesi Ákos és Szabó Sándor

A TDK/OTDK-munka címe: A magyar általános iskolai szaktanárok egészségtudatos és értékközvetítő magatartása.

Helyezés (a TDK-/OTDK-konferencia nevének és idejének megadásával): 1. helyezés, TDK 2012

Témavezető: Dr. habil Tarkó Klára


 

A díjazott hallgató neve: Hegedűs Dóra

A TDK/OTDK-munka címe: Az egészségfejlesztés helyzete és megítélése a kecskeméti oktatási intézményekben, a 2012-es Nemzeti Alaptanterv tükrében

Helyezés (a TDK-/OTDK-konferencia nevének és idejének megadásával): 1. helyezés, TDK 2012

Témavezető: Dr. habil Tarkó Klára


A díjazott hallgató neve: Ferencz Kitti Franciska

A TDK/OTDK-munka címe: Nők – Iskola – Esélyegyenlőség

Helyezés (a TDK-/OTDK-konferencia nevének és idejének megadásával): 1. helyezés, TDK 2014

Témavezető: Dr. habil. Tarkó Klára


A díjazott hallgató neve: Almási Dóra Gabriella, Burdán Gabriella, Deli Andrea, Lipták Mónika Zoé, Molnár Márton, Ordasi Szilvia, Rudics Boglárka, Takács Krisztina, Takács Gergely, Tóth Lili

A TDK/OTDK-munka címe: 7. és 8. osztályos tanulók példaképválasztása

Helyezés (a TDK-/OTDK-konferencia nevének és idejének megadásával): 1. helyezés, TDK 2014; 2. helyezés, OTDK 2015 XXXII. OTDK PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI, ANDRAGÓGIAI ÉS KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ, 2015. április 15–17., Debrecen.

Témavezető: Dr. habil. Tarkó Klára


A díjazott hallgató neve: Szatmári Szilvia

A TDK/OTDK-munka címe: A 35 és 50 év közötti szegedi tűzoltók szubjektív egészségi állapota

Helyezés (a TDK-/OTDK-konferencia nevének és idejének megadásával): 3. helyezés, TDK 2014.

Témavezető: Dr. Lippai László Lajos


 

A díjazott hallgató neve: Vesszős Péter Ariel

A TDK/OTDK-munka címe: Önsegítő könyvek és a lelki egészség kapcsolata

Helyezés (a TDK-/OTDK-konferencia nevének és idejének megadásával): 1. helyezés, TDK 2014.

Témavezető: Dr. Lippai László Lajos


A díjazott hallgató neve: Hebők Bianka

A TDK/OTDK-munka címe: ,,Változtass vagy fogadd el önmagad?" - örök dilemma, ami a társadalmat ősidők óta foglalkoztatja

Helyezés (a TDK-/OTDK-konferencia nevének és idejének megadásával): 1. helyezés, TDK 2016

Témavezető: Dr. habil. Tarkó Klára


A díjazott hallgató neve: Dinnyés Katalin Julianna

A TDK/OTDK-munka címe: A férfiak és nők egészségesélyei

Helyezés (a TDK-/OTDK-konferencia nevének és idejének megadásával): 1. helyezés, TDK 2016; különdíj, OTDK 2017. XXXIII. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció, 2017. április 18-20. Szeged.

Témavezető: Dr. habil. Tarkó Klára


A díjazott hallgató neve: Bodor Nóra

A TDK/OTDK-munka címe: Hagyományőrzés a nagytarcsai szlovákoknál. Táplálkozásuk egészségtudatossága

Helyezés (a TDK-/OTDK-konferencia nevének és idejének megadásával): 1. helyezés, TDK, 2016

Témavezető: Prof. Dr. Benkő Zsuzsanna


A díjazott hallgató neve: Dinnyés Katalin Julianna

A TDK/OTDK-munka címe: Nemek ábrázolása az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kísérleti és újgenerációs gimnáziumi matematika tankönyveiben

Helyezés (a TDK-/OTDK-konferencia nevének és idejének megadásával): 1. helyezés, TDK 2018

Témavezető: Dr. habil. Tarkó Klára

 

Doktori iskolában való részvétel

Prof. Dr. Benkő Zsuzsanna, Professzor Emerita

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola. http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=8659

Témavezető (jelenleg 1 doktorandusz hallgató vezetése)


Dr. habil. Tarkó Klára, PhD. intézetvezető főiskolai tanár

Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=11061

Témavezető (jelenleg 6 doktorandusz hallgató vezetése)1. sz. melléklet


Hagyomány és modernitás a „Visegrádi országok” családjainak életmódjában, nemzetközi kutatás


A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézete 2004 és 2007 között végzett nagymintás (500-500 család/háztartás országonként, lakóövezet szerint rétegzett mintavétel (Magyarország – Szeged, Lengyelország – Rybnik, Csehország – Hradec Králové, Szlovákia – Nyitra) nemzetközi életmódkutatást strukturált asszisztált kérdőíves interjú segítségével ’Hagyomány és modernitás a Visegrádi országok családjainak életmódjában’ címmel (Benkő, 2007). A kutatás nemzetközi szakmai vezetője Dr. habil. Benkő Zsuzsanna intézetvezető főiskolai tanár, projektkoordinátora Dr. habil. Tarkó Klára főiskolai tanár, a kutatócsoport további tagjai Dr. Lippai László szakpszichológus, szakcsoportvezető főiskolai docens és Dr. Erdei Katalin klinikai szakpszichológus.

Kutatásunk a családok életmódjának valamint értékválasztásának vizsgálatára irányul, a 2004-2007 között folytatott nemzetközi kutatást alapul véve, longitudinális vizsgálat formájában, a hagyomány és a modernitás tükrében és nemcsak Magyarországon, hanem a társadalomtörténetében, életmód-történetében oly sok hasonlóságot mutató úgynevezett „Visegrádi országokban” is. További vállalásunk a Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon valamint Szlovákiában 12 évvel ezelőtt végzett és megismétlésre kerülő, családok életmódjára irányuló empirikus vizsgálatok eredményeinek bemutatása, elemzése és összehasonlítása.

A kutatás rendezőelvként az alakulástörténet jelentőségét hangsúlyozza, és vallja, hogy a családok működésére, életmódjára jelentős hatást gyakorol a mindenkor adott társadalomban, társadalmi struktúrában elfoglalt hely. A 12 éves követés lehetőséget teremt a családok struktúrájában, funkcióváltozásaiban, szerepvállalásaiban, értékrendjében, szokásaiban (táplálkozás, szabadidőeltöltés, kulturális szokások, értékrend) bekövetkezett változások feltárására. A társadalom vizsgálatában alkalmazott követéses kutatás a statikus kép helyett lehetővé teszi a társadalmi változások dinamikájának megragadását. Ez kitüntetett lehetőség a családok elmúlt évtized alatt bekövetkezett változásainak összehasonlító elemzésére.

Célunk feltárni hogyan módosították az utóbbi évek társadalmi, gazdasági átalakulásának folyamatai a családok életmódjának összetevőit, az alkalmazkodó-képességüket, valamint milyen hasonlóságok és különbözőségek jellemzik a régió négy országának 10 éves alakulástörténetét.

A vizsgálat helyszíne Erdei Ferenc terminológiájával élve a „város és vidéke”, amely biztosítja, hogy mintánkba ’városias’ és ’falusias’ jellegű lakóövezetben élő megkérdezettek is bekerüljenek. A vizsgálatban résztvevő városok kiválasztásánál arra törekszünk, hogy mind a négy ország települése összehasonlítható legyen, és rendelkezzen „vidékies” övezettel. A 12 éve kiválasztott városok: Szeged (Magyarország), Rybnik (Lengyelország), Hradec Králové (Csehország), Nyitra (Szlovákia) mindegyike vállalja a longitudinális vizsgálatot. A minta kiválasztása többlépcsős reprezentatív véletlen mintavételi eljárással történik. Minden résztvevő ország esetében 500 család/háztartás mintába kerülése lesz a cél. Minden kiválasztott család/háztartás esetében egy felnőtt lekérdezése szerepel.

A vizsgálat az egészséges életmód sarokköveire irányul, úgy mint táplálkozás, mozgás, szabadidő-eltöltés, kulturális aktivitás, társas kapcsolatok, szokások, társadalmi integráció, értékrend, előítélet, lelki egészség.

Fő hipotézisünk szerint a társadalom-, az életmód- és a család-történeti folyamatok hasonlóságainak megfelelően a közép-kelet-európai országokban a családok életmódja, értékválasztása sok hasonlóságot mutat. Feltételezzük, hogy az általunk vizsgált életmód-elemek és értékek a hagyomány és modernitás tengelyen továbbra is a hagyomány irányába tolódnak, tehát, mind a négy országban a mintába került családokban a hagyománynak van meghatározó szerepe a családok fogyasztásában és értékválasztásában. Feltételezzük, hogy az objektív és szubjektív hagyomány és modernitás mutatók összefüggésben állnak egymással, azaz az általunk objektíven hagyományosnak minősített családok önmagukat is hagyományosnak minősítik, és ez a tudatosság a modern értékek mentén is megjelenik. Feltételeztük továbbá, hogy a hagyomány és a modernitás mértékét a demográfiai és a társadalmi tényezők (életkor, családtípus, iskolai végzettség, foglalkozás, település, övezet,) kevésbé befolyásolják, mint a 12 évvel ezelőtti vizsgálatban. Jelentős eltérést prognosztizálunk az előítélet 10 évvel ezelőtti mértékéhez képest mind a négy országban.

2. sz. melléklet


Lelki Egészség Felmérés Antonovsky egészségértelmezésének tükrében (empirikus kutatás Hódmezővásárhelyen, Csongrád-megye 7 járásában; a Szegedi Tudományegyetemen);


A témában 3 kutatás valósult meg.


1. 2011: Az Egészséges Vásárhely Program középpontjában szerepel a lakosság fizikai egészsége és a hozzá kapcsolódó szűrőprogramok. A városvezetés felismerte, hogy a mentálhigiénés problémák kezelése fehér foltnak számít, ezért ennek feltárására és egy komplex beavatkozási javaslat elkészítéséhez felkérte az SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézetének Egészségfejlesztés Kutatócsoportját. A vizsgálatban két intézmény vett részt Hódmezővásárhelyen: Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Kalmár Zsigmond Tagintézménye (továbbiakban Iskola) és Erzsébet Kórház-rendelőintézet (továbbiakban Kórház). A fenti két intézmény reprezentálja – a város megítélése alapján - a város szocio-demográfiai összetételét és a későbbiekben a teljes városra kiterjesztendő állapotfelmérés szempontjából mint „próbavizsgálat” hozzáférhető. A vizsgálati minta kiegészült még a Polgármesteri Hivatal klienseivel.


2. és 3. 2015: A magyar lakosság fizikális és pszichés egészségi állapota rendkívül kedvezőtlen. E helyzet javítása szempontjából kiemelt fontosságú az egészségkultúra fejlesztése, a fizikális és pszichés egészséget egyaránt erősítő életmód kialakítása. A közösségi szintű beavatkozás elemi feltétele a célpopuláció aktuális lelki egészségi állapotának jellemzése. Az így nyerhető empirikus adatok jó támpontot nyújtanak a közösségi programok kialakításához, a prioritások kijelöléséhez. A munkaerőpiacon helytállni tudó munkaképes lakosság jelenlétéhez lelkében is erősíteni szükséges a munkavállalókat. A állapotfeltáró kutatás nyomán feltérképezhető a Csongrád-megyei lakosság lelki egészsége és megfogalmazhatók azok a területek, amelyek népegészségügyi szintű beavatkozást igényelnek.


Minták:

1. 2011

2377 fő. A kórházi valamint az iskolai személyzet teljes körű lekérdezése szerepelt célként, a tanulók, járó- és fekvőbetegek, valamint látogatók esetében véletlen mintavétel történt. A mintavételi keret a későbbiekben kiegészült a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának kliensköréből vett véletlen mintával.


2. és 3. 2015

- 1000 fő Csongrád-megye 7 járásában élő felnőtt lakos felmérése. A munkaerőpiacon helytállni tudó munkaképes lakosság jelenlétéhez lelkében is erősíteni szükséges a munkavállalókat. A állapotfeltáró kutatás nyomán feltérképezhető a Csongrád-megyei lakosság lelki egészsége és megfogalmazhatók azok a területek, amelyek népegészségügyi szintű beavatkozást igényelnek.

- 1618 fő egyetemi hallgató felmérése, a Szegedi Tudományegyetem hallgatói, mint célcsoportból képezve.


 

Mérőeszköz

A kutatás mérőeszköze asszisztált strukturált kérdőíves interjú volt, melyet az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet Egészségfejlesztés Kutatócsoportja készített el, és pszichológus munkatársai által felkészített kérdezőbiztosok kérdeztek le a vizsgálati csoport jellegétől függően csoportos vagy egyéni formában.


A kutatás legjelentősebb megállapításai

A lelki egészség meghatározásakor abból indultunk ki, hogy az egészséges (normális) ember az, aki önálló életvezetésre képes, aki élethelyzetéből adódó szerepeit elfogadja, képességeinek megfelelő munkát végez, és mindeközben (tehát nem legvégül) örömszerzésre képes, életét más emberekkel együtt közösségi, társadalmi céloknak megfelelően éli. A mentális egészség, a pszichés normalitás legérzékenyebb indikátora, az életörömökre való képesség, amely azt jelenti, hogy az egyén biztonságosan jól érzi magát a világban és „saját bőrében”, békében van a környezetével (objektív és szubjektív környezet) és önmagával, komfortérzéssel rendelkezik. („A helyemen vagyok.”). Képes az élet által felkínált örömforrások kihasználására, és képes küzdeni ezek eléréséért. Ez hatja át életvezetését, életmódjának szervezését, jövőjének megtervezését.

Statisztikai elemzéseink alapján három csoport képeztünk, amelyek határozottan és élesen elkülöníthetők a mentális egészséget leíró dimenziók szerint. A mentálisan egészséges csoportba tartozók megfelelő énerővel, önértékeléssel rendelkeznek. Amennyiben a mentálisan egészséges csoportba tartozó személy erősen stresszkeltő – érzelmi sérülésekkel és társas-kapcsolati konfliktusokkal terhelt – élethelyzetbe kerül, képes strukturáltan reagálni és aktívan megküzdeni a kihívásokkal. Saját erőforrásai elegendők ahhoz, hogy eleget tegyen a feladat kihívásainak, miközben képes a stresszhelyzetekből származó negatív érzések, feszültségek kontrollálására. A sérülékeny csoportba tartozó személy stresszhelyzetekre adott reakciói ettől lényegesen eltérőek. A személy aktuális stresszhelyzetekre adott válasza kevésbé aktív, a problémák, nehézségek hárításával jellemezhető. Ennek hátterében leginkább önmagának vagy környezetének leértékelése (önértékelési problémák) húzódik meg. A problémákkal való szembenézéshez, a mindennapos stresszhelyzetek hatékonyabb kezeléséhez változnia kell, mégpedig úgy, hogy a sérülékeny személynek meg kell tanulnia meglévő erőforrásai újszerű használatát. A veszélyeztetett csoportba tartozó személy viszont nem képes a mindennapos stresszhelyzetek, érzelmi sérülések, szociális konfliktusok, kapcsolati nehézségek hatékony kezelésére, lebénul, ha szembesül egy problémával (súlyos döntési dilemma). A meglévő, külső és belső erőforrásai nem elegendők ahhoz, hogy meg tudjon küzdeni a mindennapi élet kihívásaival. Ezért mindenképpen külső segítségre szorul abban, hogy új megküzdési módokat, konfliktuskezelési eljárásokat tanuljon, és támaszt kapjon azok adaptálásában.

A legtöbb egészségfejlesztéssel, mentálhigiénével foglalkozó szakirodalomban elfogadott általános nézet szerint az, hogy az emberek sikeresen küzdenek meg a stresszorokkal vagy sem, az Általános Rezisztencia Erőforrások (ÁRE) erejétől és számától, valamint a Koherencia Érzetüktől (KÉ) függ, amit szubjektíven élnek meg. Az Általános Rezisztencia Erőforrások olyan biológiai, materiális és pszichoszociális tényezők, amelyek könnyebbé teszik az egyének, csoportok, altársadalmak számára, hogy életüket konzisztensnek, strukturáltnak és érthetőnek lássák. Tipikus ÁRE-k a pénz, a tudás, a tapasztalat, az önbecsülés, az egészségtudatos magatartás, az elköteleződés, a társas támogatás, a kulturális tőke, az intelligencia, a hagyományok az életszemlélet stb. Minél magasabb helyet foglal el valaki a különböző erőforrások alkotta kontinuumon, annál valószínűbb, hogy ez a személy olyan élettapasztalatokra tesz szert, amelyek egy erős koherencia érzetet támogatnak. Minél alacsonyabban helyezkedik el valaki egy ilyen kontinuumon, annál valószínűbb, hogy olyan tapasztalatokra tesz szert, amelyek egy gyenge koherencia érzetet támogatnak. Összefüggés mutatkozik az ÁRE és a mentálisan egészséges, sérülékeny és veszélyeztetett státusz között. Minden ÁRE és az összesített ÁRE esetében is a mentálisan egészségesek rendelkeznek a legmagasabb erőforráskészlettel, őket követik a sérülékenyek és a legkevesebb erőforrása a veszélyeztetetteknek van.