foep_nappal

Konferenciafelhívás - XV. Tudatosság a kommunikációban Fenntarthatóság a kommunikáció oktatásában

A Kommunikációs Nevelésért Egyesület 2022-ben is megrendezi Tudatosság a kommunikációban című konferenciáját. A május 20–21-én sorra kerülő tanácskozás témája „Fenntarthatóság a kommunikáció oktatásában”. Rendezvényünkre elméleti és gyakorlati, módszertani előadásokat várunk a kommunikációs kompetencia és készségfejlesztés, az online- és médiatudatosság, valamint az iskola szervezeti kommunikációjával kapcsolatban.

Ideje: 2022. május 20–21. (péntek–szombat)

Helye: Eszterházy Károly Egyetem, Eger, Egészségház u. 4.

Korlátozások esetén online (Zoom platform).


Idén 15. alkalommal hirdetjük meg a kommunikációs kompetencia fejlesztését szorgalmazó, célul tűző Tudatosság konferenciát.

A konferencia középpontjában a kommunikáció- és médiaoktatás módszertani megújulásának lehetősége és szükségessége áll. A technológiai és technikai fejlődés, az okos eszközök rohamos térhódítása, valamint a generációs sajátosságok alakulása továbbra is kihívás elé állítja az oktatókat és tanárokat. Különösen igaz ez azon oktatókra, akik a folyamatosan megújuló világban a minduntalan változó tartalmak kezelését, egyéni, csoportos, mediatizált kommunikációs helyzetek létrehozását, irányítását oktatják.

A közoktatás módszertani kérdései, a tudatos személyközi és csoportkommunikáció szervezése/fejlesztése, a szervezeti kommunikációs, médiakommunikációs folyamatokhoz kapcsolódó vizsgálatok mellett most a kommunikáció- és médiaoktatás fenntarthatóságának kérdésköre kerül a középpontba. Az elméleti és módszertani feldolgozásokon túl műhelymunka keretében a jelentkezők tapasztalatainak, készségfejlesztő gyakorlatainak, eljárásainak, ötleteinek megosztására is lehetőség nyílik.


A konferencia témakiírásához igazodva az alábbi témakörökben várjuk az előadók jelentkezését:

Tudatosság a személyközi és online kommunikációban

− Online kommunikációs kihívások az iskolában

− Személyközi kommunikáció iskolai sajátosságai

− A kommunikációs készségfejlesztés alternatív és modern irányzatai

− A kommunikációs készségfejlesztés módszertani sajátosságai (tanári attitűd, tanmenet, tanítási óra)

− Online kommunikációs tudatosságra való nevelés

Oktatásmódszertani kihívások a virtuális térben

− Virtuális osztályterem lehetőségei a kommunikációs nevelésben

− Blended learning és online oktatás módszertani kérdései a kommunikációs készségfejlesztésben.

− Tanári szerepmegvalósítás új értelmezése(i) Média(net)kommunikációs tudatosság az iskolában

− Kommunikációs kompetencia – médiajártasság, médiatudatosság. Koncepcionális különbségek és hasonlóságok

− A virtuális és vizuális kommunikációs készségek fejlesztési lehetőségei

− Újmédia-kultúra

A kommunikációoktatás kapcsolatai

− A tanári kommunikáció hitelességének kérdései

− Drámapedagógiai módszerek alkalmazása a kommunikációs készségek fejlesztésére

− Az iskolai kommunikáció hatékonysága

− A humor szerepe a pedagógiai kommunikációban


Jelentkezés az online elérhető jelentkezési lap kitöltésével lehetséges, mely ITT érhető el.

Határidők:

– jelentkezési határidő: 2022. április 04.

– kiértesítés az elbírálás eredményéről: 2022. április 22.

– regisztrációs díj befizetésének határideje: 2022. május 06. (Csak azoktól kérjük, akik jelentkezését, absztraktját két független bíráló véleménye alapján elfogadtuk.)

– a tanulmány beküldésének határideje: 2022. június 20.


A konferencia regisztrációs díja 9000 Ft, mely magában foglalja:

– egy önálló előadás lehetőségét (időtartama 15 perc + 5 perc vita);

– a tartalmi összefoglalók bírálatát (két független szakértővel);

– publikációs lehetőséget lektorált, nyomtatott, ISBN-számmal ellátott tanulmánykötetben (a nyomtatott tanulmányok fokozatosan felkerülnek az Egyesület honlapjára is);

– a konferencia anyagát tartalmazó kötetet;

– a tanulmány elbírálását;

– egyéb adminisztrációs költségeket.


A Kommunikációs Nevelésért Egyesület tagjai 2000 Ft kedvezményt kapnak a konferencia regisztrációs díjából, melyre az éves tagdíj megfizetése jogosítja fel őket. A regisztrációs díj megfizetésére előzetes átutalással van lehetőség az alábbi számlaszámra:

Kommunikációs Nevelésért Egyesület

K&H Bank, 10401141-50526553-77551000.


A konferencia szervezőbizottsága:

Balázs László (DUE) egyetemi docens, a szervezőbizottság elnöke

Aczél Petra (BCE) egyetemi tanár, elnökségi tag

Andok Mónika (PPKE) egyetemi docens, elnökségi tag

Kőkuti Tamás (DUE) főiskolai docens

Szőke-Milinte Enikő (PPKE) egyetemi docens, elnökségi tag

H. Tomesz Tímea (EKKE) főiskolai docens, elnökségi tag

Tomori Tímea (NyE) tanársegéd, a konferencia titkára


A konferenciafelhívás IDE kattintva letölthető.