borito

Fejezetek a Délvidék múltjából 6. + képek

A Délvidék Kutató Központ, a Délvidéki Szemle folyóirat, a Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozata, a SZAB Délvidék Kutatóközpont Munkabizottsága, a SZTE BTK Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszéke és az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Nemzetközi történettudományi és művelődéstörténeti konferenciát szervez.

Időpont: 2019. május 24. (péntek)

Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Főépülete (Szeged, Boldogasszony sgt. 6.)


TERVEZETT PROGRAM


09.30 REGISZTRÁCIÓ

10.00-13.00 PLENÁRIS ÜLÉS

EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM A DÉLVIDÉKEN (18-20. SZÁZAD)

Levezető elnök: Dr. Forró Lajos

SZTE JGYPK Kari Tanácsterem

10.00.-10.15. Köszöntő: Dr. Döbör András, dékán, SZTE JGYPK

10.15.-10.30. A „Délvidék Kutatásáért Emlékérem” Díjátadó: Dr. Zakar Péter

A Délvidék Kutató Központ e díj odaítélésével minden évben szeretné megjutalmazni azt a kutatót, akik a Délvidék kutatásához a legkiválóbb és legkitartóbb munkával járul hozzá. A díj odaítéléséről a Délvidék Kutató Központ által létrehozott kuratórium dönt.

Javaslataikat az emlekplakett@delvidekkutato.hu e-mailre várjuk.


PLENÁRIS ELŐADÁSOK:


10.30.-11.00. Dr. Hegyi Ádám, SZTE BTK

11.00.-11.30. Dr. habil. Bárth Dániel, ELTE BTK

11.30.-12.00. Dr. habil. Zakar Péter, SZTE BTK

12.00.-12.30. Dr. Balogh Margit, MTA BKTI

12.30.-13.00. Dr.habil.Fazekas Csaba, ME BTK

13.00.-14.00. EBÉD

14.00.-18.00. SZEKCIÓÜLÉSEK

SZTE JGYPK Főépület

Minden szekcióban 15 perces előadás megtartására van lehetőség, melyet 5 perc vita követ.


Tervezett szekció témák:

A Délvidék politikatörténete.

A Délvidék egyház-, oktatás- és művelődéstörténete.

A Délvidék gazdaságtörténete.


Szeretettel várjuk kutatók, történészek jelentkezését, akik a Délvidék kutatásával foglalkoznak. A konferencián lehetőség nyílik PhD-hallgatóknak, PhD-fokozattal, vagy DsC fokozattal rendelkezőknek, hogy kutatásaikat, eredményeiket egy előadás keretében bemutassák.


Jelentkezési határidő, illetve a maximum, szóközök nélkül, maximum 1500 karakterből álló, magyar és angol nyelvű absztrakt leadási határideje: 2019. május 13.


A konferencia előadásainak tanulmány változatát publikáljuk a Délvidéki Szemle lektorált folyóiratban.

A tanulmány leadási határideje: 2019. május 24.


A tanulmányt word formátumban, az Aetas történettudományi folyóirat hivatkozási szabványát használva (http://www.aetas.hu/szerzo.htm) az esetleges illusztrációkat, képeket JPG formátumban, 300 dpi minőségben csatolt file-ként kell beküldeni emailben (szemle@delvidekkutato.hu), vagy a konferencia napján elektronikus adathordozón (CD, DVD, pendrive) kell leadni a regisztrációkor.

Részvételi díj: 10.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza az ebéd, és a tanulmány megjelenésének költségeit.


Az elbírálás eredményéről 2019. május 14-én értesítjük a jelentkezőket.

A rendezvény főszervezője Dr. Zakar Péter a Délvidék Kutató Központ elnöke


Információ és jelentkezés: szemle@delvidekkutato.hu


Képek:

https://www.flickr.com/photos/jgypk/albums/72157708775238448


12345