foepulet_jgypk

XXVIII. Madách Szimpózium a Tankönyvmúzeumban - Galériával

A Madách Irodalmi Társaság és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Kárpát-medencei Igazgatósága, valamint a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Kara szeretettel meghívja Önt a XXVIII. Madách Szimpóziumra.

Időpont: 2020. szeptember 25. (péntek)

Helyszín: Szeged, SZTE JGYPK, Szeged, Boldogasszony sgt. 6. (Földszint, Tankönyvmúzeum)


Képek:XXVIII. Madách Szimpózium a TankönyvmúzeumbanProgram:


10.30 Diószegi Szabó Pál: „a nyelvi nem­ze­ti­ség ki­e­légítése, nagysága még nem meg­nyugvása és bol­dogsága a hon­fi­ke­belnek…” Madách Imre nem­ze­tiség­ü­gyi tárgyban írt beszéde


10.50 Bajtai Mária: A Tragédia kecskeméti elő­adá­sai


11.10 Máté Zsuzsanna: Az értelmes életről – Ma­dách Imre és Hankiss Elemér nyomán


11.30 Földesdy Gabriella: Az ember tragédiája “ju­ni­or” Kecskeméten


11.50 Kakuszi Péter: Az ember tragédiája: luciferi ki­nyilatkoztatás és/ vagy irodalom


12.10 Rétfalvi P. Zsófia: “Mint virág él illatot le­hel­ni, Ő szeret, mert kell neki szeretni”. Madách nő-képéről


12.30 Miklós Péter: A választották választottja, vagy Mr. Jones kedvence? Mózes alakváltozásai Ma­dáchtól Orwellig13.00–14.00 Ebéd14.00 Székely László: „Négy ezredév után a Nap kihűl.” A kozmológiai dimenzió sze­repe Az ember tragédiájában


14.20 Pusztai Virág: Az érzéki megismerés és a ra­cionális tapasztalat kettősségének meg­je­lenése a prágai színek szimbólumaiban


14.40 Striker Sándor: A szabadság és szabad aka­rat – az ember princípiuma Az ember tra­gédiájában


15.00 Turbucz Péter: „Egyforma távolságra va­gyunk az égtől és egyforma távolságra a pokoltól” Alexander Bernát Madách-ér­tel­mezései


15.20 Andor Csaba: A falanszter szín háttere