foepulet_jgypk

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti tagozatának Cs. Szabó László díját kapta a JGYPK főiskolai tanára, Dr. habil. Máté Zsuzsanna

A Magyar Művészeti Akadémia kilenc tagozata (Építőművészeti, Film- és Fotóművészeti, Iparművészeti és Tervezőművészeti, Irodalmi, Képzőművészeti, Művészetelméleti, Népművészeti, Színházművészeti, Zeneművészeti) évente két-két személy részére ítéli oda a tagozati díjat azzal, hogy legalább az egyik kitüntetett határon túli, vagy diaszpórában élő művész vagy művészetelméleti szakember. A díjazottak számára a tagozati díj lehetőséget biztosít az Akadémia köztestületi tagságára. A 2020. évi tagozati díjakat - összesen 18-at - Vashegyi György elnök köszöntője után a tagozatok vezetői adták át 2020. augusztus 31-én, a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaházában tartott szűk ünnepségen.

Cs. Szabó László-díjban, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti-díjában részesült dr. Máté Zsuzsanna esztéta, esztétikatörténész, Madách Imre-díjas irodalomtörténész, a Szegedi Tudományegyetem Művészeti Intézetének habilitált tanára, a filozófiatudományok kandidátusa. Fáradhatatlanul támogatja a fiatal generáció művészeti vagy művészettudományi munkáját. A magyar esztétikatörténet értékeinek újrafelfedezése és megőrzése: számára a múlt éltetését jelenti; míg többszintű tehetséggondozása az érték-gazdag jövőbe vetett hitén alapul.


DSCF6291


A Magyar Művészeti Akadémia törekvése, hogy a magyar szellemi élet minél több jeles művészét, a művészetelmélet és a művészetszervezés, a művészetigazgatás területén tevékenykedő szakemberét támogassa. Ezen célkitűzése elérésének eszköze, hogy a köztestület elismeri és díjazza a kiemelkedő alkotótevékenységet, valamint a művészi és a művészeteket támogató területeken elért teljesítményt; ezzel segíti azt, hogy a díjazottak alkotómunkájukkal tovább gazdagítsák a magyar művészeti életet, illetve hozzájáruljanak a magyar művészeti élet értékeinek feltárásához, megismertetéséhez.


Teljes cikk:

https://www.mma.hu/muveszeti-hirek/-/event/10180/atadtak-a-magyar-muveszeti-akademia-tagozati-dijait