black_jgypk

Egykori kollégánkra, Dr. Isky Lászlóra emlékezünk

Elhunyt Dr. Isky László kollégánk, aki a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Ricse községben született 1941. július 7-én. 1963-ban a Szegedi Tanárképző Főiskolán, matematika–kémia–testnevelés szakos általános iskolai tanárként végzett, majd tanulmányait folytatva 1967-ben a Magyar Testnevelési Főiskolán középiskolai testnevelő tanári diplomát is szerzett.

146456211_423173205447447_6198376519257270778_n

ISKY LÁSZLÓ

1941–2021


Vasváron kezdett tanítani, majd kiemelkedő tanári munkája eredményeként, 1965-ben a Szegedi Tanárképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájába került, ahol 1969-től szakvezetőként folytathatta pedagógusi pályafutását.


A Szegedi Tanárképző Főiskola Testnevelés Tanszékére 1971-ben kapott meghívást, amelyen tanársegédi beosztásban, a testnevelés szakmódszertana, a torna és a biomechanika tantárgyak oktatására kérték fel. Később oktatási területei tovább bővültek a sportszakmai táborok – sí- és vízi táborok – szervezésével, lebonyolításával.


Szaktudása, közvetlen, segítőkész személyisége elismertté, népszerűvé tette diákjai és tanár kollégái között a tanszéken, majd később az intézetben. Oktatói tevékenységén túl példát mutatott a tudományos kutatás területén is, 1985-ben egyetemi doktori címet szerzett. 1987-től főiskolai docensként, 1995-től két cikluson át tanszékvezető helyettesként, jelentős szerepet vállat a testnevelőtanár-képzés oktatásmódszertani megújulásában, tantárgyfejlesztésében is. A tanárképzéshez kapcsolódó munkáján túl, a szegedi edzőképzés szervezője, oktatója és vizsgaszervezőjeként is működött, hozzájárulva ahhoz, hogy jól felkészített szakemberek kerüljenek az utánpótlás- és versenysportba.


Sportági kötődése a torna sportághoz kapcsolta, évtizedeken keresztül a szegedi torna szakosztály, férfi szakági edzője volt. Eredményességét a Magyar Egyetemi-Főiskolai Bajnokságok bajnoki és dobogós eredményei fémjelezték, egyéni és csapat szinten egyaránt.


Főiskolai tisztségei: tanszékvezető–helyettes, Tudományos Szakmai Bizottság tagja, Oktatási Bizottság tagja.

Tudományos tisztségei: MTA SZAB Orvostudományi Szakbizottság Sporttudományi Munkabizottsága tagja, Csongrád megyei Torna Szövetség (elnök: 1975–1988), Sportedzői Vizsgáztató Bizottság tagja.

Kitüntetései: Kiváló Úttörővezető (1970), Kiváló Határőr (1978), Kiváló Társadalmi Munkáért (1980), Miniszteri Dicséret (1989), Pro Iuventute Emlékplakett (1997).

Kutatási területei: Mozgásszerkezet kutatás faktoranalizissel. A programozott oktatás lehetőségei a főiskolai torna anyagban. Táborozások, szabadidős tevékenység.

Fő művek, könyvek, tanulmányok: Az úttörőcsapatok nyári táborozásának megszervezése. Módszertani Közlemények, 1974/3; – A sportmozgások formájának vizsgálata. (társszerző), Módszertani Közlemények, 1980/3.; – A faktoranalízis alkalmazása a kézenátfordulás vizsgálatában. Testnevelési Főiskola Közleményei, 1981/1.; – Sportmozgások vizsgálata és oktatása kibernetikai módszerekkel. Egyetemi doktori disszertáció. JATE, 1985.


Egykori kollégái, tanítványai fájó szívvel búcsúznak Tőle! Nyugodj békében Laci bácsi!


SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet