Tudományos Diákköri Tanács

Elnök:

Dr. habil. Nóbik Attila egyetemi adjunktus (Gyógypedagógus-képző Intézet)


Titkár:

Ocskó Adrienn (Dékáni Hivatal)


Tagok:

Dr. Fizel Natasa egyetemi adjunktus (Szociálpedagógus-képző Tanszék)

Dr. Juhász Valéria főiskolai docens (Alkalmazott Humántudományi Intézet)

Dr. Pálmai Judit egyetemi adjunktus (Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet)

Gerencsérné Dr. Újvári Edit egyetemi docens (Művelődéstudományi Intézet)

Dr. habil Propszt Eszter főiskolai tanár (Nemzetiségi Intézet)

Dr. Szász András főiskolai docens (Testnevelési és Sporttudományi Intézet)

Dr. Nagy László egyetemi adjunktus (Tanítóképző Tanszék)

Kiss Mária Rita főiskolai docens (Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet)

Vincze Nándor tanársegéd (Alkalmazott Természettudományi Intézet)


Hallgatói tag:

Darida ÁdámA Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Tudományos Diákköri Tanács Ügyrendje