identitaskonfcover

Identitás és nyelv - Az identitás formálódása több kultúra és nyelv környezetében - Galériával

Műhelykonferencia az SZTE JGYPK Művelődéstudományi Intézetének Identitáskutató Műhelye és az SZTE JGYPK Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszéke szervezésében.

Identitás és nyelv - Az identitás formálódása több kultúra és nyelv környezetében


Helyszín: SZTE JGYPK Művelődéstudományi Intézet, Szeged, Szilléri sgt. 12. 912-es terem

http://www.jgypk.hu/tanszek/kozmuv/?page_id=9

Időpont: 2019. november 29. péntek


Program

10.30–10.45 A résztvevők köszöntése: Dr. Újvári Edit

Megnyitó: Prof. Dr. Drahota-Szabó Erzsébet


Az identitás formálódása több nyelv környezetében 

Elnök: Dr. Újvári Edit

10.45–11.05 Jávor Rebeka: Korai és kései kétnyelvűség hatásai a végrehajtó funkciókra

11.05–11.25 Már Orsolya: Azonos korú magyar és roma gyerekek nyelvhasználati sajátosságai

11.25–11.45 Wéber Péter: Identitástudat és anyanyelv a magyarországi románok esetében

11.45–12.00 Kérdések, vita


12.00–12.30 Szendvicsebéd (914-es terem)


Nyelv, identitás, kultúra és politika

Elnök: Dr. Tuska Tünde

12.30–12.50 Sermann Eszter: A Cercaterm katalán terminológiai adatbázis mint a nyelvi és terminológiai identitások kifejezésének eszköze

12.50–13.10 Drjenovszky Zsófia: A nyelv megőrzésének problematikája és hatása az identitásra az indián közösségekben

13.10–13.30 Bakti Mária: Nyelv és identitás: két tanítási nyelvűség és identitás

13.30–13.45 Kérdések, vita


13.45–14.00 Kávészünet


Identitás(ok) és társadalmi csoportok

Elnök: Dr. Bakti Mária

14.00–14.20 Svatics Carmen: „…[É]s megmondom, ki vagy” – a fogyatékossággal élő emberek lehetséges identitáskonstrukciói

14.20–14.40 Boros Julianna: Cigány értelmiségiek identitása társadalmi mobilitásuk tükrében

14.40-15.00 Schirm Anita: Identitás és manipuláció

15.00–15.15 Kérdések, vita

15.15- A műhelykonferencia zárása – Bakti Mária


Szeretettel várjuk az érdeklődőket!


Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *