gy

Elek József Tanár Úrra emlékezünk

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Elek József, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tanulmányi Osztályának korábbi vezetője 2020. július 11-én, szombaton elhunyt.

Végső búcsúztatására hétfőn, 2020. július 20-án, 13 órakor kerül sor a szegedi református temető ravatalozójában.

Elek Jozsef


Elek József tanár úr 1959. szeptember 1-től 2004. november 1-ig dolgozott a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon. Főiskolai diplomáját az Állami Pedagógiai Főiskolán 1956-ban magyar szakon szerezte. Egyetemi diplomát a JATE Bölcsészeti Kar történelem szakának elvégzéséért kapott.


1959. szeptember 1-jén került a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tanulmányi Osztályára előadói, majd főelőadói munkakörbe. 1966-ban nevezték ki a Tanulmányi Osztály vezetőjének, ezt a munkakört 1994-ig látta el. Osztályvezetői munkáját hozzáértéssel, példás szorgalommal és nagy ügyszeretettel, magas színvonalon végezte.


1961 és 1972 között a Történelem tanszéken is tanított. Hallgatóit a leghaladóbb tudományos világnézet szellemében pedagógusi hivatástudatra nevelte. Nyugdíjasként is tovább dolgozott oktatási referensként, valamint 1996-tól jegyzetfelelős-raktáros munkakörben tevékenykedett a Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadónál.


Munkája elismeréseként 1965-ben Kiváló Dolgozó, 1979-ben Kiváló Munkáért, 1990-ben „Pro Iuventute” Emlékplakett, 1993-ban Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésekben részesült.

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *