Magyarkanizsa művelődéstörténete (1867-1918) - megjelent karunk oktatójának új könyve

Dr. Fejős Sándor a JGYF Kiadó gondozásában megjelent kötetében egy délvidéki kisváros, Magyarkanizsa dualizmus kori művelődéstörténetét dolgozza fel az adott korszak kulturális életének négy meghatározó színterén – az oktatásügy hiánypótló törekvésén, a virágkorukat élő társadalmi szervezetek közösségformáló erején, a helyi sajtó megjelenésének szerepén és a régióban kibontakozó új iparág, a gyógyturizmus fejlődésén – keresztül.

A témaválasztásnál a szülőföld iránti ragaszkodás és tisztelet motiválta a szerzőt. A Délvidék Kutató Központ tagjaként, valamint a Délvidéki Szemle című történettudományi folyóirat szerkesztőjeként a Délvidék dualizmus korának művelődés- és kultúrtörténetét kutatja. A 2018-ban megjelent Magyarkanizsa monográfiája (1848–1945) című kötet főszerkesztőjeként, illetve a századforduló eseményeit feltáró rész szerzőjeként tevékenykedett.

A dualizmus korában a gazdasági növekedés, a társadalmi átalakulás hatásának köszönhetően végbement a kulturális modernizáció. A polgári állam fejlődése során felmerült szakemberigényt a társadalom általános műveltségi szintjének emelésével igyekeztek pótolni. A modernizáció és az iskolaügy korszerűsítésének folyamata közötti szoros összefüggés jól nyomon követhető. Az 1867. évi kiegyezés a polgári politikai nyilvánosság intézményeinek és ennek okán a társadalmi egyesületek szerveződésének is szabad utat adott. A szerző az oktatásügy, az egyletek, a helyi sajtóorgánumok és a fürdőberuházás tárgyalásakor is figyelemmel kíséri a korszakra vonatkozó országos és regionális törekevések fő áramlatait, a mikrokörnyezetre gyakorolt impulzusainak fő ismérveit. A vizsgálatok folyamán az analitikus módszert alkalmazva, a statisztikai kimutatások eredményeinek értékelésével tárja fel a közművelődés különböző szegmenseinek fő irányvonalait.


Fejos_Sandor_Magyarkanizsa_muvelodestortenete_1867_1918_2019_borito