onlinekonf

A kommunikáció színterei - Online konferencia a SZAB Állampolgári Kompetenciák Munkabizottsága és a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék rendezésében

A SZAB Állampolgári Kompetenciák Munkabizottsága és az SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke 2020. november 6-án rendezte meg A kommunikáció színterei című online konferenciáját. A szervezők által meghatározott tematika tág teret biztosított az előadók számára: a kommunikáció színterein ugyanis számtalan probléma, kérdéskör vár megoldásra. Ezekből jó néhányat felvetettek és kifejtettek a konferencia résztvevői: a tanszék oktatói, alkalmazott nyelvész, illetve nyelv- és beszédfejlesztő szakos hallgatói és a társtanszékek oktatói.

 

A konferenciát dr. Juhász Valéria a SZAB ÁKM elnöke és a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék vezetője nyitotta meg, amit Kálló Veronika (GYPI) előadása követett, aki A verbális apraxia kezelésének egy lehetséges megközelítéséről fejtette ki gondolatait. Abonyi Henrik előadásának témája az Ekvivalencia a jogi szövegek fordításában címmel hangzott el, ahol a szerző – többek között – azt fejtegette, milyen nagy pontosságot, illetve multidiszciplináris megközelítést igényel a jogi szövegek fordítása. Szabó Enikő (Meggyőzés vagy manipuláció? Pragmatikai csapdák az érvelésben) a koronavírus idején ránk leselkedő manipulatív csapdák és a meggyőzés közötti keskeny ösvényre hívja fel a figyelmet. Kórusné Nagygyörgy Bettina előadása A különleges bánásmódot igénylő BTMN-es gyermekek anyanyelvi fejlesztésének óvodáskori fejlesztéséről szólt. Schädt Andrea kutatása (Egy kísérleti DIFER-fejlesztőprogram alkalmazása első osztályos gyermekeknél) pedig azt vizsgálja, miként érhető el, hogy a félév elején gyenge teszteredményt produkáló tanulók a félév végére behozzák lemaradásukat, illetve esetenként felzárkózzanak a jól teljesítő társaikhoz. Tari Annamária témája – A kreatív írás szerepe és vizsgálata az általános iskola felső tagozatos tanulóinak körében – ötödikes és nyolcadikos tanulók kreatívírás-fejlettségének, -fejlődésének összevető vizsgálatáról szólt. Juró Éva előadásában arról beszélt, hogyan fejleszthető az óvodáskorú gyermekek szókincse, s milyen szerepet játszik e fejlesztésben népmesekincsünk (Speciális lehetőségek a nyelvi fejlesztésben). Újhegyi Éva Szövegértés-fejlesztés szépirodalmi szövegekkel címmel tartott előadást. Vig Annabella előadása is rokon témát feszeget: A szövegértést segítő grafikus szervezők hatékonyságának vizsgálatát járja körül. Erdei Tamás A ’na’ diskurzusjelölő korpuszalapú vizsgálatát tekintette át. Elemzései kimutatták, hogy e modális partikulának a pragmatika szintjén sokoldalú, komoly szerepe van a diskurzus szervezésében. Csáthi Éva, alkalmazott nyelvész, a doktori kutatási témáját mutatta be A prelingvális siket gyermekek nyelvelsajátítása cochleáris implantáció előtt és után címmel. Juhász Valéria az Olvasóvá nevelés kép(es)könyvekkel című előadása a képeskönyvekből történő mesélés interakcióinak elemzését mutatta be – videofelvétel-elemzések alapján. Pető Bálint kutatásának fókuszában a Marketingkommunikáció az 1870-es években egy dél-alföldi város sajtójában áll. A konferenciát dr. Döbör András dékán, a SZAB Állampolgári Kompetenciák Munkabizottság titkárának szavai zárták.

A konferencia részletes tartalmáról a tanszék honlapján olvashatnak: (http://www.jgypk.hu/tanszek/alknyelv/?p=10129).