Nevtelen

Dr. Pitrik Józsefre, egykori kollégánkra és barátunkra emlékezünk

Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk, hogy DR. PITRIK JÓZSEF emeritus főiskolai tanár, a JGYF Kiadó volt kiadóvezetője, a JGYPK Technika Tanszék volt tanszékvezetője hosszan tartó, türelemmel viselt betegségben augusztus 16-án, 72 éves korában elhunyt.

Temetése augusztus 26-án, szerdán 13 órakor lesz a szegedi Alsóvárosi Temetőben.

pitrik


Dr. Pitrik József főiskolai tanulmányait 1971-ben a Szegedi Tanárképző Főiskola, matematika - műszaki ismeretek és gyakorlatok szakon, egyetemi tanulmányait 1978-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karon okleveles gépészmérnök szakon, majd 1983-ban a Vegyészmérnöki Karon okleveles környezetvédelmi szakmérnök szakon végezte. Egyetemi doktori címét 1987-ben, PhD fokozatát 2006-ban szerezte. 1982-től oktatója a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolának, majd Pedagógusképző Karnak a Műszaki Ismeretek és Gyakorlatok Tanszéken 1982-1986, a Technika Tanszéken 1986-tól.


Oktatói tevékenysége mellett vezetői feladatokat is ellátott: 1992-1997-ig a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Kiadójának menedzsere, 1997-től 2013-ig a Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó menedzserigazgatója, 2008-tól 2013-ig a Technika Tanszék tanszékvezetője volt. A Tankönyvesek Országos Szövetségének Társelnökeként tevékenykedett, tagja volt az Optikai Akusztikai Filmtechnikai Egyesületnek, az Audio Engineering Societynek. Alapító tagja a Környezetvédelmi Egyesületnek, valamint a Mérnökkamarának. Szakmai tevékenysége túlmutatott az egyetemi és a közoktatáson, így energiaracionalizálási, környezetvédelmi szakértői munkákat végzett, vizsgálta a közlekedés városökológiai hatásait, felkérésre véleményt formált több szakmai anyagról, rendeletről, törvényjavaslatról.


Oktatásban töltött idő: 42 év, ebből felsőoktatásban: 31 év.

Nyugdíjba vonulásának ideje: 2013.09.28.


Szerteágazó munkájára maximális precizitás, szakmai hozzáértés, kiemelkedő vezetőkészség jellemző, melyet több kitüntetéssel is elismertek: Miniszteri Dicséret (1980.), Kiváló Munkáért (1988.), Pro Iuventute Emlékplakett, SZTE JGYTF Kar, (2000.), Tudással Magyarországért Emléklap, Országos Tudományos Diákköri Tanács, (2002.), Szegedi Könyvkiadásban végzett kiemelkedő munkáért (73. Ünnepi Könyvhét), Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, (2002.) Technikai Nevelésért Emlékplakett, Technikatanárok Országos Egyesülete (2013). Pedagógus Szolgálati Emlékérem (2013), Dicsérő Oklevél (2013)