foepulet_jgypk1

Művészeti Instruktor MA - Új mesterszak indul a JGYPK-n

A 2022/23-as tanévtől egy új mesterszak indul a JGYPK-n a Művészeti Intézet gondozásában.

A MŰVÉSZETI INSTRUKTOR mesterszak nem csak a művészetközvetítő alapszakok és művészeti szakoknak nyújt továbbtanulási lehetőséget, hanem meghatározott kreditek teljesítésével a társadalomtudomány és a bölcsészettudomány képzési terület alapképzési szakjainak is. A Művészeti Intézet gondozásában lévő Művészeti instruktor mesterszak vizuális és zeneművészeti specializációval várja jövőbeli hallgatóit, akik az alkotómunkát a szervezéssel ötvözve felvállalják a művészetek komplex, integratív jellegű közvetítését, a művészet értő befogadásának elősegítését.


Amit tanulhattok: művészettudományok, a komplex művészetközvetítés elmélete és gyakorlata kommunikációs ismeretek, integrált művészeti projekt gyakorlat, társadalomtudományok, gazdasági, jogi ismeretek a választott specializációnak megfelelő zenei-előadó gyakorlatok / vizuális alkotói gyakorlatok mellett.


Az SZTE várja azoknak az érdeklődőknek a jelentkezését, akik zenei előadói vagy vizuális művészetek terén gyakorlattal rendelkeznek és céljuk, hogy választott specializációjuknak megfelelően képesek legyenek átlátni, megtervezni, megszervezni, összefogni, irányítani és lebonyolítani olyan tevékenységeket a művészeti és kulturális élet különféle színterein, amelyek vizuális, illetve előadó-művészeti területekhez tartozó tevékenységek társadalmi közvetítésére irányulnak.


Kapcsolattartók:

Marosi Katalin DLA: marosi.katalin@szte.hu (Vizuális specializáció)

Dr. Asztalos Andrea PhD: asztalos.andrea@szte.hu (Zeneművészeti specializáció)