Szakmai záróvizsga 2013. előtt kezdett felsőfokú szakképzés

2016. április 06.

SZAKMAI ZÁRÓVIZSGA
2013. ELŐTT KEZDETT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS


A szakmai záróvizsga ideje: 2016. május - június


A záróvizsgára bocsátás feltétele a TVSZ-ban leírtak ide vonatkozó §.- ának teljesítése.

A záróvizsgára jelentkezés határideje: 2016. február 15.

módja: a Tanulmányi Osztály és a Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központ honlapjáról letölthető formanyomtatvány kitöltése és leadása a Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központban

A beosztás a Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központban lesz megtekinthető külön értesítést nem küldünk.


A szakdolgozatot (ha elő van írva) 1 példányban kell leadni 2016. április 20-ig
a Tanulmányi Osztályon.


A következő záróvizsga időszak 2017. május-június hónapban.

Záróvizsgára bejelentkezés 2017. február 15.

A szakdolgozat leadási határideje 2017. április 20.

 

Az abszolutórium megszerzése után:

 

A sikertelen záróvizsga ismétlésének lehetősége: 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 29.§ (5) A sikertelen szakmai vizsga, a pótlóvizsga és a javítóvizsga a szakmai és vizsgakövetelmény megváltozásáig, de legalább a szakmai vizsgát, követő egy évig a képzés megkezdésekor érvényes vizsgakövetelmény szerint megismételhető.

Az FSZ modulos képzéseken záróvizsgázási lehetőség: 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 92.§ (28) " Az Szt. alapján szakmai vizsgát az iskolai rendszerű szakképzésben utoljára a 2012/2013-as tanévben az Szt. alapján indított képzésben, de legkésőbb 2017. július 31-ig, javító- és pótlóvizsgát legkésőbb 2017. december 31-ig lehet tenni. "

A szakmai záróvizsgával kapcsolatos tudnivalókról a Tanulmányi Osztály tájékoztatójában

a http://www.jgypk.hu/?cat=20 címen és a Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központban értesülhetnek.


Szeged, 2016. április 4.
SZTE JGYPK

TANULMÁNYI OSZTÁLY

Friss hírek RSS

SZTE JGYPK Friss hírek

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *