Minőségirányítási és Minőségértékelési Bizottság

Elnök:

Dr. Keczer Gabriella egyetemi docens


Titkár:

Arnold-Ferencz Kitti


Tagok:

Sas Gabriella Oktatási Iroda vezetője

Dr. Csallner András Erik főiskolai tanár

Dr. Nóbik Attila adjunktus

Dr. Gál Anikó tanársegéd

Dr. Szász András adjunktus


Hallgatói tag:

Sutus Valentin, a Hallgatói Önkormányzat elnöke


A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Minőségirányítási és Minőségértékelési Bizottságának Ügyrendje


JGYPK Minőségmenedzsment koncepció


Az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának standardjai és irányelvei
Teljesítménymérési Bizottság (ad-hoc)


Elnök: 

Dr. Keczer Gabriella, irodavezető


Titkár:

Arnold-Ferencz Kitti


Tagok:

Dr. Drahota-Szabó Erzsébet, általános és tudományos dékánhelyettes

Dr. Jancsák Csaba, oktatási dékánhelyettes

Dr. T. Molnár Gizella, közkapcsolati dékánhelyettes

Dr. Rácz Lajos, nemzetközi ügyekért és innovációért felelős dékánhelyettes

Bacsó Edit, személyügyi előadó

Dr. Gál Lehel, intézetvezető

Lőrinczi János, szakértő

Nagy Zoltán Péter, hivatalvezető

Ocskó Adrienn, kari MTMT referens