Köszöntő - Dr. Győri Ferenc

Gyori_Ferenc_V2Elnöki köszöntő


A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelési és Sporttudományi Intézet nevében szeretettel köszöntöm a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójának résztvevőit! Nagy öröm és egyben megtiszteltetés számunkra, hogy a nyolc évvel ezelőtti sikeres rendezést követően, a 2020-2021-es tanévben tudományterületünkön ismét hozzájárulhatunk a hallgatói tehetséggondozás legrangosabb hazai eseményének megszervezéséhez.
Közismert, hogy a tudományos diákköri mozgalom a tudományos és művészeti „utánpótlás-nevelés” legjelentősebb területe a magyar felsőoktatásban. A tudomány iránt elkötelezett fiatalok és mestereik közös munkájának eredményeként magasan ívelő tudományos életutak indultak és indulnak ma is az egyetemek, főiskolák és szakkollégiumok tehetséggondozó műhelyeiből.
Mi, szegediek büszkék vagyunk arra, hogy egyetemünk neve már korán összeforrt a sporttal és a sporttudományi kutatással. A hagyományok folytatása kötelez bennünket! Különös inspirációt ad mindehhez számunkra, hogy a testmozgás és annak vizsgálata terén olyan példaképek mutatnak irányt, mint egyetemünk egykori rektora, Nobel-díjas tudósunk, Szent-Györgyi Albert, akinek valósággal lételeme volt a sport, a sportélet szervezése, s aki tudományos munkásságával valódi áttörést ért el az izomműködés biokémiai folyamatainak feltárásában.
A 35. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekciója két jubileumi esemény kapcsán kötődik hozzánk mint, szervezőkhöz. Az egyik, számunkra örvendetes tény, hogy éppen 70 éve vált főszakká a testnevelés a szegedi tanárképzésben, mely azóta elkötelezett testnevelő tanárok ezreit indította útra a felnövekvő nemzedékek testi-lelki egészsége szolgálatában. A másik jubileumi esemény egy szomorú évforduló. Éppen tíz évvel ezelőtt tragikus hirtelenséggel távozott közülünk László Ferenc orvosprofesszor, intézetünk tudományos kutatóműhelyének vezetője, akinek elévülhetetlen érdemei voltak a testsúlycsökkentő rekreációs mozgásprogramok hatásainak multidiszciplináris megközelítésű vizsgálataiban, az azóta egyetemes törekvéssé vált „mozgásgyógyszer” programok népszerűsítésében.
Szívből kívánom, hogy a XXXV. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójának résztvevőiként az online lebonyolítás ellenére is átéljenek valamit a „hely szelleméből”, s érezzék, hogy szervezőként mindent megteszünk a konferencia, az Önök sikeréért! Mindamellett szeretném kifejezni abbéli reményemet, hogy hamarosan személyesen is találkozhatunk majd egymással Szegeden, a tudomány kikötőjében, az egykori klebelsbergi álmok szerint megvalósult „Tisza-parti Göttingában”!
2021. márciusában

Dr. Győri Ferenc
a szervezőbizottság ügyvezető elnöke,
intézetvezető
SZTE JGYPK TSTI


Szeged és a Tisza köszönti Önt!

https://www.youtube.com/embed/_vlCa3EZrLk