Szép magyar beszéd versenye

A Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ a 2019/2020-as tanévre meghirdeti a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét, amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése.

Karunkon a helyi versenyt a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet szervezi a Tanácsteremben (Szeged, Boldogasszony sgt 6. - JGYPK Főépület, I. emelet)

2020. március 23-án, hétfőn 9.30 órai kezdettel.


A versenyfeladat:

A versenyzőknek két, 1-1 gépelt oldalnyi, 2-3 percnél nem hosszabb, magyar szerzőtől származó 20–21. századi esszé- vagy szépprózai szöveget kell felolvasniuk. Az egyik szöveget szabadon választják, ennek felolvasására előzetesen felkészülhetnek (a szöveg nem lehet fordítás, és nem tartalmazhat sok párbeszédes részt). A másik szöveget a verseny helyszínén kapják meg, és 20 perc felkészülési idő után olvassák fel. Kérjük, hogy a szabadon választott szöveget (a zsűri számára) 5 példányban hozzák magukkal a versenyzők.


A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai:

a) jó szövegértés és szöveghűség,

b) a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,

c) a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás,

d) jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás; a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata.


Jelentkezni ezen a felületen lehet: https://tinyurl.com/u88pazr - 2020. március 18-án, szerdán 12.00 óráig.


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!