Nappali és levelező tagozatos hallgatók tájékoztatója 2016/2017. tanév II. félév

2017. január 19.

Ikt.sz.: X-121-3-TO/2017.

 

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK

TÁJÉKOZTATÓJA

2016/2017. tanév II. félév

 

 1. számú tájékoztató

 

Jelen dokumentum a következő tájékoztatókat tartalmazza:

 

 1. A) Általános információk minden hallgatónak (1-2. oldal)
 2. B) Információk végzős hallgatóknak: alapképzés, mesterképzés, felsőoktatási szakképzés, szakirányú továbbképzés (3. oldal)
 3. C) Információk a 2013. előtt kezdett végzős hallgatóknak: felsőfokú szakképzés (4. oldal)
 4. D) Információk alsóbb évfolyamoknak: alapképzés, felsőoktatási szakképzés, mesterképzés, 2013. előtt kezdett felsőfokú szakképzés
  (5. oldal)
 5. E) Összevont kari naptár: 2016/2017. tanév rendje II. félév (6. oldal)

 

 1. A) Általános információk minden hallgatónak

2016/2017. tanév II. félév

 

Tájékoztatjuk a hallgatóinkat a tanulmányi munkával összefüggő határidős feladatokról.

 

A 2016/2017. tanév II. félév szorgalmi időszaka 2017. február 6-án kezdődik és 2017. május 20-ig tart.


A beiratkozása csak annak érvényes, akinek az előző féléve le van zárva, legalább egy kreditpont értékű K (kötelező) tantárgyat felvesz és az előírt önköltség/költségtérítés első részletét befizette! Bármelyik hiányában a státusza passzív nem bejelentett lesz!


Az önköltséges/költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatóknak a 2016/2017. tanév
II. félévére az önköltséget/ költségtérítést – a Hallgatói Szolgáltató Iroda Szeged, Ady tér 10. sz. (tel: 62/ 544-794) által kipostázott – névre szóló csekken kell befizetni.

Lehetőség van a Hallgatói Szolgáltató Irodában bankkártyás befizetésre a POS terminálon, sikeres tranzakció esetén a befizetés azonnal jóváírásra kerül az ETR-ben.

Az önköltség/költségtérítés összegének befizetése legfeljebb három részletben történhet. Az első részlet (50 %) esedékessége a szorgalmi időszak első hónapjának február 10. napja, a második részlet (25 %) esedékessége a szorgalmi időszak második hónapjának március 10. napja, a harmadik részlet (25 %) esedékessége a szorgalmi időszak harmadik hónapjának április 10. napja. Ha a hónap 10. napja nem munkanap, akkor a fizetési határidő az utána következő első munkanap.

Az első részlet befizetésével a hallgató státusza aktív lesz, amennyiben annak egyéb feltételeit is teljesíti pl. kurzusfelvétel.


Amennyiben az önköltség/költségtérítés összegét diákhitelből kívánja kiegyenlíteni az engedményezési kérelmet 2017. február 15-ig kell leadni a Hallgatói Szolgáltató Irodában (Szeged, Ady tér 10.)

Az Egyetemi Szabályzat értelmében 10 napot meghaladó tartozás után 5000,-Ft szolgáltatási díjat kell fizetni.


A 2016/2017. tanév II. félévére a kurzusfelvétel a http://www.etr.u-szeged.hu vagy http://www.stud.u-szeged.hu címen

- a kedvezményes (rangsoros) 2017. január 23 - január 28-ig,

- a versenyalapú (normál): 2017. január 30 - február 19-ig a vizsgára jelentkezéshez hasonló módon történik.


Ha a kurzusfelvétellel bármilyen problémájuk adódik, keressék a szaktanszéket vagy az ETR referenst a 62/544-765-ös számon vagy személyesen a Tanulmányi Osztályon naponta 8-13 óra között.

 1. február 19-e után korrekciós kérelmet újabb tantárgy felvételére vagy módosítására csak az illetékes intézet/tanszék engedélyével lehet benyújtani a modulo programban március 10-ig, különeljárási díj ellenében.


A hallgató kötelessége ellenőrizni, hogy a vizsga befejezése után az érdemjegy felkerült-e az ETR-be.

A jegybeírással kapcsolatos észrevételt először a szaktanárnál kell jelezni 2017. február 16-ig.

A szaktanár a hiányzó vagy elírt érdemjegy beírását vagy javítását levélben kérelmezheti a Tanulmányi Osztály vezetőjénél, a levélnek tartalmaznia kell a vizsga nevét, kódját, dátumát.


A 2016/2017. tanév II. félévének levelező tagozatos konzultációs beosztását a www.jgypk.u-szeged.hu/tanszek címre kattintva a Tanszék honlapján olvashatják.


Passzív félévet a hallgató a weben az ETR felületen a MODULO programban kérelmezhet 2017. március 10-ig.

Megfelelő indok esetén a TVSZ 6.6 pontja alapján szülés, továbbá betegség vagy váratlan ok miatt ezt követően is kérhető „határidő túli passzív félév”.


 

 1. B) Információk végzős hallgatóknak: alapképzés, mesterképzés,

szakirányú továbbképzés és felsőoktatási szakképzés

2016/2017. tanév II. félév

 

 

A záróvizsgák 2017. május 29 – június 9. között lesznek.

 

Záróvizsgára azok a végzős hallgatók oszthatók be, akik az előírt formában a weben az ETR felületén a modulo programban a Jelentkezés Záróvizsgára - JGYPK űrlap kitöltésével jelentkeztek.


A 2017. május-júniusi záróvizsgára a jelentkezés határideje minden képzésen:

 1. április 21.

 

Szaktanszékre a szakdolgozat leadási határideje: 2017. április 21. kivétel

a tanári mesterképzés ahol a szakdolgozat és portfolió vagy csak portfolió leadása

2017. május 10.


Felsőoktatási szakképzésen a záróvizsgára bocsátás feltételei: a szak előírásának megfelelő követelmény(ek) leadása és feltöltése a moduloba PDF formátumban 2017. május 10.

 

A jelentkezés záróvizsgára űrlap akkor érvényes, ha kitöltés után a "Beadás" gomb megnyomásával véglegesítve lett és az űrlap a hallgató saját modulo-s főoldalán a "Folyamatban" elnevezésű mappába került. Az ismételt megnyitás esetén már a " Csatolt űrlap kitöltése" gombra kattintva a szakdolgozat, portfolió vagy az előírt követelmény (kizárólag PDF formátumban) feltölthető a leadási határidővel azonos időpontig.

A jelentkezés részletes leírása az űrlap információknál (i) olvasható.


A oklevél megszerzésének nyelvi követelményeit a képzési területre vonatkozó előírások szerint kell teljesíteniük. Bővebb információ a http://www.jgypk.hu/?cat=20 cím alatt olvasható.


Aki az oklevél kiadásának nyelvi feltételét a záróvizsga idejéig nem teljesíti, az a diplomát a nyelvvizsga bizonyítvány bemutatását követő 30 napon belül kaphatja meg.

A diploma és melléklete magyar és egy idegen (angol) nyelven kerül kiállításra.


Az oklevélátadó ünnepség több turnusban lesz 2017. július 8-án.

 


 1. C) Információk a 2013. előtt kezdett végzős hallgatóknak: felsőfokú szakképzés

2016/2017. tanév II. félév

 

A régi felsőfokú szakképzésen a szakmai záróvizsgák 2017. május hónapban lesznek.

 

A szakmai záróvizsgára a jelentkezési határidő: 2017. február 15.


A régi modul rendszerű képzésben végzősök: „Jelentkezési lap szakmai vizsgára”, nyomtatványt kell letölteni a Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központ vagy a Tanulmányi Osztály honlapjáról.


Szakmai vizsgára azok a végzős hallgatók oszthatók be, akik az előírt nyomtatványon jelentkeznek.


A kitöltött nyomtatványt a Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központban kell leadni.

 

A szakdolgozat leadási határideje: 2017. április 21.

A szakdolgozatot 1 példányban kell leadni a Tanulmányi Osztályon, a dolgozatokat nyilvántartásba vétel után a Tanulmányi Osztály juttatja el a Szakképzési Központba.


Szakmai vizsgán csak azok a hallgatók vehetnek részt, akik az előírt követelményt teljesítették és az abszolutóriumot a Tanulmányi Osztály kiállította.


 

Modul rendszerű képzésben a sikertelen záróvizsga ismétlésének lehetősége a 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről - 29. § (5) bekezdés "A sikertelen szakmai vizsga, a pótlóvizsga és a javítóvizsga a szakmai és vizsgakövetelmény megváltozásáig, de legalább a szakmai vizsgát követő egy évig a képzés megkezdésekor érvényes vizsgakövetelmény szerint megismételhető."

A FSZ modulos képzéseken záróvizsgázási lehetőség: 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 92.§ (28)" az Szt. alapján szakmai vizsgát az iskolai rendszerű szakképzésben utoljára a 2012/2013-as tanévben az Szt. alapján indított képzésben, legkésőbb 2017. július 31-ig, javító- és pótló vizsgát pedig legkésőbb 2017. december 31-ig lehet tenni."


 1. D) Információk alsóbb évfolyamoknak: alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés és a 2013. előtt kezdett felsőfokú szakképzés

2016/2017. tanév II. félév

 

A szakdolgozati témák a tanszéki hirdetőtáblán megtekinthetők, a nyomtatvány letölthető a http:/www.jgyk.hu/?cat=20 címen.

Szakdolgozati témabejelentő lapot a témaválasztás után a három és négy szemeszteres képzésben résztvevő hallgatók, a második szemeszter tantárgyfelvételi időszakának végéig, a hat szemeszteres képzésben résztvevő hallgatók a negyedik szemeszter tantárgyfelvételi időszakának végéig, de legkésőbb február 10-ig a Tanulmányi Osztályon adják le.

A témaválasztással kapcsolatban bővebb tájékoztatást a tanszéken kérhetnek.


A mesterképzésben résztvevő tanár szakos hallgatók tanítási gyakorlatáról szóló tájékoztató az SZTE Ságvári Gyakorló Gimnázium www.gyakg.u-szeged.hu/jelolt oldalon és a JGYPK honlapján olvasható www.jgypk.u-szeged.hu címen.

A bolognai rendszerű tanárképzéssel kapcsolatos szabályzatokat a BTK Neveléstudományi Intézet honlapján a www.edu.u-szeged.hu/nt/hu/?q=tanarkepzes/bolognai olvashatják.


A "Szabályzat a Szegedi Tudományegyetem hallgatói részére nyújtható támogatásról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről” megtekinthető a SZTE honlapján

a www.u-szeged.hu/egyetem/szabalyzatok/hallgatoi-juttatasi-100210 címen.


A hallgatók személyesen vagy telefonon is kereshetik a Tanulmányi Osztályt.

Félfogadás hétfőtől-csütörtökig: 8 órától 15 óráig,

pénteken: 8 órától 11 óráig


Telefonszám: - tanulmányi előadók: +36 62/546-064, -066 , -067,

- ETR referens: +36 62/544-765.


A tanulmányokkal kapcsolatos mindennemű kérelmet a weben a MODULO programban kell beadni, a karközi beadási hely virtuális irodában az aktuális kérvény kiválasztásával.


Levelező tagozatos hallgatóknál a tanulmányi szabadság ügyében a munkáltató az illetékes.


A diákigazolvány érvényesítésével és a Diákhitel engedményezési szerződéssel kapcsolatban a Hallgatói Szolgáltató Irodát (SZTE JATIK 6722 Szeged, Ady tér 10. Tel: 62/544-794) keressék.

Az aktuális tudnivalókról a http:/www.jgyk.hu/?cat=20 címen, a Tanulmányi Osztályon, illetve az intézetek/tanszékek/szakcsoportok hirdetőtábláján elhelyezett tájékoztatókból értesülhetnek, rendszeresen figyeljék.2016/2017. tanév rendje

II. félévfebruár 6 – május 20. Szorgalmi időszak
január 23 - január 28. Kedvezményes (rangsoros) kurzusfelvétel
január 30 – február 19. Normál (versenyalapú) kurzusfelvételi időszak
február 15. Jelentkezés szakmai záróvizsgára (felsőfokú szakképzés)
április 17 – április 21. Tavaszi szünet
április 21. Jelentkezés záróvizsgára alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés
április 21. Szakdolgozat beadási határideje alapképzés, felsőfokú szakképzés, bölcsész mesterképzés
május 10. Szakdolgozat tanulmány, illetve portfolió beadási határideje (tanári mesterképzés, felsőoktatási szakképzés)
június 30.

Hallgatói elismerések pályázati beadási határideje

(A kar kiváló hallgatója, A kar kiváló sportoló hallgatója, A kar kiváló művész hallgatója, A szak kiváló hallgatója)

május 8 – május 27. Vizsgaidőszak (utolsó évesek)
május 22 - július 1. Vizsgaidőszak
május 29 – június 9. Záróvizsga
július 3 - július 8. Utóvizsga időszak
július 8. Oklevélátadó ünnepség


Szeged, 2017. január 20.


SZTE JGYPK

TANULMÁNYI OSZTÁLY