A főépület ősszel

Média, közösség, történet - tudományos konferencia

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Szakképzési, Felnőttképzési és Továbbképzési Intézetének Mozgóképkultúra Szakcsoportja és a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság Állampolgári Kompetenciák Munkabizottsága 2021. március 19-én tudományos konferenciát rendez Szegeden Média, közösség, történet címmel.

A tanácskozás tervezett témakörei:

- A média hatása a közösségre és e hatás különböző aspektusai.

- Egy meghatározott médium közösségre (vagy egy meghatározott közösségre, társadalmi csoportra, korcsoportra, kisebbségre) gyakorolt hatása.

- Média és közösség kapcsolatának egy-egy kiemelt szegmense, motívuma.

- Egy közösség megmutatkozása valamely korábbi vagy jelenlegi sajtótermék, médiafelület tükrében, egy meghatározott időszakban.

- A média mint a közösségi identitást, kollektív emlékezetet meghatározó erő.

- Közösségek a médiumok mögött, alkotócsoportok a médiában.

- A különféle médiumok történetmesélési, narrációs technikái.

- Kép és tartalom kapcsolata a mozgóképes média történetszövésében.

- A képi történetmesélés és a kameramozgások, kameraállások, kompozíciók szerepe egy adott mozgóképes műfaj tartalmi építkezésében.


A konferencia helyszíne:

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar főépülete

Szeged, 6725, Boldogasszony sgt. 6


Jelentkezés:

A tanácskozásra előadók jelentkezését várjuk! Jelentkezni a részvételi szándékot jelző e-mailben lehet, 2021.02.10.-ig, a mozgokepkultura.jgypk@szte.hu címen. Ezt követően a szervezők elküldik a regisztrációs lapot, amelyet az absztrakttal kibővítve február végéig kell visszaküldeni.


Előadások:

Az előadások tervezett hossza: 20 perc.

Amennyiben a hatályos rendeletek lehetővé teszik, kellő óvintézkedések mellett közönség előtt tartjuk meg az előadásokat. Ha erre nem lesz lehetőség, akkor a konferencia online módon valósul meg. A technikai részletekről később tájékoztatjuk a jelentkezőket!


A tanulmányok leadása:

Az előadások anyagából konferenciakötet készül, kettős lektorálással.

A tanulmányok leadási határideje: 2021.04.01.Szeged, 2021.01.10.


A konferencia szervezői:

SZTE JGYPK SZFTI Mozgóképkultúra Szakcsoport

MTA SZAB Állampolgári Kompetenciák Munkabizottsága


További információ:

mozgokepkultura.jgypk@szte.hu