Záróvizsga alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzésés felsőoktatási szakképzés

2017. január 19.

Záróvizsga ideje: 2017. május 29- június 9.

A záróvizsgára bocsátás feltétele a TVSZ-ben leírtak ide vonatkozó §-ának teljesítése.

 

A záróvizsgára jelentkezés határideje: 2017. április 21.

A záróvizsgára jelentkezés módja: a weben a modulo programban a
" jelentkezés záróvizsgára - JGYPK" űrlapon.

A beosztás a SZTE JGYPK Tanulmányi Osztályán, illetve az intézetekben/ tanszékeken/ szakcsoportokban lesz megtekinthető, külön értesítést nem küldünk.


Alapképzés, bölcsész mesterképzés, szakirányú továbbképzés szakon:

a szakdolgozat leadási határideje a szaktanszékre illetve feltöltése a moduloba PDF formátumban 2017. április 21.

 

Tanári mesterképzés szakon: a szakdolgozat és/vagy a portfolió leadási határideje a szaktanszékre és feltöltése a moduloba PDF formátumban 2017. május 10.

 

Felsőoktatási szakképzésen a záróvizsgára bocsátás feltételei: a szak előírásának megfelelő követelmény(ek) leadási határideje a szakképzésre és feltöltése a moduloba PDF formátumban 2017. május 10.


A diplomaátadó ünnepség időpontja: 2017. július 8.

Aki a diploma kiadásának nyelvi feltételét a záróvizsga idejéig nem teljesíti, az a diplomát a nyelvvizsga bizonyítvány bemutatását követő 30 napon belül kaphatja meg.

A 2011.év CCIV törvény 50.§. (3) „A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A TVSZ a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető. (v.ö. a 2005. évi tv. 60.§.(4))


A következő záróvizsga időszak 2017. novemberben lesz.

Záróvizsgára bejelentkezés: 2017. november 20.

A szakdolgozat leadási határideje:

 - alapszakon, bölcsész mesterszakon, szakirányú továbbképzésen 2017. november 20.

A szakdolgozat és/vagy portfolió leadási határideje:

 - tanári mesterszakon és felsőoktatási szakképzésen: 2017. december 10.

A záróvizsgával kapcsolatos aktuális tudnivalók megtekinthetők a Tanulmányi Osztály hirdetőtábláján és a weben a http://www.jgypk.hu/?cat=20 címen.


Szeged, 2017. január 20.


SZTE JGYPK

TANULMÁNYI OSZTÁLY