kt_valasztas_2019

Szavazzon a Közalkalmazotti Tanács megválasztására február 25. és 27. között!

A Közalkalmazotti Tanács megválasztására 2019. február 25-én, hétfőn, 26-án, kedden és 27-én, szerdán 9 és 16 óra között lehet szavazni.

A Közalkalmazotti Tanács főbb feladata és jogköre (Munka Törvénykönyv 262.§ - 264.§-i):


I. A munkáltató félévente tájékoztatja a Közalkalmazotti Tanácsot:

a) a gazdasági helyzetét érintő kérdésekről,

b) a munkabérek változásáról, a bérkifizetéssel összefüggő likviditásról, a foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő felhasználásáról, a munkafeltételek jellemzőiről,

c) a munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalók számáról és munkakörük megnevezéséről.


II. A Közalkalmazotti Tanács félévente tájékoztatja tevékenységéről a munkavállalókat.


III. A munkáltató és a Közalkalmazotti Tanács közösen dönt a jóléti célú pénzeszközök felhasználása tekintetében.


IV. A munkáltató döntése előtt legalább tizenöt nappal kikéri Közalkalmazotti Tanács véleményét a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések és szabályzatok tervezetéről. E tekintetben munkáltatói intézkedésnek minősül különösen:

a) a munkáltató átszervezése, átalakítása, szervezeti egység önálló szervezetté alakítása,

b) termelési, beruházási program, új technológia bevezetése, a meglévő korszerűsítése,

c) a munkavállalóra vonatkozó személyes adatok kezelése és védelme,

d) a munkavállaló ellenőrzésére szolgáló technikai eszköz alkalmazása,

e) az egészséges és biztonságos munkafeltételek kialakítására szolgáló, a munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések megelőzését elősegítő intézkedés,

f) az új munkaszervezési módszer, valamint a teljesítménykövetelmény bevezetése, módosítása,

g) a képzéssel összefüggő tervek,

h) a foglalkoztatást elősegítő támogatások igénybevétele,

i) az egészségkárosodást szenvedett vagy a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációjára vonatkozó intézkedések tervezete,

j) a munkarend meghatározása,

k) a munka díjazása elveinek meghatározása,

l) a munkáltató működésével összefüggő környezetvédelmi intézkedés,

m) az egyenlő bánásmód követelményének megtartására és az esélyegyenlőség biztosítására irányuló intézkedés,

n) a családi élet és a munkatevékenység összehangolása,

o) munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott egyéb intézkedés.

szervezet vagy személy a döntéséről a munkáltató tájékoztatását elmulasztotta.


V. A Közalkalmazotti Tanács a munkáltatónál szervezett sztrájkkal kapcsolatban pártatlan magatartásra köteles, sztrájkot nem szervezhet, a sztrájkot nem támogathatja, és nem akadályozhatja. Az üzemi tanács sztrájkban részt vevő tagjának megbízatása a sztrájk idejére szünetel.