Könnyített nyelvvizsga-követelmények

A 2011. évi CCIV. törvény A nemzeti felsőoktatásról megteremti a lehetőségét annak, hogy a hallgatók bizonyos esetekben az idegennyelv-tudásra vonatkozó korábbi követelményektől eltérő feltételekkel is kaphassanak diplomát. A törvény az egyes részletek szabályozására feljogosította a felsőoktatási intézményeket Az SZTE Szenátusának e tárgyban hozott határozatát a 2012. július 27-ei Egyetemi Értesítőben hozták nyilvánosságra, és 2012. szeptember 1-jével hatályos.

Azok számára, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be a felsőoktatási intézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló okiratukat, az oklevél az alábbi nyelvvizsga követelményekkel adható ki. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2012/13. tanévben tesznek záróvizsgát. A nyelvvizsga-követelményeket és a könnyítés feltételeit a TVSZ 7. számú melléklete tartalmazza.

Letöltés