foep_nappal

Klebelsberg-díjat kapott Dr. Szalay István címzetes egyetemi tanár, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola egykori főigazgatója

Az SZTE centenáriumi tanévének Egyetem Napja rendezvénysorozatát 2021. november 13-án Ünnepi Szenátusülés zárta. Hagyomány, hogy a Szegedi Tudományegyetem Napja alkalmából a felsőoktatási intézmény munkáját támogató jeles személyiségeknek Doctor Honoris Causa kitüntető címet, továbbá rangos egyetemi díjakat és elismerő okleveleket adományoz az universitas vezető testülete.

Klebelsberg Kunó-díj emeritus fokozattal tüntették ki Dr. Szalay István címzetes egyetemi tanárt, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola egykori főigazgatóját.


256668022_10158031617806577_1086546278860950026_n


Dr. Szalay István 1944-ben született a Győr-Sopron megyei Hegykőn. A soproni érettségi után került Szegedre. 1967-ben szerzett matematika-fizika szakos tanári oklevelet a József Attila Tudományegyetemen. Ettől kezdve nyugdíjba vonulásáig, közel ötven éven át a szegedi felsőoktatásban tevékenykedett tanárként, kutatóként, vezetőként, s tudományos kutatásokat jelenleg is folytat, s publikációkat jelentet meg.


1967-1990-ig a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kara Bolyai (Matematikai) Intézetének Analízis Tanszékén dolgozott. Pályafutását 1991-től a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola és jogutódja, az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Matematika Tanszékén, majd 2007-től 2013-as nyugdíjba vonulásáig az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanító- és Óvóképző Intézete Matematika Szakcsoportjában folytatta. Óraadóként nyugdíjba vonulása után is több éven át tanított.


Fontos politikai-közéleti szerepvállalásai során sem szakadt el az Egyetemtől. Kurzusokat tartott 1994-1998-ig tartó szegedi polgármestersége, és 2002-2003-as egyházügyi államtitkársága idején is. Szeged polgármestereként itthon hangsúlyt fektetett a város és az egyetem együttműködésére, utazásai során pedig az egyetem külkapcsolatait is igyekezett erősíteni. A tanár- és tanítóképzés határon túli kapcsolataira napjainkig nagy figyelmet fordít.


Az oktatási és tudományos munka mellett fontos vezetői beosztásokat is vállalt az Egyetemen:

- 1981-1986-ig a Természettudományi Kar dékánhelyettese volt;

- 1991-1994-ig a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola főigazgatói funkcióját töltötte be;

- 1993-1994-es tanévben a Szegedi Universitas Igazgató Tanácsának elnökeként dolgozott;

- 1991-től nyugdíjba vonulásáig vezette a Tanárképző Főiskola, majd Pedagógusképző Kar Matematika Tanszékét, illetve Matematika Szakcsoportját.


Az Egyetemen zajló felsőfokú matematikatanítás számos ágát művelte. Oktatóként folyamatosan részt vett a tananyag-fejlesztésben: a doktori képzéstől kezdve, a közép- és általános iskolai tanárképzésen, valamint a tanítóképzésen át a felsőfokú szakképzésig. Mindig különös figyelmet fordított a tehetséggondozásra, továbbá az elemi és a felsőbb matematika kapcsolatára, amely a tanár- és tanítóképzésben is rendkívül fontos terület.


Napjainkig 100 tudományos és oktatási közleménye jelent meg magyar, angol és orosz nyelven, ezekből az utolsó két közlemény 2020-ban.

(Tudományos közlemények: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10003573&view=simpleList, a többi módszertani és oktatási közlemény.)


Tanári, kutatói és vezetői tevékenysége mellett számos más módon is szerepet vállalt, illetve vállal ma is a matematikatanítás, és általában a köz- és felsőoktatás közéletében országos, valamint megyei oktatásszervezési és akkreditációs bizottságok, továbbá oktatási és tehetséggondozó alapítványok résztvevőjeként.


Nevéhez fűződik a „Bonifert Domonkos Alapítvány a matematikáért” Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai székhellyel történt bejegyzése. A létrehozott alapítvány céljait többek között így határozta meg: támogassuk a matematikából tehetséges tanulók tanulmányait, szervezzünk és finanszírozzunk matematikai versenyeket, segítsük autentikus módszertani kiadványok megjelentetését, patronáljuk a matematikából jeleskedő hazai és határainkon túli tanár és tanító szakos hallgatókat. Vezetése alatt a Bonifert Domonkos Nemzetközi Matematikaverseny is egyre népszerűbb lett. Az évenként versenyző mintegy ezer diák fele határainkon túli magyar nyelvű iskola tanulója.


Pályafutása során következetesen törekedett arra, hogy a tanár- és tanítóképzést összehangolja a közoktatás igényeivel. Módszertani szaklapok cikkeinek és közoktatási tankönyveknek látta el lektorálását. Rendszeresen tartott tanártovábbképző tanfolyamokat, tanárok nyári akadémiáinak színvonalát emelte előadásaival itthon és határainkon túl egyaránt.


Kiemelten fontos kitüntetései:

- 2014: a Szegedi Tudományegyetem Pro Universitate díja

- 2015: a Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára cím

- 2015: Szegedért Alapítvány Fődíja

- 2015: Pro Talentis Díj (Pro Talentis Universitas Alapítványtól)


Tekintve, hogy a Klebelsberg-díj szakmai publikációra fordítandó, kiemeljük, hogy A szakmai publikációk közül az első 29 (1969-1995 között) általában angol nyelvű nemzetközi matematikai folyóiratokban jelent meg, a matematikai analízis, ezen belül a Fourier- és ortogonális sorok szummálhatósága és az approximáció-elmélet témakörében. Nyugdíjba vonulásáig (2014) még további 32 cikke jelent meg az általa 2001-ben kezdett, „robbantott és zsugorított számok” témaköréből a nemzetközi szakirodalomban. (A robbantott számok, a valós számok olyan bővítése, amelyekre az egyenlőtlenség fogalma kiterjeszthető, úgy, hogy algebrai struktúrájuk a valós számokkal izomorf testet alkossanak.) Kutatásainak addigi eredményeit az Exploded and compressed numbers című könyvében (2016, Saarbrücken, Germany) könyvében foglalta össze. Nyugdíjba vonulása után eddig 14 cikke jelent meg, amelyekben a robbantott számok alkalmazásaként a ponthalmazokként felfogott Multiverzum modellezését tűzte ki célul. A Klebelsberg-díjat a 2001 óta folytatott kutatások összegzésének magyar nyelvű összefoglalójának publikálására kapta, amelynek kiadása megtörtént. (A tavalyi elmaradt díjátadást az idén pótolták az Egyetem Napján.)


Gratulálunk!