Részidős és rövid ciklusú képzések bevezetése Szerbiában - előadássorozat

2015. október 15 -2018. október 14 futamidővel a PT& SCHE elnevezéssel futó TEMPUS projekt elnyerte az Európai Unió pénzügyi támogatását. Az Európai Unió TEMPUS projektjeiben Európai Uniós országok nem Európai Uniós országok felsőoktatási intézményeivel működnek együtt. A PT& SCHE projekt az ERASMUS+ program Kapacitásbővítés a felsőoktatásban alprogramjának része.

Időpont: 2019. február 18. és 19. 9:00-16:30

Helyszín: Szeged, Boldogasszony sgt 6. - Tankönyv Múzeum (délutáni programok: Szeged, Hattyas utca 10.)

Részletes program angol nyelven


A PT& SCHE projekt teljes elnevezése: The Introduction of Part-Time and Short Cycle Studies in Serbia, azaz: Részidős és rövid ciklusú képzések bevezetése Szerbiában.


A projektet a munka világában, illetve az európai felsőoktatásban az utóbbi időben zajló markáns változások hívták életre. Ezek a változások a munkaerőpiac és a felsőoktatás szorosabb együttműködését, gyakorlatközpontú, rugalmas képzések bevezetését, korszerű, infokommunikációs technológiára épülő tananyagok és innovatív oktatási módszerek alkalmazását, az élethosszig tartó tanulás elvének központba állítását kívánják meg. A rövidciklusú és részidős képzések az Európai Felsőoktatási Térség országaiban ezeknek a megváltozott igényeknek hivatottak megfelelni, ezek a képzések azonban jelenleg hiányoznak a szerb felsőoktatás által kínált oktatási palettáról.  


Következésképpen, a projekt célja e rövid ciklusú és részképzések jogi hátterének és gyakorlati megvalósulásának feltérképezése az EU-s partnerországokban, illetve ezek alapján ajánlások megfogalmazása a projektben részt vevő szerb intézmények számára. Ezt követően, a projekt második részében a partnerek közösen új pilot programokat, tananyagokat és innovatív oktatási módszereket dolgoznak ki, tesztelnek és értékelnek.


A projektben tíz szerb, illetve öt, valamely Európai Uniós országban működő intézmény vesz részt.


Koordinátor:

University of Tallin, Észtország.

Partnerintézmények:

1. Metropolitan University, Belgrád, Szerbia

2. University of Kragujevác, Szerbia

3. University of Novi Sad, Szerbia

4. University of Belgrade, Szerbia

5. Belgrádi Kereskedelmi és Iparkamara, Szerbia

6. IRVAS International a munkaadók képviseletében

7. Szerbiai Egyetemek Szövetsége

8. Nemzeti Felsőoktatási Tanács, Szerbia

9. Oktatási Minisztérium, Szerbia

10. Alkalmazott Informatikai és Mérnöki Tanulmányok Főiskolája, Belgrád, Szerbia

11. Akadémia, Maribor, Szlovénia

12. Open University, Hollandia

13. University of Aberdeen, Skócia, Egyesült Királyság

14. Szegedi Tudományegyetem, JGYPK, Magyarország.


A projekt céljairól, eseményeiről, eredményeiről további információ érhető el angol nyelven az alábbi honlapon: http://pt-sche.metropolitan.ac.rs/


Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *