A főépület ősszel

Média, közösség, történet - tudományos konferencia

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Szakképzési, Felnőttképzési és Továbbképzési Intézet Mozgóképkultúra Szakcsoportja 2021. március 19-én tudományos konferenciát rendez Média, közösség, történet címmel.

A tanácskozásra előadók jelentkezését várjuk az alábbi témakörökben:

- A média hatása a közösségre.

- Egy meghatározott médium közösségre (vagy egy meghatározott közösségre, társadalmi csoportra, korcsoportra, kisebbségre) gyakorolt hatása.

- Média és közösség kapcsolatának egy-egy kiemelt szegmense, motívuma.

- Egy közösség megmutatkozása valamely korábbi vagy jelenlegi sajtótermék, médiafelület tükrében, egy meghatározott időszakban.

- A média mint a közösségi identitást, kollektív emlékezetet meghatározó erő.

- Közösségek a médiumok mögött, csapatmunka a médiában.

- A különféle médiumok történetmesélési, narrációs technikái.

- Kép és tartalom kapcsolata a mozgóképes média történetszövésében.

- A kameramozgások, kameraállások, kompozíciók szerepe egy adott mozgóképes műfaj tartalmi építkezésében.

- Egyéb, a címben megjelölt hívószavakhoz kapcsolódó téma.


A konferenciára egy előadás-munkacímmel lehet jelentkezni.

Jelentkezési határidő: 2021.02.10.

A jelentkezéseket a következő e-mail címre várjuk: bene.zoltanne.pusztai.virag@szte.hu


A konferencia hibrid (online/offline) formában valósul meg. Az előadásokat helyben rögzítjük és közvetítjük, de a járványügyi helyzettel kapcsolatos akadályoztatás esetén az előadók előre is elküldhetik rögzített előadásaikat. Ennek pontos technikai feltételeiről a jelentkezőket külön tájékoztatjuk!


Az előadások anyagából konferenciakötet készül, kettős lektorálással. A 15 és 35 ezer karakter közötti terjedelmű tanulmányok leadási határideje: 2021.03.31. A formai kritériumokról a jelentkezőknek részletes tájékoztatást küldünk!


A konferencia szervezője: SZTE JGYPK SZFTI Mozgóképkultúra Szakcsoport


További információ:

Pusztai Virág, PhD, egyetemi adjunktus

+36 20 2928916

bene.zoltanne.pusztai.virag@szte.hu